Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0026-0002

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Problem wyznaczania wskaźnika dyspozycyjności portu lotniczego

Autorzy Malarski, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Modelowanie elementów i systemów transportowych
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Port lotniczy jest złożonym, pracującym w sposób ciagły obiektem technicznym o dynamicznej, nadmiarowej, szeregowo-równoległej strukturze niezawodnosciowej. Stan zdatności portu lotniczego dla próbki losowej potoku statku powietrznych, pozwala wyznaczyc tzw. wskaźnik dyspozycyjnosci portu lotniczego (Usability factor). Dla wyznaczania zdatnosci operacyjnej portu lotniczego - dyspozycyjnosci rozróżniono następujące operacje występujące w porcie lotniczym: start z widzialnoscią, start według wskazań przyrządów, lądowanie z widzialnością, lądowanie według wskazań przyrządów. Przedstawiono elementy składowe modelu zdatności operacyjnej, dyspozycyjności portu lotniczego, warunki meteorologiczne oraz wymagania statków powietrznych, jak również równania ograniczające dla zmiennych stanu z możliwymi kryteriami oceny. Fragment modelu zaimplementowano i sprawdzono komputerowo dla dwóch kryteriów optymalizacji.
EN An airport is a complex, continuosly working, technical arena which has a dynamic, redutant, parallel in-line reliable structure. The airport suitability for the random sampling of aircraft stream allows the designation of a so-called, airport usability factor. For aiport operational suitability (utilization) the following real operations were distinguished: take off in accordance with Visual Flight Rules, take off in accordance with Instrument Flight Rules, landing in accordance with Visual Flight Rules, landing in accordance with Instrument Flight Rules. The constituents of operational suitability model, usability of airport structure, meteorological conditions, aircraft requirements as welln as limitative equations for variables of state, with possible estimate criteria, were presented. A fragment of the model was implemented and investigated with aid of a computer for dual optimization criteria.
Słowa kluczowe
PL wskaźnik dyspozycyjności   port lotniczy  
EN usability factor   airports  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2006
Tom z. 56
Strony 25--40
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., schem.
Twórcy
autor Malarski, M.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, Aerodromes, ICAO XIV.
[2] Kozłowski M.: Metoda wyznaczania zdatności operacyjnej portu lotniczego, praca doktorska, WT PW, Warszawa 2004.
[3] Kozłowski M., Malarski M.: Wyznaczanie zdatności operacyjnej portu lotniczego, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - Transport nr 1 (17), Radom 2003, str. 313-318.
[4] Malarski M.: Wielokryterialne projektowanie bezpiecznych systemów obsługi ruchu lotniczego i pasażerów w rejonie lotniska, raport KBN nr 5 T12C 030 22, Warszawa 2004.
[5] Operacje statków powietrznych - procedury lotu, ICAO, Doc-8168-OPS/611, Montreal 1995.
[6] Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 grudnia 2003 roku, Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym PL-4444 (Dz. Urz. ULC Nr 1/2004 poz. 1).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0026-0002
Identyfikatory