Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0026-0003

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Model obsługi ruchu lotniczego w rejonie portu lotniczego

Autorzy Stelmach, A.  Malarski, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Modelowanie elementów i systemów transportowych
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę struktur czynnościowych operacji samolotu w rejonie lotniska i na jego płycie. Wybór ( również losowy) realizacji struktury jest grafem skierowanym przejść stanów samolotu w ruchu w tym rejonie. Losowa realizacj grafu czynnościowego doprowadziła do modelu typu sieci masowej obsługi dla zidentyfikowanego następstwa zdarzeń w ruchu samolotów w pobliżu lotniska oraz na płytach manewrowych i postojowych lotniska. Opracowany model składa się z trzech schematów opisujących następstwa zdarzeń: fazy lądowania, fazy obsługi naziemnej i fazy startu. model formalny posłużył do implementacji komputerowej oraz oceny procesu ruchu, jak również prowadzenia eksperymentów numerycznych na danych pomiarowych.
EN This article presents a functional structures analysis of aicraft operations in an aerodrome area and its deck. The choice (which is random) of the realization structure is presented in the graphic form, illustrating specific phases of aircraft operations in a given area. The realization, by chance, of the functional graphic chart resulted in the creation of a model of a mass service network. This is for a specific chain of events in aircraft operations in the aerodrome area as well as on handling and parking decks. This elaborated model consists of three drafts (diagrams) presenting specific chain of events: the landing phase, the on-ground service phase and the take off phase. This formal model was used as a base for computer implementation and for the estimation of operations movements as well as for numwerical experiments based on the data obtained.
Słowa kluczowe
PL port lotniczy   ruch lotniczy   modelowanie  
EN airports   air traffic   modelling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2006
Tom z. 56
Strony 41--60
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., schem., tab.
Twórcy
autor Stelmach, A.
autor Malarski, M.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Malarski M.: Wielokryterialne projektowanie bezpiecznych systemów obsługi ruchu lotniczego i pasażerów w rejonie lotniska, raport KBN nr 5 T12C 030 22, Warszawa 2004.
[2] Malarski M., Stelmach A.: Model procesu obslugi ruchu lotniczego w rejonie lotniska, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - Transport nr 1 (17), Radom 2003, str. 579-584.
[3] Malarski M., Stelmach A.: Metoda oceny procesu obsługi ruchu lotniczego w rejonie lotniska, grant promotorski, raport KBN nr 4 T12C 033 26, Warszawa 2005.
[4] Stelmach A.: Metoda oceny procesu obsługi ruchu lotniczego w rejonie lotniska, praca doktorska, WT PW, Warszawa 2005.
[5] Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 grudnia 2003 roku, Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym PL-4444 (Dz. Urz. ULC Nr 1/2004 poz. 1).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0026-0003
Identyfikatory