PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nieniszczące badania betonopodobnych kompozytów polimerowych za pomocą fal sprężystych - ocena skuteczności napraw

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Non-destructive investigations of polymer-concrete composites with stress waves - repair efficiency evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy podjęto zagadnienie wpływu parametrów materiałowo-strukturalnych na propagację fali sprężystej w aspekcie nieniszczących badań betonopodobnych kompozytów polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności napraw konstrukcji betonowych. Betonopodobne kompozyty polimerowe obejmują grupę materiałów kompozytowych, w których spoiwo cementowe częściowo lub całkowicie zastąpiono polimerami. Głównym obszarem zastosowań kompozytów polimerowo-cementowych są naprawy konstrukcji betonowych. Kompozyty żywiczne (bezcemen-towe) wykorzystywane są przede wszystkim do produkcji wielu odpowiedzialnych elementów prefabrykowanych pracujących w warunkach agresji chemicznej. Obecnie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem metod nieniszczących do kontroli jakości betonu, a także skuteczności napraw konstrukcji betonowych. Wśród najczęściej stosowanych w tym zakresie są metody wykorzystujące propagację fal sprężystych. Celem badań autora było określenie wpływu fazy polimerowej na propagację fali sprężystej w betonopodobnych kompozytach polimerowych. W odniesieniu do kompozytów polimerowo-cementowych badano wpływ zawartości polimeru na właściwości techniczne i akustyczne. W przypadku kompozytów żywicznych przy analizie brano pod uwagę: rodzaj spoiwa i wypełniacza, zawartość kruszywa i jego uziamienie, zawartość mikrowypełniacza oraz zawartość porów. Na podstawie wyników tych badań sformułowano zalecenia co do nieniszczącego badania właściwości elementów z betonów żywicznych za pomocą metody pomiaru prędkości fali ultradźwiękowej. Uzyskane wyniki zostały uwzględnione w analizie materiałowo-strukturalnych uwarunkowań propagacji fali sprężystej w naprawionych konstrukcjach betonowych, istotnych z punktu widzenia nieniszczącej oceny skuteczności napraw. Zastosowano w niej metody inżynierii materiałów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem metod inżynierii powierzchni betonu oraz komputerowej symulacji metodą elementów skończonych propagacji fali sprężystej w różnych typach układów naprawionych. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących wpływu jakości powierzchni podkładu betonowego na kształtowanie przyczepności i propagację fali sprężystej w układach naprawionych. W odniesieniu do polimerowych powłok ochronnych autor opracował metodę sporządzania map poziomu adhezji na podstawie rozkładu wartości średniokwadratowej MS opisującej rozkład amplitudy w dziedzinie czasu. Przedstawione w pracy wyniki pozwalają na nakreślenie dalszych kierunków badań w zakresie nieniszczącej oceny skuteczności napraw. Do takich zaliczono wykorzystanie transformaty falkowej w zaawansowanej analizie sygnału.
EN
In this work, the effects of composition and microstructure of polymer-concrete composites on stress wave propagation have been investigated, particularly in the context of concrete repair efficiency. Polymer-concrete composites are composites where cement is partially or fully replaced by polymers. Repair and anticorrosion protection of concrete structures are main application areas of polymer-concrete composites. Polymer (cementless) composites are mainly used for manufacture of precast elements used in chemically aggressive conditions. Recently a growing interest has been noted in application of non-destructive techniques for quality control of concrete, as well as in repair efficiency. The majority of methods used in this application field are based on propagation of stress waves, e.g. impact-echo and ultrasonic methods. The aim of the investigations was to determine the effect of polymer phase presence in polymer-concrete composites microstructure on stress wave propagation. The influence of polymer content on technical and acoustic properties was tested in the case of polymer-cement composites. The effects of binder and filler type, content and granularity of aggregate, microfil-ler and porous content were analyzed for various types of polymer concretes. On the basis of the results obtained, guidelines of non-destructive evaluation of polymer concrete were proposed. The results obtained were also taken into account in investigation of influence of various parameters of repair system on stress wave propagation, which are important from the point of view of repair efficiency evaluation. This analysis was performed using surface engineering approach and finite elements method based on computer simulations of stress waves propagation in various types of repair systems. On this basis, conclusions were drawn on the effect of concrete substrate and interface quality on the creation of adhesion and propagation of stress waves in repair systems. In the case of polymer coating, the author elaborated on methods of adhesion mapping on the basis of mean square value distribution which describes variation of signal amplitude in time domain. The results presented in this paper allow the formulation of possible directions of further investigations in the field of repair efficiency, e.g. the use of advanced methods of signal analysis using wavelet transforms.
Rocznik
Tom
Strony
3--208
Opis fizyczny
Bibliogr. 205 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Bibliografia
 • [1] Abraham O., Cote P., Impact-echo basse frequence pour la detection de vide dans les gains de precontrainte, Controlles-essais-mesures, 2002, s. 56-61.
 • [2] Abramowicz M., Ciaś A., Roman S., Określenie wytrzymałości keramzobetonu za pomocą fal ultradźwiękowych i sklerometru, Prace Naukowe PW, Budownictwo, z. 37, Warszawa 1975, s. 67-79.
 • [3] Adams R.D., Drinkwater B.W., Nondestructive testing of adhesively bonded joints, NDT&E International, vol. 30, 1997, s. 93-98.
 • [4] Aggelis D.G., Philippidis T.P., Ultrasonic wave dispersion and attenuation in fresh mortar, NDT&E International, vol. 37, 2004, s. 617-631.
 • [5] Agrawal B.N., Treanor K.E., Shape control of a beam using piezoelectric actuators, Smart Material Structures, vol. 8, 1999, s. 729-740.
 • [6] Ahn N., Fowler D.W., The effect of metallic monomers on the bond strength of polymer concrete to wet substrates, Proc. of the 9th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'98 (ed. F. Sandrolini), Bologna, 1998, s. 199-261.
 • [7] Aldrighetti C., Cricini A., Tassone P., Characterization of the dilatometric behaviour of filled unsaturated polyester resin, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 223-230.
 • [8] Alexander A.M., Thornton H.T Jr., Ultrasonic pitch-catch and pulse-echo measurements in concrete, Nondestructive Testing of Concrete (ed. H.S. Lew), ACI SP-112, American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 1989, s. 21-40.
 • [9] Andrade C., Izquierdo D., Evaluation of best repair option trough the repair index metod RIM, CD Proc. of the Int. Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [10] Arioglu E., Arioglu N., Girgin C., A discussion of the paper "Concrete strength by combined nondestructive methods. Simply and reliably predicted" by H.Y. Qasrawi, Cement and Concrete Research, vol. 31, 2001, s. 1239-1240.
 • [11] Ashby M.F., Jones D.R.H., Materiały inżynierskie, WNT, Warszawa, 1995.
 • [12] Badanie materiałów elementów i konstrukcji, Pr. zb. pod red. R. Kozaka, Arkady, Warszawa 1970.
 • [13] Baddeley A.J., Gundersen HJ.G., Cruz-Orive L.M., Estimation of surface area from vertical sections, Journal of Microscopy, vol. 3, 1986, s. 259-276.
 • [14] Bastianini F., Tommaso A.Di., Paxcale G., Ultrasonic non-destructive assessment of bonding defects in composite structural strengthening, Composite Structures, vol. 53, 2001, s. 463-467.
 • [15] Bay J.A., Stokoe K.H., Field determination of stiffness and integrity of PCC members using SASW method, Proc. of the Conf. on Nondestructive Evaluation of Civil Structures and Materials, 1990, Boulder, s. 71-85.
 • [16] Bayard O., Plé O., Fracture mechanics of reactive powder concrete: material modelling and experimental investigations, Engineering Fracture Mechanics, vol. 70, 2003, s. 839-851.
 • [17] Beeldens A., Van Gemert D., Schorn H., Ohama Y., Czarnecki L., From microstructure to macrostructure: an integrated model of structure formation in polymer-modified concrete, Materials and Structures, vol. 38, 2005, s. 601-607.
 • [18] Bentz D.P., Quenard N.A., et al., Modelling drying shrinkage of cement paste and mortar - part 1: Structural modelling from nanometres to millimetres, Materials and Structures, vol. 28, 1995, s. 450-458.
 • [19] Berriman J., Gan T.H., Hutchins D.A., Purnell P., Non-contact ultrasonic interrogation of concrete, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [20] Bhutta M.A.R, Tsuruta K., Tsuruta S., Shindo T., Sustainability of polymer-impregnated concrete panel as permanent form, CD Proc. Int. Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [21] Białasiewicz J.T., Falki i aproksymacje, WNT, Warszawa 2000.
 • [22] Bignozzi M.C., Saccani A., Sandrolini F., Glass waste valorization in advanced composite materials, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 587-595.
 • [23] Blair B.J., Li X., Fowler D.W., Driga M., Further investigation of intelligent polymer concrete system utilizing piezoelectric actuator components - Control of torsional vibrations in a thin rectangular beam, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 247-254.
 • [24] Boczkowska A., Kapuściński J., Lindemana A., Witemberg-Perzyk D., Wojciechowski S., Kompozyty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • [25] Bolszakov W.N., Wolczyk W.N., Dubrow J.N., Fraktaly w materiałowiedenii, Pgasa, Dniepropietrowsk 2005.
 • [26] Brandt A.M., On the optimal direction of short metal fibres in brittle matrix composites, J. of Mat. Science, vol. 20, 1985, s. 3831-3841.
 • [27] Brandt A.M., Cement based Composite Materials. Mechanical Properties and Performance, Chapman&Hall/Spon, London 1994.
 • [28] Brant A.M., Metody diagnozowania betonów i betonów wysokowartościowych na podstawie badań strukturalnych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 2003.
 • [29] Brandt A.M., Prokopski G., On the fractal dimension of fracture surfaces of concrete elements, J. of Mat. Science, vol. 28, 1993, s. 4762-4766.
 • [30] Broniewski T., Hoła J., Śliwiński J., Application de la methode d'emission aciustoque aux essais du compartment du beton impregne de polymere soumis a la compression, Materials and Structures, vol. 27, 1994, s. 331-337.
 • [31] Brunarski L., Badania ultradźwiękowe i wytrzymałościowe gazobetonów, Archiwum Inżynierii Lądowej, 1960, 1, s. 117-145.
 • [32] Brunarski L., Recommendations for the use of resonanse methods for testing of concrete, Materials and Structures, vol. 2, 1969.
 • [33] Brunarski L., Określanie klasy betonu na podstawie diagnostycznych badań konstrukcji, XIII Ogólnopolska Konf. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń-Gliwice, 1998, s. 7-20.
 • [34] Brunarski L., Runkiewicz L., Podstawy i przykłady stosowania metod nieniszczących w badaniach konstrukcji z betonu, Wyd. ITB, Warszawa, 1983.
 • [35] Carino N.J., Nondestructive test methods, Concrete Construction Engineering Handbook (ed. E.G. Nawy), CRC Press, 1999, 19.1-19.67.
 • [36] Carino N.J., Performance of electromagnetic covermeters for nondestructive assessment of steel reinforcement, NIST Report no. NISTIR 4988, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 1992.
 • [37] Carino N.J., Sansalone M., Hsu N., Flaw detection in concrete by frequency analysis of impact-echo waveforms, Int. Advances in Nondestructive Testing, vol. 12, 1986, s. 117-146.
 • [38] Carpinteri A., Chiaia B., Multifractal nature of concrete fracture surfaces and size effects on nominal fracture energy, Materials and Structure, vol. 28, 1995, s. 435-443.
 • [39] Chang T.-P., Lin H.-Ch., Chang W.-T., Hsiao J.-F., Engineering properties of lightweight aggregate concrete assessed by stress wave propagation methods, Cement and Concrete Composites, vol. 28, 2006, s. 57-68.
 • [40] Cheng C., Sansalone M., The effects of steel bars and cracking around bars on impact-echo signals, ACI Materials J., vol. 90, 1993, s. 421-434.
 • [41] Chiang C.-H., Tsai C.-L., Kan Y.-C., Acoustic inspection of bond strength of steel-reinforcement mortar after exposure to elevated temperature, Ultrasonic, vol. 38, 2000, s. 534-536.
 • [42] Cho Y.S., Lin F.-B., Spectral analysis of surface wave response of multi-layer thin cement mortar slab structures with finite thickness, NDT&E International, vol. 34, 2001, s. 115-122.
 • [43] Choi N., Ohama Y., Demura K., Basic properties of polyester mortars with waste expanded polystyrene solutions, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [44] Chung H.W., Law K.S., Assessing fire damage of concrete by the ultrasonic pulse technique, Cement, Concrete and Aggregates, vol. 7, 1985, s. 84-88.
 • [45] Clark M., Forde M.C., Infrared thermography assessment of masonry arch bridges laboratory and field case studies, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [46] Clifton J.R., Czarnecki L., Łukowski P., Application of materiał model in optimization of polymer concretes, Proc. of the 8th Int. Congress on Polymers on Concrete - ICPIC'95 (ed. D. Van Gemert), Oostende, 1995, s. 293-299.
 • [47] Concrete Repair Manuał, ACI International, Farmington Hills, MI, USA, 2003.
 • [48] Coster M., Chermant J.L., Recent developments in quantitative fractography. Int. Metals Review, vol. 28, 1983, s. 228-250.
 • [49] Coster M., Chermant J.L., Image anałysis and mathematical morphology for civil engineering materials, Cement and Concrete Composites, vol. 23, 2001, s. 133-151.
 • [50] Courard L., Parametric Study for the Creation of the Interface between Concrete and Repairs Products, Materials and Structures, vol. 33, 2000, s. 65-72.
 • [51] Courard L., Evaluation of the thermodynamic properties of concrete substrates and cement slurries modified with admixtures. Materials and Structures, vol. 35, 2002, s. 149-155.
 • [52] Courard L., Adhesion of repair systems to concrete: influence of interfacial topography and transport phenomena, Magazine of Concrete Research, vol. 57, 2005, s. 15-24.
 • [53] Courard L., Bissonnette B., Belair N., Effect of surface preparation techniques on the cohesion of superficial concrete: comparison between jack-hammering and water-jetting, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [54] Courard L., Garbacz A., Górka M., Concrete surface treatments quantification by means of mechanical profilometry, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 125-132.
 • [55] Courard L., Garbacz A., Niewęgłowska-Mazurkiewicz A., Piotrowski T., Inżynieria powierzchni betonu. Część 2. Wpływ obróbki na zarysowanie betonu, Materiały Budowlane, 2006, nr 12, s. 8-11.
 • [56] Courard L., Nelis M., Surface analysis of mineral substrates for repair works: roughness evaluation by profilometry and surfometry analysis, Magazine of Concrete Research, vol. 55, 2003, s. 355-366.
 • [57] Courard L., Perez F., Bissonnette B., Górka M., Garbacz A., Two different techniques for the evaluation of concrete surface, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting - ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [58] Courard L., Schwall D., Garbacz A., Piotrowski T., Effect of concrete substrate texture on the adhesion properties of PCC repair mortar, Proc. Int. Symp. on Polymers in Concrete, Guimareas 2006, s. 99-110.
 • [59] Czarnecki L., Betony żywiczne, Arkady, Warszawa, 1982
 • [60] Czarnecki L., The status of polymer concrete, Concrete International. Design and Construction, vol. 7, 1985, s. 47-53.
 • [61] Czarnecki L., Large area of polymer concrete using in transportation, hydrotechnics and industry, TIZ-Fachberichte, vol. 111, 1987, s. 410-416.
 • [62] Czarnecki L., Opis i właściwości składników betonopodobnych kompozytów polimerowych, w: Struktura a właściwości betonu i kompozytów betonopodobnych, PWN, Warszawa-Łódź, 1989, s. 43-47.
 • [63] Czarnecki L., Naprawa konstrukcji żelbetowych w świetle wymagań europejskich, VI Konf. Naukowo-Techniczna Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego - Warsztaty Pracy, Cedzyna 2000, s. 21-34.
 • [64] Czarnecki L., Wyzwania Inżynierii Materiałów Budowlanych, XLVII Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2001, s. 213-232.
 • [65] Czarnecki L., Betony polimerowe, XVII Ogólnopolska Konf. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 2002, s. 43-56.
 • [66] Czarnecki L., Betony polimerowe - stan obecny i wyzwania badawcze, Cement Wapno Beton, 2002, nr 3, s. 106-113.
 • [67] Czarnecki L., Uszkodzenia i naprawy betonu, Inżynieria i Budownictwo, 2002, nr 2, s. 59-65.
 • [68] Czarnecki L., Założenia systemu rozpoznawania kierunków rozwojowych inżynierii materiałów budowlanych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, 2005, nr 2, s. 3-21.
 • [69] Czarnecki L., Polymers in Concrete. Personal reflections on the edge of the new century, Concrete International, 2005, 8, s. 1-7.
 • [70] Czarnecki L., Materiały i systemy do napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych, XXI Konf. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 2006, s. 109-132.
 • [71] Czarnecki L., Posadzki przemysłowe - kierunki rozwoju, Materiały Budowlane, 2006, nr 9, s. 2.
 • [72] Czarnecki L., Chmielewska B., Fracture and fractography of silane modified resin mortars, Int. Journal Restoration of Buildings nad Monuments, vol. 9, 2003, s. 603-618.
 • [73] Czarnecki L., Chmielewska B., Wittmann F.H., Sadouki H., Fracture behaviour of silane modified resin mortars, Proc. of the 6th Int. Conf. on Materials Science and Restoration - MSR VI, Aedificatio Publishers, 2003, s. 463-470.
 • [74] Czarnecki L., Chmielewska B., Uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych, Cement Wapno Beton, 2005, nr 2, s. 74-85.
 • [75] Czarnecki L., Emmons P., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków 2002.
 • [76] Czarnecki L., Garbacz A., Betony winyloestrowe jako materiał wanien elektrolitycznych, II Ogólnopolskie Symp. - Kompozyty i Kompozycje Polimerowe, Szczecin, 1994, s. 317-320.
 • [77] Czarnecki L., Garbacz A., Kostana K., The effect of concrete surface roughness on adhesion in industrial floor systems, Proc. of the 5th Colloquium Industrial Floors (ed. P. Seidler), Esslingen, 2003, s. 169-174.
 • [78] Czarnecki L., Garbacz A., Krystosiak M., On the ultrasonic assessment of adhesion between polymer coating and concrete substrate, Cement Concrete Composites, vol. 28, 2006, s. 360-369.
 • [79] Czarnecki L., Garbacz A., Kurach J., On the characterization of polymer concrete fracture surface, Cement and Concrete Composites, vol. 23, 2001, s. 399-409.
 • [80] Czarnecki L., Garbacz A., Kurzydłowski K., Morphology of polymer concrete microstructure, Proc. of the 8th Int. Congress on Polymers on Concrete - ICPIC'95 (ed. D. Van Gemert), Oostende, 1995, s. 299-304.
 • [81] Czarnecki L., Garbacz A., Łuciuk M., Ocena wybranych właściwości betonów żywicznych metodą ultradźwiękową, Inżynieria i Budownictwo, 1997, nr 10, s. 514-516.
 • [82] Czarnecki L., Garbacz A., Łukowski P., Clifton J.R., Polymer Composites for Repairing of Portland Cement Concrete: Compatibility Project. NIST Report no. NISTIR 6394, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 1999.
 • [83] Czarnecki L., Garbacz A., Łukowski P., Clifton J.R., Optimization of Polymer Concrete Composites. NIST Report no. NISTIR 6361, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 1999.
 • [84] Czarnecki L., Głodkowska W., Piątek Z., Estimation of compatibility of polymer and polymer-cement composites with ordinary concrete under short-time load conditions. Archiwum Inżynierii Lądowej, vol. L, 2004, s. 133-150.
 • [85] Czarnecki L., Głodkowska W., Wiąckowska A., Model of compatibility of polymer composite-cement concrete (PC-CC) system, Proc. of the Int. Colloquium Durability of polymer based composite systems for structural application, Brussels, 1991, s. 484-493.
 • [86] Czarnecki L., Łukowski P., Modelling of the polymer concrete properties, Studies of University of Transport and Communications in Zilina, Civil Engineering, vol. 21, 1998, s. 21-29.
 • [87] Czarnecki L., Łukowski P., Influence of polymer admixtures and additives on durability of concrete, Cement Wapno Beton, 2004, nr 1, s. 38-47.
 • [88] Czarnecki L., Shom H., Nanomonitoring of polymer cement concrete microstructure, Konf. Naukowa Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność, Szczyrk 2002, s. 409-425.
 • [89] Czarnecki L., Ściślewski Z., Wymagania dotyczące trwałości naprawianych konstrukcji żelbetowych, Przegląd Budowlany, 1998, nr 11, s. 4-9.
 • [90] Czarnecki L., Vaysburd A.M., Mailvaganam N.P., Emmons P.H., McDonald J.E., Repair and rehabilitation of structures - some random thoughts, Indian Concrete Journal, vol. 74, 2000, s. 13-20.
 • [91] Davis A.G., Petersen C.G., Nondestructive evaluation of prestressed concrete bridges using impulse response, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [92] Delatte N.J., Fowler D.W., McCullough B.F., Grater S.F., Investigating performance of bonded concrete overlays, J. of Performance of Constructed Facilities, 1998, nr 5, s. 62-70.
 • [93] Deputat J., Dyfrakcja fal ultradźwiękowych na szczelinie, Badania Nieniszczące, nr 9, Materiały Seminarium IPPT PAN i Biuro Gamma - Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 1997.
 • [94] Deputat J., Fale ultradźwiękowe w ośrodkach ograniczonych, Badania Nieniszczące, nr 9, Materiały Seminarium IPPT PAN i Biuro Gamma - Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 1997.
 • [95] Deputat J., Ocena rodzaju wad w ręcznych badaniach ultradźwiękowych, IX Seminarium Nieniszczące badania materiałów, IPPT PAN i Biuro Gamma, Zakopane 2003, s. 23-36.
 • [96] Deputat J., Nieniszczące metody oceny właściwości materiałów, Warszawa 1997.
 • [97] Depuy G.W., Dimmick F.E., Polymer concrete overlays for the repair and protection of concrete, CD Proc.of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [98] Di Maggio R., Franchini M., Guerrini G., Poli S., Migliaresi C., Fibre-matrix Adhesion in Fibre Reinforced CAC-MDF Composites, Cement and Concrete Composites, vol. 19, 1997, s. 139-147.
 • [99] Dogan U.A., Sengul O., Mechanical properties and durability of polymer modified concretes, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 175-182.
 • [100] Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A., Lokalizacja wad konstrukcji i stali zbrojeniowej - metody, XXI Ogólnopolska Konf. Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 2006, s. 133-201.
 • [101] Dry C., McMillan W., Three-part methylmethacrylate adhesive system as an internal delivery system for smart responsive concrete, Smart Materials&Structures, vol. 5, 1996, s. 297-300.
 • [102] El Soudani S.M., Profilometric analysis of fractures, Metallography, 1978, s. 247-336.
 • [103] Emisja akustyczna - źródła, metody zastosowania, Pr. zb. pod red. I. Małeckiego i J. Ronachowskiego, IPPT PAN, Warszawa, 1994.
 • [104] Erfurt W., Stark J., Köhler W., The application of laser techniques in the non-contacting excitation and recording of sound waves, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [105] Feliu S., Gonzalez J.A., Andrade C, Feliu V., Polarization resistance measurements in large concrete specimens: mathematical solution for unidirectional current distribution, Materials and Structures, vol. 22, 1989, s. 199-205.
 • [106] Feliu S., Gonzalez J.A., Feliu S., Andrade M.C., Confinement of the electrical signal for in situ measurement of polarization resistance in reinforced concrete, ACI Materials J., vol. 87, 1990, s. 457-460.
 • [107] Fiebrich M.H., Scientific aspects of adhesion phenomena in the interface mineral substrate-polymers, Proc. of the 2nd Bolomey Workshop, Adherence of young and old concrete (ed. F.H. Wittman), Aedificato Verlag, 1994, s. 25-58.
 • [108] Finno R.J., Gassman S.L., Impulse response evaluation of drilled shafts, Journal Geotechnik and Geoenvironment Engineering, vol. 124, 1998, s. 965-975.
 • [109] Flaga K., Dohnalik M., Próba wykorzystania fal ultradźwiękowych do badania korozji siarczanowej betonu, Archwium Inżynierii Lądowej, vol. 2, 1970, s. 389-396.
 • [110] Fowler D.W., Polymers in concrete: where have we been and where are we going?, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [111] Fowler D.W., Workshop on bonded concrete overlays, Stockholm 2004.
 • [112] Fowler D.W., Current status of polymer concretes in United States, Proc. of the 9th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'98 (ed. F. Sandrolini), Bologna, 1998, s. 37-44.
 • [113] Fowler D.W., Proceedings of the 1st East Asia Symposium on Polymers in Concrete - ASPIC'94 (ed.: K.S. Yeon, J.D. Choi), Chuncheon, South Korea, 1994, s. 3-9.
 • [114] Fowler D.W., Polymers in concrete: a vision for the 21st century, Cement and Concrete Composites, vol. 21, 1999, s. 449-452.
 • [115] Fowler D.W., State of the art in concrete-polymer materials in the U.S., Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 597-603.
 • [116] Frigione M., Aiello M.A., Leone M., Durability aspects of polymer composites materials for concrete repair, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 495-502.
 • [117] Frigione M., Luprano V.A.M., Maffezzoli A., Application of ultrasonic wave propagation to the cure monitoring of epoxy adhesives for restoration of concrete, Proc. of the 2nd Int. RILEM Symp. Adhesion between polymers and concrete - ISAP'99, Dresden, 1999, s. 459-466.
 • [118] Fukuzawa K., Funato T., Water permeability of polymer-impregnated concrete based on low volatile methacrylate monomer, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 409-415.
 • [119] Fukuzawa K., Mitsui M., Numao T., Surface roughness indexes for evaluation of bond strengths between CRPP sheet and concrete, CD Proceedings of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC 2001 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [120] Furtak K., Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych, Politechnika Krakowska, Zeszyt Naukowy nr 4, 1985.
 • [121] Gabor D., Theory of Communications, J. Inst. Elec. Eng., vol. 93, 1946, s. 429-459.
 • [122] Galán Marín C., Olivares Santiago M., Roa Fernández J., Rodríguez García R., Comparative studies on the influence of humidity in the polymer mortar aggregates, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 209-216.
 • [123] Gan T.H., Hutchins D.A., Bilson D.R., The use of broadband transducers and pulse compression techniques for air-coupled ultrasonic imaging, Ultrasonics, vol. 39, 2001, s. 181-194.
 • [124] Garbacz A., Epoxy concrete fracture surface; scale effect, Proc. of the Int. Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry - S4G, Prague, 1999, s. 95-100.
 • [125] Garbacz A., Ultrasonic methods applicable to CPC, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 113-123.
 • [126] Garbacz A., Non-destructive assessment of repair efficiency with impact-echo and ultrasonic methods - an overview, CD Proc. of the Int. Confer. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting - ICCRRR'05 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town, South Africa, 2005.
 • [127] Garbacz A., An application of impact-echo and ultrasonic methods for repair efficiency assessment, Proc. of the Int. Symposium on Polymers in Concrete, Guimareas, Portugalia 2006, s. 305-316.
 • [128] Garbacz A., On the usability of wavelet analysis for non-destructive assessment of repair efficiency by impact-echo method, In: Adhesion in interfaces of building materials - a multiscale approach (ed. L. Czarnecki, A. Garbacz), Advanced in Materials Science and Restoration, No 2, 2007, Aedificatio Publishers, s. 47-58.
 • [129] Garbacz A., Courard L., Kostana K., Characterization of concrete surface roughness and its relation to adhesion in repair systems, Materials Characterization, vol. 56, 2006, s. 281-289.
 • [130] Garbacz A., Czarnecki L., Clifton J.R., Non-destructive methods to assess adhesion between polymer composite and portland cement concrete, Proc. 2nd Int. RILEM Symp. Adhesion between polymers and concrete - ISAP'99, Dresden, 1999, s. 467-474.
 • [131] Garbacz A., Czarnecki L., Clifton J.R., Ultrasonic methods to assess polymer concrete properties, Proc. of the 9th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'98 (ed. F. Sandrolini), Bologna, 1998, s. 761-769.
 • [132] Garbacz A., Czarnecki L., Garboczi E., Ultrasonic assessment of adhesion between polymer composites and concrete substrate, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [133] Garbacz A., del Mar Lopez M., Naaman A., Czarnecki L., Compatibility space model for strengthening reinforced concrete beams with CFRP laminates. Report No UMCEE 00-07, The University of Michigan, Ann Arbor 2000.
 • [134] Garbacz A., Garboczi E.J., Ultrasonic evaluation methods applicable to polymer concrete composites, NIST Report nr NISTIR 6975, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg 2003.
 • [135] Garbacz A., Górka M., Courard L., On the effect of concrete surface treatment on adhesion in repair systems, Magazine of Concrete Research, vol. 57, 2005, s. 49-60.
 • [136] Garbacz A., Kwaśniewski L., Modeling of stress wave propagation in repair systems tested with impact-echo method, Brittle Matrix Composites 8 - BMC8 (ed. A. Brandt, A. Marschall, V. Li), Warszawa 2006, s. 303-314.
 • [137] Garbacz A., Łuciuk M., Czarnecki L., Przydatność metody ultradźwiękowej do oceny cech technicznych betonów żywicznych, 26 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Szczyrk, 1997, s. 193-198.
 • [138] Garbacz A., Łukowski P., Wykorzystanie fal sprężystych do nieniszczącej oceny skuteczności napraw konstrukcji betonowych, Ochrona przed korozją, 2006, 5s/A, s. 53-60.
 • [139] Garbacz A., Łukowski P., Bęcek J., Wpływ zawartości polimeru na propagację fali ultradźwiękowej w kompozytach polimerowo-cementowych, 33 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Poznań-Licheń 2004, Ref. nr 6 (R06), Zeszyty Problemowe "Badania Nieniszczące", nr 9, 2004, s. 83-88 (wyd. CD).
 • [140] Garbacz A., Piotrowski T., Inżynieria powierzchni w naprawach konstrukcji betonowych, Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych (ed. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński), Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2007, s. 31-41.
 • [141] Garbacz A., Piotrowski T., Courard L., Analysis of stress wave propagation in repair systems using wavelet approach, CD Proc. of the 2nd Int. RILEM Symposium on Advances in Concrete through Science and Engineering, Quebec City 2005.
 • [142] Garbacz A., Rożniatowski K., Czarnecki L., Fracture surface characteristics of polymer concrete using vertical sections method, Proc. of the Int. Conf. on the Quantitative Description of Materials Microstructure Q-Mat'97, Warszawa, 1997, s. 261-267.
 • [143] Garboczi E.J., Bentz D.P., Modelling microstructure and transport properties of concrete, Construction and Building Materials, vol. 10, 1996, s. 293-300.
 • [144] Garboczi E.J., Neumann D.A., Virtual concrete: working at the nanometer scale, Nanotechnology in Construction (ed. P.J.M. Bartos), The Royal Society of Chemistry, UK 2004.
 • [145] Garnier V., Cornelup G., Toppani E., Leyginie M., Non-destructive evaluation of concrete damage by ultrasounds, CD Proc. of the 15th World Conference on Non Destructive Testing, Roma 2000.
 • [146] Germann Instruments, Notes for DOCter Impact-Echo Course, Copenhagen 2000.
 • [147] Glabisz W., Pakietowa analiza falkowa w zagadnieniach mechaniki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.
 • [148] Glinicki M.A., Litorowicz A., Cyfrowa analiza rys w betonie wywołanych przez działanie termiczne, XVIII Konf. Nauk.-Techn. Beton i prefabrykacja, CEBET, Jadwisin 2002, s. 112-119.
 • [149] Gokhale A.M., Drury W.J., A general method of estimation of fracture surface roughness. Part II. Practical considerations, Metall. Trans., vol. 21A, 1990, s. 1201-1207.
 • [150] Gokhale A.M., Underwood E.E., A new parametric roughness equation for quantitative fractography, Acta Stereol., vol. 8/1, 1989, s. 43-52.
 • [151] Goueygou M., Lafhaj Z., Kaczmarek M., Relationship between porosity, permeability and ultrasonic parameters in sound and damaged mortar, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [152] Grabski M.W., Kozubowski J., Inżynieria materiałowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
 • [153] Grosse C., Reinhart H., Dahm T., Localization and classification of fracture types in concrete with quantitative acoustic emission measurements techniques, NDT&E International, vol. 30, 1997, s. 223-230.
 • [154] Gudra T., Stawiski B., Non-destructive strength characterization of concrete surface waves, NDT&E International, vol. 33, 2000, s. 1-6.
 • [155] Guide for evaluation of concrete structures prior to rehabilitation, ACI 364.1R-94, ACI, 2001.
 • [156] Gunasekaran M., Rehabilitation and reconstruction of electrical infrastructure utilizing dielectric-grade polymer concrete in post-military conflict scenarios, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 329-334.
 • [157] Halabe U.B., Maser K.R., Kausel E.A., Condition assessment of reinforced concrete structures using electromagnetic waves, ACI Materials J., vol. 92, 1995, s. 511-523.
 • [158] Halicka A., Król M., Evaluation of bond strength between ordinary and expansive concrete, Proc. of the Int.. Congress Creating with Concrete (ed. R.K. Dhir and J. McCarthy), Thomas Telford, Dundee, 1999, s. 493-501.
 • [159] He T.X., Short Time Fourier Transform, Integral Wavelet Transform, and Wavelet Functions Associated with Splines, J. of Mathematical Analysis and Applications, vol. 224, 1998, s. 182-200.
 • [160] Henriksen C.F., Impact-Echo Testing, Concrete International, No 5, 1995, s. 55-58.
 • [161] Herold G., Müller H.S., Angerer G., Geißler A., Lightweight concrete with polymer aggregates of waste plastics, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 577-585.
 • [162] Hillger W., Neisecke J., Quality control of building materials by mean the novel ultrasonic pulse-echo technique, Concrete Precasting Plant and Technology, vol. 6, 1993, s. 82-89.
 • [163] Hoła J., Naprężenia inicjujące i krytyczne a destrukcja naprężeniowa w betonie ściskanym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Monografie, z. 33, 2000.
 • [164] Hoła J., Schabowicz K., New technique of nondestructive assessment of concrete strength using artificial intelligence, NDT&E International, vol. 38, 2005, s. 251-259.
 • [165] Hoła J., Stawiski B., Badania przydatności metody ultradźwiękowej do szybkiej oceny jakości konstrukcji wykonanych z betonu, 32 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Międzyzdroje 2003, s. 111-114.
 • [166] Hugenschmidt J., Non-destructive-testing of traffic-infrastructure using GPR, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [167] Ismail M.P., Ibrahim A.N., Yusof, K.M., Ultrasonic relative amplitude method for prediction the strength of concrete, Proc. of 14th World Conf. on Non-Destructive Testing, New Delhi, 1996, s. 857-860.
 • [168] Issa M.A., Issa M.A., Islam M.D., Chudnovsky A., Fractal dimension - a measure of fracture roughness and toughness, Engineering Fracture Mechanics, vol. 70, 2003, s. 125-137.
 • [169] Ito Y., Uomoto T., Nondestructive testing method of concrete using impact acoustic, NDT&E International, vol. 30, 1997, s. 217-222.
 • [170] Jaquerod C., Chippis Ch., Alou F., Houst Y.F., Nondestructive testing of repair mortars for concrete, Proc. of the 3rd Int. Colloquium Materials Science and Restoration, Esslingen, 1992, s. 872-888.
 • [171] Jóśko M., Oszacowanie oddziaływania powłoki adhezyjnej na prędkość ultradźwiękowej fali powierzchniowej, 26 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Zakopane, 1996, s. 69-76.
 • [172] Kaeding A.O., Prusinski R., Curtain wall panels, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [173] Kasperkiewicz J., The applications of ANNs in certain materials - analysis problems, J. Mat. Proc. Tech., vol. 106, 2000, 74-79.
 • [174] Kasperkiewicz J., Alterman D., Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji przy projektowaniu mieszanek betonowych, XLVII Konf. Nauk. KILW PAN i KN PZITB, Opole-Warszawa2001, s. 331-338.
 • [175] Kaszyński J., Prędkość fali ultradźwiękowej w betonie określona za pomocą różnych zestawów aparaturowych, Inżynieria i Budownictwo, 1995, 3, s. 151-154.
 • [176] Kaszyński J., Efekty pomiarowe propagacji fali ultradźwiękowej w kierunkach odchylonych od głównego promienia emisji, 27 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Międzyzdroje, 1998, s. 147-152.
 • [177] Kaszyński J., An investigation into the depth in cracks in a reinforced concrete structures using an ultrasonic method, CD Proc. of 15th World Conf. on Non-Destructive Testing, Roma 2000.
 • [178] Kaszyński J., Efekty pomiarowe prędkości fal ultradźwiękowych w betonie przy współosiowym i mimośrodowym ustawieniu głowic, Inżynieria i Budownictwo, 2000, 10, s. 566-568.
 • [179] Kaszyński J., Ultradźwiękowe badania betonu z uwzględnieniem strefy zbrojenia i zarysowania, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2003.
 • [180] Kemi T., Arai M., Enomoto S., Suzuki K., Kumahara Y., On-line monitoring of water amount in fresh concrete by radioactive-wave method, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [181] Kholstinin V.V., Kireev V.V., Djachenko B.I., Rybalko V.P., High-strength polymer-concretes on a basis of acrylic binders, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 255-262.
 • [182] Kim U.S., Park K.Y, Lee D.G., A study on the epoxy resin concrete for the ultra-precision machine tool bed, J. of Materials Processing Technology, vol. 48, 1995, s. 649-655.
 • [183] King M.L., Wu D.P., Nobes D.C., Non-invasive ground penetrating radar investigation of a failing concrete floor slab, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [184] Knapen E., Lanoye R., Vermeir G., Lauriks W., Van Gemert D., Sound absorption by polymer-modified porous cement mortars, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 191-199.
 • [185] Koehler B., Hentges G., Mueller W., Novel technique for advanced ultrasonic testing of concrete by using signal conditioning methods and a scanning laser vibration, Proc. of the British Institute of Non-destructive Testing Conference NDT in Civil Engineering (ed. J.H. Bungey), Northamptom, 1997, s. 123-134.
 • [186] Kohl Ch., Sreicher D., Results of reconstruced and fused NDT-data measured in the laboratory and on-site at bridges, Cement and Concrete Composites, vol. 28, 2006, s. 402-413.
 • [187] Komlos K., Popovics S., Nürnbergerova T., Babal B., Popovitcs J.S., Ultrasonic pulse velocity test of concrete properties as specified in various standards, Cement and Concrete Composites, vol. 18, 1996, s. 357-364.
 • [188] Konkol J., Prokopski G., Analysis of the fracture morphology of concrete by the method of vertical sectioning, Computer and Concrete, vol. 1, 2005, s. 389-400.
 • [189] Kreis R., Vacuum casting of thermoset parts, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [190] Kukier Z., O ocenie wytrzymałości betonu wyższych klas metodą ultradźwiękową, Inżynieria i Budownictwo, 1995, nr 5, s. 224-225.
 • [191] Kundu T., Ehsani M., Maslov K.I., Guo D., C-scan and L-scan generated images of the concrete/GFRP composite interface, NDT&E International, vol. 32, 1999, s. 61-69.
 • [192] Kurz J.H., Ruck H.-J., Finek F., Grosse Ch.U., Reinhardt H.-W., Wavelet algorithms for nondestructive testing, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [193] Kurzydłowski K.J., Ralph B., Quantitative description of microstructure, CSC, New York, 1996.
 • [194] Lamb H., On waves in an Elastic plate, Proc. Roy. Soc., vol. 93, 1916.
 • [195] Lancellotti F., Glass Fibers from Wastes Processing as Reinforcing Materials in Polyester Mortars, Proc. of the Int. Workshop on Concrete Repair and the 4th South Africa Conf. on Polymers in Concrete, Kruger National Park, 2000, s. 175-183.
 • [196] Latif R., Aassif E.H., Maze G., Maudden A., Faiz B., Determination of the group and phase velocities from time-frequency representations, NDT&E Intenational, vol. 32, 1999, s. 415-422.
 • [197] Laurens S., Balayssac J.P., Rhazi J., Klysz G., Arliguie G., Non-destructive evaluation of concrete moisture by GPR: experimental study and direct modeling, Materials and Structures, vol. 38, 2005, s. 827-832.
 • [198] Le Gonidec Y., Conil F., Gibert D., The wavelet response as a multiscale NDT method, Ultrasonics, vol. 41, 2003, s. 487-497.
 • [199] Legendre S., Goyette J., Massicotte D., Ultrasonic NDE of composites material structures using wavelet coefficient, NDT&E International, vol. 34, 2001, s. 31-37.
 • [200] Leming M.L., Nau J.M., Fokuda J., Nondestructive determination of the dynamic modulus of concrete disks, ACI Materials J., vol. 95, 1998, s. 50-57.
 • [201] Lewińska-Romicka A., Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, WNT, Warszawa 2000.
 • [202] Lewis Ch., Mohsen J.P., A case study: The impact-echo metod of nondestructive testing of concrete using rayleigh surface wave speed method for estimating concrete plate thickness, University of Louisville Report, 1997.
 • [203] Li C.J., Ma J., Wavelet decomposition of vibrations for detection of bearing - localized defects, NDT&E International, vol. 30, 1997, s. 143-149.
 • [204] Li Z., Li F., Zdunek A., Landis E., Shah S.P., Application of acoustic emission technique to detection of reinforcing steel corrosion in concrete, ACI Materials J., vol. 95, 1998, s. 68-76.
 • [205] Liang M.T., Wu J., Theoretical elucidation on empirical formulae for the ultrasonic testing method for concrete structures, Cement and Concrete Research, vol. 32, 2002, s. 1763-1769.
 • [206] Lin J.M., Sansalone M., Impact-Echo Studies of Interfacial Bond Quality in Concrete: Part I Effects of Unbonded Fraction of Area, ACI Materials J., vol. 93, 1996, s. 223-232.
 • [207] Lin Y., Kuo S.-F., Chang Ch., Use of stress waves for measuring surface-opening crack in mass concrete, CD Proc of 15th World Conf. NDT, Roma 2000.
 • [208] Lin Y., Sansalone M., Detecting flaws in concrete beams and columns using the impact-echo method, ACI Materials J., vol. 89, 1992, s. 394-405.
 • [209] Lin Y., Su W.C., Use of stress waves for determining the depth of surface-opening cracks in concrete structures, ACI Materials J., vol. 93, 1996, s. 494-505.
 • [210] LiubimoY.V., Oczoś K., Struktura geometryczna powierzchni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
 • [211] Lohaus L., Anders S., Effects of polymer modification on the mechanical and fracture properties of high and ultra-high strength concrete, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 183-190.
 • [212] Łukowski P., Wpływ rozwiązania materiałowego na szczelność zapraw polimerowo-cementowych, XII Konf. Nauk.-Techn. Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją - KONTRA 2000, Zakopane 2000, s. 213-220.
 • [213] Łukowski P., Próg ciągłości fazy polimerowej w kompozytach polimerowo-cementowych, L Konf. Nauk. KILiW i KN PZITB, Krynica 2004, t. 3, s. 141-148.
 • [214] Łukowski P., Przyczepność betonopodobnych kompozytów polimerowo-cementowych do podłoża, Cement Wapno Beton, 2005, nr 3, s. 142-147.
 • [215] Maage M., The new European EN 1504 standard. Guidelines for consultant, NORECON Seminar, Kopenhagen, Denmark 2004.
 • [216] Mackenchnie, Alexander M.G., Heiyatuduwa R., Rylands T., The effectiveness of organic corrosion inhibitors for reinforced concrete, Research Monograph no 7, University of Cape Town, 2004.
 • [217] Mackiewicz S., Ocena rozmiarów wad w ręcznych badaniach ultradźwiękowych, IX Seminarium Nieniszczące badania materiałów, IPPT PAN i Biuro Gamma, Zakopane 2003, s. 11-22.
 • [218] Mackiewicz S., Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji, Praca doktorska, IPPT PAN, 1990.
 • [219] Maćkowski R., Wpływ sposobu przygotowania podłoża na jakość napraw konstrukcji betonowych, XII Konf. Nauk.-Techn. Trwałość Budowli i Ochrona przed Korozją - KONTRA 2000, Zakopane 2000, s. 221-226.
 • [220] Madigosky W.M., Gilbert F.L., Improved resonance technique for material characterisation, J. Acoust. Soc. Am., vol. 73, 1983, s. 1374-1377.
 • [221] Mahmoud M.A., Abu Kiefa M.A., Neutral network solution of the inverse vibration problem, NDT&E International, vol. 32, 1999, s. 91-99.
 • [222] Maierhofer Ch., Krause M., Wiggehauser H., Non-destructive investigation of sluices using radar and ultrasonic impulse echo, NDT&E International, vol. 31, 1998, s. 421-427.
 • [223] Malhorta V.M., Carino N.J., Handbook on nondestructive testing of concrete, CRC Press, 2004.
 • [224] Mantrala S.K., Vipulanandan C., Nondestructive evaluation of polyester polymer concrete, ACI Materials J., vol. 92, 1995, s. 660-668.
 • [225] Maruo Y., Hamazono K., Yamasaki T., Automatic producing system of REC pipe with large diameter, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [226] Marusa B., O możliwościach stosowania metody ultradźwiękowej w badaniach betonów żywicznych, Symp. Betony żywiczne w budownictwie, OBRBP Śląsk, Katowice, s. 107-114.
 • [227] Maruya T., Matsuoka Y., Bhutta M.A.R, Tsuruta K., Outdoor exposure of polymer-impregnated concrete (PIC) permanent form in Suadi Arabia, CD Proc. of the Int. Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town, South Africa 2005.
 • [228] Maser K.R., Roddis W.M.K., Principles of thermography and radar for bridge deck assessment, J. of Transportation Eng., ASCE, vol. 116, 1990, s. 583-601.
 • [229] Masnata A., Sunseri M., Neural network classification of flaws detected by ultrasonic means, NDT&E International, vol. 29, 1996, s. 87-93.
 • [230] Mathey R.G., Clifton J.R., Review of nondestructive evaluation methods applicable to construction materials and structures, NBS Technical Note, 1988.
 • [231] Matlab 6.13. Wavelet toolbox. User's guide, The MathWorks, 2006.
 • [232] Miliard S.G., Bungey J.H., Shaw M., The assessment of concrete quality using pulsed radar reflection and transmission techniques, Proc. of the Int. Conf. NDT in Civil Engineering, The British Institute of NDT, Southampton, 1993, s. 61-185.
 • [233] Mikhail R.Sh., Abo-El-Enein S.A., Mousa A.M., Polymer impregnation of hardened cement pastes of various porosities, Proc. of 3rd Int. Congress on Polymer in Concrete - ICPIC'81, Koriyama, s. 875-887.
 • [234] Mitchell T.W., Radioactive/nuclear methods, Handbook on Nondestructive Testing of Concrete (ed. V.M. Malhotra and N.J. Carino), CRC Press, Boca Raton, 1991, s. 227-252.
 • [235] Moczko A., Moczko M., Możliwości wykorzystania metody impact-echo do lokalizacji wad w kablobetonowych konstrukcjach mostowych, 30 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących CD, Szczyrk 2001.
 • [236] Moczko A., Rajski O., Tłustochowski J., Wysokowski A., Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu in situ w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych, IBDiM, Wrocław, 1998.
 • [237] Moczko A., Wysokowski A., Współczesne metody oceny jakości betonu, w budownictwie komunikacyjnym, Inżynieria i Budownictwo, 1996, nr 9, s. 527-530.
 • [238] Molenaar A.A.A., Potter, J., Assessment of the reflection crack potential, Prevention of Reflective Cracking in Pavements, RILEM REPORT 18, Chapter 3 (E. and F.N. Spon, London), 1997, s. 28-41.
 • [239] Motz M., Haller P., Krtiger M., Grosse Ch.U., Beutel R., Impact-echo: new developments regarding hardware and software, CD Proc. of Int. Symp. on Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [240] Murray M., Beam repair with preplaced aggregate epoxy concrete, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 345-348.
 • [241] Naaman A.E., Ferrocement and laminated cementitious composites, Techno Press 3000, Ann Arbor, Michigan, 2000.
 • [242] Nappi A., Cote P., Nondestructive test methods applicable to historie stone structures, Saving our architectural heritage: the conservation of historie stone structure (ed. N.S. Baer and R. Snethlage), Joyn Wiley&Sons, New York, 1996, s. 151-166.
 • [243] Nausherwan Hasan, P.E., Polymer concrete overlay for greenpoint marine transfer station, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [244] Nazarian S., Desai M.R., Automated surface wave method: field testing, J. of Geotechnical Eng., ASCE, vol. 119, 1993, s. 1094-1111.
 • [245] Niewęgłowska-Mazurkiewicz A., Piotrowski T., Mikrozarysowanie jako efekt obróbki powierzchniowej podkładu betonowego, Konferencja Naukowa "Zagadnienia materiałowe w budownictwie - MATBUD 2007", Kraków 2007, s. 381-389.
 • [246] Non destructive testing of concrete structures, Raport ACI 228.2R-98, ACI, 2001.
 • [247] Nowacki W., Dynamika budowli, Arkady, Warszawa 1961.
 • [248] Obraz J., Ultradźwięki w technice pomiarowej, WNT, Warszawa 1983.
 • [249] Ohama Y., Proc. of the 1st East Asia Symp. on Polymers in Concrete - ASPIC'94 (ed. K.S. Yeon, J.D. Choi), Chuncheon 1994, s. 11-23.
 • [250] Ohama Y., Recent progress in Concrete-Polymer Composites, Advance Cement Based Materials, vol. 5, 1997, s. 31-40.
 • [251] Ohama Y., Recent progress in research and development activities of concrete-polymer composites in Japan, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 605-612.
 • [252] Ohama Y.; Demura, K., Self-repair mechanism for microcracks in epoxy-modified mortars, Proc. of the 3rd Asia Symp. on Polymers in Concrete, Shanghai 2000, s. 180-185.
 • [253] Ohama Y., Demura K., Ju M., Effects of siliceous admitures on properties of autoclaved polymer-modified mortars, Construction Materials - Theory and Applications, Verlag, Stuttgart 1999, s. 553-561.
 • [254] Ohama Y., Kumagai S., Miyamoto Y., High strength development through accelerated curings of epoxy-modified mortars without hardener, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 239-246.
 • [255] Oktar O.N., Moral H., Tasdemir M.A., Factors determining the correlations between concrete properties, Cement Concrete Research, vol. 26, 1996, s. 1629-1637.
 • [256] Paleczek W., Application of MATHCAD environment procedures for analysis of dissipation system dynamics, Archiwum Inżynierii Lądowej, vol. LI, 2005, s. 123-134.
 • [257] Pascale G., Di Leo A., Carli R., Bonora V., Evaluation of actual compressive strength of high strength concrete by NDT, CD Proc. of 15th World Conference on Nondestructive Testing, Roma 2000.
 • [258] Pentii M., Quality assurance of the repair works on concrete structures, NORECON Seminar, Copenhagen 2004.
 • [259] Petersen C.G., Impact-Echo of railway tunnel for cracking caused by ASR, Germann Instruments Report, Copenhagen 2000.
 • [260] Petersen C.G., Testing for crack-depth with a DOCter Impact-Echo System on the bottom of tunnel segment 011 for Oresund Tunnel Contractors, Germann Instruments Report, Copenhagen 1997.
 • [261] Petersen C.G., Testing for depth of surface opening craks of a fire damadged slab in a brewery switch-gear (transformer) room, supplemented by a delamination survey of the slab with a DOCter Impact-Echo System, Germann Instruments Report, Copenhagen 1999.
 • [262] Petersen C.G., Impact-echo testing of tile lined concrete vessels, Germann Instruments Raport, Copenhagen 1999.
 • [263] Pilarski A., Szelążek J., Wpływ rozmiaru ośrodka na prędkość impulsu fal ultradźwiękowych, 8 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących KKBN, Kazimierz n. Wisłą 1978, s. 81-82.
 • [264] Popovics S., Polymers for modification of PC concrete in USA, Proc. of the 7th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'92, Moscow 1992, s. 100-107.
 • [265] Popovics J.S., Achenbach J.D., Song W.-J., Application of new ultrasound and sound generations methods for testing concrete structures, Magazine of Concrete Research, vol. 51, 1999, s. 35-44.
 • [266] Popovics S., Bilgutay N.M., Karaoguz M., Akgul T., High-frequency ultrasound technique for testing concrete, ACI Materials J., vol. 97, 2000, s. 58-64.
 • [267] Popovics J.S., Popovics S., Effect of stresses on the pulse velocity in concrete, Materials and Structures, vol. 24, 1991, s. 15-23.
 • [268] Popovics S., Rose J.L., Popovics J.S., The behaviour of ultrasonic pulses in concrete, Cement and Concrete Research, vol. 20, 1990, s. 259-270.
 • [269] Popovics J.S., An approach for wave velocity measurement in solid rods subjected to elastic impact, Int. J. of solids and structures, vol. 33, 1996, s. 3925-3935.
 • [270] Pretorius J., Kruger D., The influence of surface roughness on the bond strength of concrete repairs, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [271] Qasrawi H., Concrete strength by combined nondestructive methods. Simply and reliably predicted, Cement Concrete Research, vol. 30, 2000, s. 739-746.
 • [272] Qi G., Wavelet-based AE characterization of composite materials, NDT&E International, vol. 33, 2000, s. 133-144.
 • [273] Qixian L., Bungey J.H., Using compression wave transducers to measure the velocity of surface waves and hence determine dynamic modulus of elasticity, Construction and Building Materials, vol. 10, 1996, s. 237-242.
 • [274] Quek S.-T., Wang Q., Zhang L., Ang K.-K., Sensitivity analysis of crack detection in beams by wavelet technique, Int. Journal of Mechanical Sciences, vol. 43, 2001, s. 2899-2910.
 • [275] Radomski W., Fibre Reinforced Concrete, Kanazawa University, 1991.
 • [276] Radomski W., Naukowe uwarunkowania rozwoju inżynierii lądowej. Artykuł dyskusyjny, Drogi i Mosty, 2005, nr 3, s. 77-91.
 • [277] Raupach M., Concrete repair according to the new European Standards EN1504, CD Proc. of the Int. Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [278] Raupach M., Dauberschmidt C., Wolff L., Monitoring moisture distribution multiprobe, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [279] Raupach M., Wolff L., Surface protection systems on concrete: investigations on durability and efficiency, CD Proc. of the Int. Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [280] Rayleigh J.W., On the free vibrations of an infinite plate of homogenous isotropic elasic mater, Proc. Lond. Math. Soc., vol. 17, 1885, cytowane za [247].
 • [281] Rayleigh J.W., On waves propagated along the plane surface on an elastic solid, Proc. Lond. Math. Soc., vol. 17, 1885, cytowane za [247].
 • [282] Rebeiz K.S., Fowler D.W., Flexure for reinforced polymer concrete using recycled PET, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [283] Reis J.M.L., de Oliveira R., Ferreira, A.J.M., Marques A.T., A NDT assessment of fracture mechanics properties of fiber reinforced polymer concrete, Polymer Testing, vol. 22, 2003, s. 395-401.
 • [284] RJLEM Draft recommendation for in situ concrete strength determination by combined non-destructive methods, Materials and Structures, vol. 26, 1993, s. 43-49.
 • [285] Ringot E., Bascoul A., About the analysis of microcracking in concrete, Cement and Concrete Composites, vol. 23, 2001, s. 261-266.
 • [286] Rodriguez J., Munoz R., Ramirez M., Andrade C., Manual REHABCON on concrete repair and rehabilitation, CD Proc. of the Int. Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [287] Rossi P., Arca A., Parant E., Fakhri P., Bending and compressive behaviours of a new cement composite, Cement and Concrete Research, vol. 35, 2005, s. 27-33.
 • [288] Runkiewicz L., Ocena betonów wysokiej jakości w konstrukcjach budowlanych metodami nieniszczącymi, 26 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, 1997, s. 51-58.
 • [289] Runkiewicz L., Badania konstrukcji żelbetowych, Wyd. Biuro Gamma, 2002.
 • [290] Runkiewicz L., Wpływ błędów użytkowania na korozję, zagrożenia i awarie konstrukcji budowlanych, XV Konf. Nauk.-Techn. Trwałość budowli i ochrona przed korozją - KONTRA 2006, Zakopane 2006, s. 131-136.
 • [291] Runkiewicz L., Runkiewicz M., Application of the ultrasonic and sclerometric methods for the assessment of the Structures made of high-strength concrete (HSC), CD Proc of 15th World Conf. on NDT, Roma 2000.
 • [292] Ryś J., Stereologia materiałów, Fotobit-Design, Kraków, 1995.
 • [293] Samokrutov A.A., Kozlov V.N., Shevaldykin V.G., Ultrasonic defectoscopy of concrete by means of pulse-echo technique, CD Proc. of the 8th ECNDT, Barcelona 2002.
 • [294] San-José T., Meyer F., Heidemann, J., Ramírez, J.L., Vegas, I., Polyester polymer concrete reinforced with non-metallic rebars: material and structural full-scale study. Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 297-309.
 • [295] Sansalone M., Carino N.J., Impact-Echo: A method for flaw detection in concrete using transient stress wave, NBSIR 86-3452, National Bureau of Standards, Gaithersburg, 1986.
 • [296] Sansalone M., Carino N.J., Detecting honeycombing, the depth of surface-opening cracks and ungrouted ducts using the impact-echo methods, Concrete International, 1988, No 4, s. 38-46.
 • [297] Sansalone M., Carino N.J., Detecting delaminations in reinforced concrete slab with and without asphalt overlays using impact-echo method, ACI Materials J., vol. 86, 1989, s. 175-184.
 • [298] Sansalone M., Lin J.M., Impact-echo response of hollow cylindrical concrete structures surrounded by soil and rock. Part I - numerical studies, ASTM Geotechnical Testing J., vol. 17, 1994, s. 207-219
 • [299] Sansalone M., Lin J.M., Impact-echo response of hollow cylindrical concrete structures surrounded by soil and rock. Part II - field studies, ASTM Geotechnical Testing J., vol. 17, 1994, s. 220-226.
 • [300] Sansalone M., Lin J.M., Streett W.B., A Procedure for Determining Concrete Pavement Thickness Using P-Wave Speed Measurements and the Impact-Echo Method, Innovations in nondestructive testing (ed. S. Pessiki and L. Olson), American Concrete Institute, Farmington Hills, 1997, s. 167-184.
 • [301] Sansalone M., Lin J.M., A procedure for determining P-wave speed in concrete for use in impact-echo testing using Rayleigh wave speed measurement technique, Innovations in nondestructive testing (ed. S. Pessiki and L. Olson), American Concrete Institute, Farmington Hills, 1997, s. 137-165.
 • [302] Sansalone M., Street W.B., Impact-echo. Nondestructive evaluation of concrete and masonry, Bulbrier Press, Ithaca NY, 1997.
 • [303] Santos C.A, Matias L., Magalhaes A.C, Veiga M.R., Application of thermography and ultrasounds for wall anomalies diagnosis a laboratory research study, CD Proc. of Int. Symp. Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [304] Sasse R.H., Honsinger D., Schwamborn B., Proc. of the Int. RILEM/UNESCO Congress on Conservation of Stone and Other Materials (ed. M.J. Thiel), E&FN Spon, London, 1993, s. 705-716.
 • [305] Sato R., Hayashi F., Oshima M., Koyanagi W., Uccida Y., Temperature dependency on creep of resin concrete under flexure, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 231-238.
 • [306] Schickert M., Progress in ultrasonic imaging of concrete, Materials and Structures, vol. 38, 2005, s. 807-816.
 • [307] Schickert M., Towards SAFT-imaging in ultrasonic inspection of concrete, Proc. Int. Symp. Non-destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE (ed. G. Schickert and H. Wiggenhauser), Berlin 1995, s. 411-418.
 • [308] Schiesel P., Gehlen C., Potential and limits of durability design, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [309] Schorn H., Butler M., Hempel S., Polymers as microcrack stopper in concrete observed in ESEM, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 11-18.
 • [310] Scruby C.B., Some Applications of Laser Ultrasound, Ultrasonics, vol. 27, 1989, s. 195-209.
 • [311] Seidler P., How polymers improve concrete floors. Possibilities today and prospects for the future, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [312] Selleck S.F., Landis E.N., Peterson M.L., Shah S.P., Achenbach J.D., Ultrasonic investigation of concrete with distributed damage, ACI Materials J., vol. 95, 1998, s. 27-36.
 • [313] Shevaldykin V.G., Samokrutov A.A., Kozlov V.N., Ultrasonic low-frequency short-pulse transducers with dry point contact.development and application, Proc. of the Int. Symp. Non-destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [314] Siewczyńska M., Jasiczak J., Wpływ stopnia oczyszczenia powierzchni betonu na przyczepność powłok ochronnych, XLIX Konf. Nauk. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2003. t.3, s. 155-162.
 • [315] Silfwerbrand J., Improving concrete bond in repaired bridge decks, Concrete International, 1990, No 12, s. 61-66.
 • [316] Silfwerbrand J., Paulsson J., Better bonding of bridge deck overlays, Concrete International, 1998, No 10, s. 56-61.
 • [317] Soroushian P., Elzafraney M., Morphological operations, planar mathematical formulations, and stereological interpretations for automated image analysis of concrete micro-structure, Cement and Concrete Composites, vol. 27, 2005, s. 823-833.
 • [318] Sprinkel M., Twenty five year experience with polymer concrete bridge deck overlays, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [319] Starosolski W., Jasinski R., Piekarczyk A., Impact-Echo - nowoczesna aparatura do nieniszczących badań diagnostycznych konstrukcji betonowych i murowych, Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Zakopane, 1999, s. 269-276.
 • [320] Stawiski B., Ultradźwiękowe głowice ekspotencjalne i przykłady ich zastosowania, XXXV Konf. Nauk.-Techn., Krynica, 1989, s. 173-178.
 • [321] Stawiski B., Ultradźwiękowe badanie głębokości rys w konstrukcjach żelbetowych, 28 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Zakopane, 1999, s. 77-82.
 • [322] Stroeven P., A stereological approach to roughness of fracture surface and tortuosity of transport paths in concrete. Cement and Concrete Composite, vol. 22, 2000, s. 331-341.
 • [323] Sugimoto K., Sivakumaran W., Kobayashi S, Journal of Finishings Technology, 1, 1993, s. 17-24.
 • [324] Sung C.Y., Yang S.H., Kim Y.I., Development of ultra-lightweight polymer concrete for the manufacture of bottom-draining structures, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 281-287.
 • [325] Sung C. Y., Youn J.N., Mechanical properties of lightweight polymer concrete with steel fiber, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 289-295.
 • [326] Swamy R.N., Ali A.M.A.H., Assessment of in situ concrete strength by various non-destructive tests, NDT&E International, vol. 17, 1984, s. 139-146.
 • [327] Szelążek J., Układy głowic ultradźwiękowych do precyzyjnych pomiarów czasu przejścia impulsu fal, Symp. Nieniszczące Metody Badań, Zakopane 2000.
 • [328] Sztukiewicz R., Application of ultrasonic methods in asphalt concrete testing, Ultrasonics, vol. 29, 1991, s. 5-12.
 • [329] Sztukiewicz R, Badania nieniszczące konstrukcji nawierzchni drogowej, 34 Krajowa Konf. Badań Nieniszczących, Zakopane 2005, Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące, ISBN 83-87982-61-x.
 • [330] Śliwiński J., Evaluation of quantitative polymer distribution in finegrained impregnated concretes, Proc. of the 3rd Int. Congress on Polymer in Concrete - ICPIC'81, Koriyama, 1981, s. 1023-1032.
 • [331] Taffe A., Krause M., Milmann B., Niederleithinger E., Assessment of foundation slabs with US-echo in the re-use process, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [332] Tan K.S., Chan K.C., Wong B.S., Guan L.W., Ultrasonic evaluation of cement adhesion in wall tiles, Cement and Concrete Composites, vol. 18, 1996, s. 119-124.
 • [333] Tanabe I., JSME Int. J., Series C, vol. 36, 1993, s. 494-498.
 • [334] Tang L., Malmberg B., Assessment of reinforcement corrosion in concrete highway tunnel, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [335] Teodoru G.V.M., Herf J., Engineering Society Cologne presents itself (NDT methods), Proc. of the 14th World Conference on NDT, New Delhi 1996, s. 939-943.
 • [336] Thavasimuthu M., Rajagopalan C., Kalyanasundaram P., Raj B., Improving the evaluation sensitivity of an ultrasonic pulse echo technique using a neural network classifier, NDT&E International, vol. 29, 1996, s. 175-179.
 • [337] Tong J.-H., Wu T.-T., Lee C.-K., Fabrication of piezoelectric impact hammer and its application to the measurements of in-situ wave velocities of concrete, CD Proc. of 15th World Conference on Non-Destructive Testing, Roma 2000.
 • [338] Underwood E.E., Stereological analysis of fracture roughness parameters. Acta Stereologica, vol. 6, 1987, s. 170-178.
 • [339] Underwood E.E., Directed measurements and heterogeneous structures in quantitative fractography, Proc. of the 3rd Conference on Stereology in Materials Science-STERMAT'90, Kraków-Katowice 1990, s. 100-115.
 • [340] Van Gemert D., Czarnecki L., Maultzsch M., Schorn H., Beeldens A., Łukowski P., Knapen E., Cement concrete and concrete-polymer composites, Cement and Concrete Composites, vol. 27, 2005, s. 926-933.
 • [341] Vaysburd A.M., Emmons P.H., Concrete repair - composites system: philosophy, engineering and practice, CD Proc. of the Int. Conf. on Concrete Repair, Rehabilitation and Retroffiting, ICCRRR 2005 (ed. M. Alexander, H.-D. Beushausen, F. Dehn, P. Moyo), Taylor&Francis, Cape Town 2005.
 • [342] Wahby W., Prusinski R., Precast polymer concrete building panels: Case studies with longevity experience, Proc. of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'04 (ed. M. Maultzsch), Berlin 2004, s. 321-327.
 • [343] Wang CH.Y., Chang Y.F., Evaluation of the bonding condition between steel plate patch and strengthened concrete structure, Proc.of the 14th World Conference on Non Destructive Testing, New Delhi 1996, s. 827-830.
 • [344] Wang Y., Diamond S., A fractal study of the fracture surfaces of cement pastes and mortars using a stereoscopic SEM method, Cement and Concrete Research, vol. 31, 2001, s. 1385-1392.
 • [345] Wawrusiewicz A., Kompleksowa ocena stanu konstrukcji żelbetowych, XXII Konf. Nauk.-Techn. Awarie Budowlane, Międzyzdroje 2005.
 • [346] Weizheng L., Yiyong Y., Ultrasonic detection of cement concrete pavement thickness, Proc. of the 14th World Conf. on Non Destructive Testing, New Delhi 1996, s. 839-842.
 • [347] Weritz F., Wedler., Brink A., Röllig M., Maierhofer C., Wiggenhauser H.: Investigation of concrete structures with Pulse Phase Thermography, CD Proc. of Int. Symp. Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [348] Węglarz A., Statystyczne modelowanie właściwości fizycznych materiałów kompozytowych, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1997.
 • [349] Whitney D., Saroni V., Fowler D.W., Percolated PC for airfield repair applications, CD Proceedings of the 11th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [350] Wiąckowska A.: Trudnozapalne zaprawy i betony żywiczne. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa, 1991.
 • [351] Wojciechowski S., New trends in the development of mechanical engineering materials, Journal of Materials Processing Technology, vol. 106, 2000, s. 230-235.
 • [352] Wojnar L., Image Analysis: Applications in materials engineering, CSC, New York, 1995.
 • [353] Wright K., Karlsson B., Topographic quantification of non-planar localized surfaces, Journal of Microscopy, vol. 183, s. 37-51.
 • [354] Yan A., Wu K.-R., Zhang D., Yao W., Influence of concrete composition on the characterization of fracture surface. Cement and Concrete Composites, vol. 25, 2003, s. 153-157.
 • [355] Yeon K.S., Kim K.W., Kim S.S., Jand T.Y., Strength characteristics of polymer mortar centrifugal pipes, Proc. of the 8th Int. Concgress on Polymers on Concrete - ICPIC'95 (ed. D. Van Gemert), Oostende, 1995, s. 667-672.
 • [356] Yuan D., Nazarian S., Automated surface wave method: inversion technique, J. of Geotechnical Eng., ASCE, vol. 119, 1993, s. 1112-1126.
 • [357] Yuan R.L., Bourland M., Ugarte E., Use of polymer materials for field repair on concrete aerial structures, CD Proc. of the 10th Int. Congress on Polymers in Concrete - ICPIC'01 (ed. D.W. Fowler), Honolulu 2001.
 • [358] Zacharski A., Nowa metoda badania betonu próbnikiem ultradźwiękowym typu 544, Materiały Budowlane, 1990, nr 9, s. 13-14.
 • [359] Zheng H. Y., Ee K., Wei J., Evaluation of concrete structures by advanced nondestructive test methods - impact-echo test, impulse response test and radar survey, CD Proc. of Int. Symp. Non-Destructive Testing in Civil Engineering - NDT-CE 2003, Berlin 2003, BB 85-CD.
 • [360] Zhu J., Popovics J.S., Non-contact imaging for surface opening cracks in concrete with air-coupled sensors, Materials and Structures, vol. 38, 2005, s. 801-806.
 • [361] Zhu W., Bartos P.J.M., Porro A., Application of nanotechnology in construction-summary of a state-of-the-art report, Materials and Structures, vol. 37, 2004, s. 649-658.
 • PN-74/B-06261. Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane.
 • PN-EN 583-3:2000. Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Technika przepuszczania.
 • PN-EN 1330-4:2002. Badania nieniszczące. Terminologia. Część 4: Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych.
 • PN-EN 1504-9. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Ogólne zasady stosowania wyrobów i systemów.
 • PN-EN 1504-10. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz kontrola jakości prac.
 • PN-EN 1542:2000. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 • PN-EN 1766:2001. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Betony wzorcowe do badań.
 • PN-EN ISO 4287:1999. Specyfikacje geometrii wyrobów. Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa. Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.
 • PN-EN 12504-4:2005. Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.
 • PN-EN 13036-1:2005. Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część 1: Pomiar głębokości makrotekstury metodą objętościową.
 • Instrukcja ITB nr 194, Badania cech wytrzymałościowych na próbkach wykonanych w formach. Wyd. ITB, Warszawa 1994.
 • Instrukcja ITB nr 209, Instrukcja stosowania metody ultradźwiękowej do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcj, Wyd. ITB, Warszawa 1977.
 • Instrukcja ITB nr 210, Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, Wyd. ITB, Warszawa 1977.
 • Instrukcja ITB nr 361/99, Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, Wyd. ITB, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-PWA5-0019-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.