Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0017-0002

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Wpływ tekstury krystalicznej i morfologicznej na anizotropię właściwości plastycznych stopów Al-Li

Autorzy Mizera, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy scharakteryzowano, na podstawie źródeł literaturowych i badań własnych, anizotropię właściowości plastycznych stopów Al-Li z uwzględnieniem ich tekstury krystalicznej i morfologicznej. Przeprowadzono analizę indywidualnego i łącznego wplywu tych tekstur na anizotropię właściwości badanych stopów. Przedstawiono także wyniki badań o charakterze ogólnym, podsumuwujące złożone oddziaływanie obu rodzajów tekstury. Przedmiotem analizy jest anizotropia właściwości plastycznych wyrobów z różnych gatunków stopów Al otrzymanych różnymi technikami wytwarzania. Większość prac z tego zakresu dotyczy wpływu tekstury krystalicznej na zjawisko anizotropii (np. Hirsch, Lucke, 1988; Bacroix, Jonas, 1988a, b; Juul Jensen i in., 1988; Bowen, 1990; Hirsch, 1990; Engler, Lucke, 1991; Barlat i in., 1992; Maurice, Driver, 1997; Hu i in., 1998; Park, 1999; Kalidindi, 2001; Rabbe i in., 2002). Znacznie mniej prac dotyczyło tekstury morfologicznej mającej istotny wpływ na anizotropię właściwości plastycznych (Lipinski i in., 1987; Kim, Lee, 1993; Hargarter i in., 1998; Barlat, Liu, 1998; Choi i in., 2000). Dlatego w pracy podjęto próbę ustalenia i usystematyzowania oddzielnego i łącznego wpływu wymienionych tekstur na anizotropię właściwości plastycznych materiałów dla wybranej grupy stopów Al-Li. W badaniach własnych udowodniono znaczenie wpływu składowej tekstury typu mosiądzu ({ 112 }
EN The study, based on the author's own experiments and on literature reports, is concerned with the anisotropy of the plastic properties of selected Al-Li alloys with account of their crystallographic and morphological textures. The effect of these two textures, each individually and the two jointly, on the anisotropy of the properties of the alloys was analysed. The results of the analysis are also discussed in their general aspects and the complex effect of the two kinds of texture is comprehensively described. The anisotropy of the plastic properties was examined in various kinds of the Al-Li alloys produced by various techniques. Most literature reports were concerned with the effect of the crystallographic texture al one upon the anisotropy of the alloys (e.g. Hirsch, Liicke, 1988; Bacroix, Jonas, 1988a, b; JulI Jensen et al., 1988; Bowen, 1990; Hirsch, 1990; Engler, Liicke, 1991; Barlat et al., 1992; Maurice, Driver, 1997; Hu et al., 1998; Park, 1999; Kalidindi, 2001; Rabbe et al., 2002), and only a smalI number of them discussed the effect of the morphological texture (Lipinski et al., 1987; Kim, Lee, 1993; Hargarter et al., 1998; Barlat, Liu, 1998; Choi et al., 2000). This is the reason why the present study was aimed at investigating and systematising the individual and joint effects of these two textures. In the author' s own experiments, it has been demonstrated that the brass ({ 112 ) <110>) component of the texture of the Al-Li alloys has a substantial effect upon the anisotropy of their plastic properties (e.g. Engler et al., 1991, 1992 - Al, A2; Mizera, Driver, 1999 - A4; Mizera, 2002 - A 7). By determining the crystalline orientation of the individual grains of the alloy, the mechanism of the formation of this texture component was described and the possibilities of restricting its share in the overall alloy texture was discussed (Mizera, Driver, 1993 A3, Mizera, 2002 - A 7). The role of the crystallographic texture gradient in the formation of the plastic anisotropy of the Al-Li alloys was also analysed. It has been indicated that to describe properly the course of plastic deformation, its existing models should be modified, and/or new models should be developed, such that would take into account the real texture gradient which exists within the treated parts over their entire cross-section (Mizera et al., 2000, 2002 A5, A6). The effect of the morphological texture upon the anisotropy of the plastic properties of the Al-Li aJloys was also analysed (Mizera et al., 1996 - A8, Mizera, 1999 - A9; Mizera, Kurzydlowski, 2001a, b - A 10, All). A method was proposed that permits describing quantitatively this texture and determining its contribution to the formation of the plastic properties of the alloys (Ciupiński et al., 2001 - Al2). The analysis of the joint effect of the crystallographic and morphological textures upon the anisotropy of the plastic properties of the Al-Li alloys shows that, in order to control these properties, the grains that form the individual texture components should be ascribed certain geometrical features (Mizera et al. 2001a, b - A13, A14).
Słowa kluczowe
EN alluminum   crystallographic texture   morphological texture   anisotropy  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
Rocznik 2002
Tom z. 14
Strony 3--158
Opis fizyczny Bibliogr. 145 poz., rys., wykr., tab.
Twórcy
autor Mizera, J.
  • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA6-0017-0002
Identyfikatory