Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA3-0045-0010

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Ściśliwość zagęszczanych osadów z dekarbonizacji wody

Autorzy Pisarczyk, S.  Dąbska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The compressibility of the lime softening sludge
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wyniki badań edomelrycznych modułów ściśliwości osadów z dekarbonizacji wody. Oznaczenia wykonano dla próbek o różnych wilgotnościach początkowych (w = 27,38-34,20%) i wskaźnikach zagęszczenia (/s = 0,96-1,00) oraz przeprowadzono analizę zależności edometrycznych ściśliwości od wilgotności i zagęszczenia, porównując uzyskane wartości do danych przedstawianych w literaturze dla osadów i gruntów naturalnych.
EN In the article there are shown the results of the oedometric tests of compressibility modules of the lime softening sludge. The research have been carried out on the samples at the different initial water contents w=27,38-34,20%) and the degrees of compaction (/s = 0,96-1,00). There has also been studied the of the oedometric modulus on the moisture content and the compaction. The obtained results compressibility properties have been compared to the data presented in literature for the lime softening sludge and the natural soil.
Słowa kluczowe
PL dekarbonizacja wody   ściśliwość zagęszczanych osadów   badania edometryczne  
EN compressibility   lime softening sludge   oedometric tests  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
Rocznik 2007
Tom z. 54
Strony 109--117
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pisarczyk, S.
autor Dąbska, A.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego
Bibliografia
[1] Baker R., Leeuwen J.H., White D.J., Reuse of lime sludge from water softening and coal combustion by products, Final Report for TR-459, Iowa State University, Department Civil and Environmental Engineering, December 2004.
[2] Baker R., Leeuwen J.H., White D.J., Application for reuse of lime sludge from water softening, Final Report for TR-535, Iowa State University, Department Civil and Environmental Engineering, July 2005.
[3] Dąbrowski, H., Naumczyk J., Opinia dotycząca możliwości wykorzystania osadów powstających w procesie dekarbonizacji do uszczelnienia czaszy kwater miejsca gromadzenia odpadów paleniskowych w EC Rzeszów, maszynopis, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
[4] Dąbska A., Podstawowe właściwości geotechniczne osadów z dekarbonizacji wody, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo”, nr 29, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2006, s. 25-36.
[5] Glysson E.A., Landfill disposal of sludge derived from the lime/soda-ash softening of water, Industry Program Of The College Of Engineering, The University of Michigan, 1972.
[6] Raghu D., Hsieh H.-N., A feasibility study of the use of lime sludge as a landfill liner, Proceedings of the 17th Mid-Atlantic Industrial Waste Conference, Bethlehem (PA) 1985.
[7] Raghu D., Hsieh H.-N., Neilan T. And Yih C.T., Water treatment plant sludge as landfill liner, „Geotechnical Practice for Waste Disposal” 87, Geotechnical Special Publication, 1987, no. 13, p. 744-757.
[8] Sierakowski E., Mrożek J., Kontrola wody i pary w energetyce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1979.
[9] Sozański M., Technologia usuwania i unieszkodliwiania osadów z uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.
[10] Stańda J., Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
[11] PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
[12] PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA3-0045-0010
Identyfikatory