Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA3-0024-0022

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Tytuł artykułu

Odległość próbkowania jako istotny element metodyki pomiaru chropowatości powierzchni

Autorzy Michalski, J. 
Treść / Zawartość http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/mechanika/
Warianty tytułu
EN Sampling lenght as an essential part of roughness measurement
Konferencja Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów metali o specjalnych właściwościach/VII Konferencja Naukowo-Techniczna (VII ; 2006 ; Rzeszów, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono analizę literatury na temat doboru odległości próbkowania profilu i stereometrii chropowatości powierzchni. Omówiono także wpływ warstwy wierzchniej i jej chropowatości powierzchni na właściwości użytkowe elementów maszyn.
EN The article presents analysis of publications including the problem of sampling length profile distance and stereometry of surface roughness. The problem of surface roughness and its usage is also described in work below.
Słowa kluczowe
PL metody analizy sygnałów   odległość próbkowania   chropowatość powierzchni   obróbka skrawaniem   nierówności powierzchni  
EN roughness measurement   sampling lenght  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
Rocznik 2006
Tom z. 66 [227]
Strony 179--187
Opis fizyczny Bibliogr. 69 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Michalski, J.
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
[20] Bendat J.S., Piersol A.G.: Metody analizy i pomiarów sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.
[21] Bezjazycznyj V.F., Kożyna T.D., Konstantinov A.K. i inni: Optimizacja tiechniczeskich uslovij miechaniczeskoj obrabotki dietalej aviacjonnych dvigatielej, Izdatielstvo MAI, Moskva 1993.
[22] Boryczko A: Metoda analizy częstotliwościowej nierówności powierzchni toczonych w diagnozowaniu układu obróbkowego. Monografie Nr 42, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2003.
[23] Chetwynd D. G.: The digitisation of surface profiles, Wear, 1979, vol. 57, s. 137-145.
[24] Cholewa W., Korbicz J., Moczulski W., Timofiejczuk A.: Metody analizy sygnałów. W, Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W. (red.): Diagnostyka procesów. Modele. Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania, WNT, Warszawa 2002, s. 115-146.
[25] Coelho R.T, Silva L.R., Braghini A., Bezerra Jr., A.A.: Some effects of cutting edge preparation and geometric modifications when turning INCONEL 718TM at high cutting speeds, Journal of Materials Processing Technology 2004, vol. 148, s. 147-153.
[26] Dong W.P., Mainsah E., Stout K.J.: Determination of appropriate sampling conditions for three-dimensional microtopography measurement, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 1996, vol. 36, no. 12, s. 1347-1362.
[27] Dudzinski D., Devillez A., Moufki A., Larrouque’re D., Zerrouki V., Vigneau J.: A review of developments towards dry and high speed machining of Inconel 718 alloy, International Journal of Machine Tools & Manufacture 2004, vol. 44, s. 439-456.
[28] Galligan J., Torrance A.A., Liraut G.: A scuffing test for piston ring/bore combinations: Pt. II. Formulated motor lubrication, Wear, 1999, vol. 236, no. 1-2, s. 210-220.
[29] Greenwood J.A.: A unified theory of surface roughness, Proceeding Royal Society London, 1984, A 393, s. 133-157.
[30] Greenwood J.A., Wiliamson J.B.P.: Contact of nominally flat surfaces, Proceeding Royal Society London, 1966, A 295, s. 300-316.
[31] Grzesik W.: Podstawy skrawania materiałów metalowych, Warszawa, WNT 1998.
[32] Guerrero J.L., Black J.T.: Stylus tracer resolution and surface damage as determined by scanning electron microscopy, Transaction of the ASME, Journal Engineering for Industry, 1972, vol. 94, s. 1087-1093.
[33] Haitjema H.: Uncertainty analysis of roughness standard calibration using stylus instruments, Precision Engineering, 1998, vol. 22, s. 110-119.
[34] Kaźmierczak A.: Fizykalne aspekty przeciwzużyciowej technologii uszczelniania pierścieniowego silnika spalinowego, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2003, z. 1 (133), s. 7-21.
[35] Kawalec M.: Skrawanie hartowanych stali i żeliwa narzędziami o określonej geometrii ostrza, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1990.
[36] Konczakowski A.: Metrologiczne uwarunkowania analizy widmowej struktury geometrycznej powierzchni w diagnostyce obrabiarek, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Mechanika nr 62, Gdańsk 1991.
[37] Kravczenko B.A., Papszev D.D., Kolesnikov B.I., Morenkov N.L: Povyszenie vynoslivosti i nadiożnosti dietalej maszin i mechanizmov, Kujbyszevskoje Kniżnoje Izdatelstvo 1966.
[38] Lin T.Y., Blunt L., Stout K.J.: Determination of the proper frequency bandwidth for 3-D topography measurement using spectral analysis. Part I: Isotropic surface, Wear, 1993, vol. 166, s. 221-232.
[39] Łabędź J., Słomski J.: Wpływ nagniatania ślizgowego diamentem na zużycie ścierne stali węglowej konstrukcyjnej, Kwartalnik Mechanika 2004, t. 23, z. 4, s. 505-512.
[40] Matalin A.A.: Kaczestvo poverchnostii i ekspłuatacionnyje svojstva dietalej maszyn, Maszgiz, Moskva 1956.
[41] Michalski J.: An evaluation of cylinder surface roughness after plateau honing, Advances in Technology of Machines and Mechanical Equipment, 1999, vol. 23, no 2, s. 29-69.
[42] Michalski J., Pawlus P.: Changes of the state of cylinders surface layer in dependence on their operating conditions, Proceedings of the International Congress on Tribology "Eurotrib'93", Budapest (Węgry) August 30-September 2, 1993, vol. 4, s. 317-322.
[43] Michalski J., Pawlus P.: Effects of metallurgical structure and cylinder surface topography on the wear of piston ring-cylinder assemblies under artifically increased dustiness conditions, Wear 1994, vol. 179, no 1-2, s. 109-115.
[44] Michalski J., Pawlus P.: Wpływ chropowatości powierzchni cylindrów na ich odporność na zużycie ścierne, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1997, vol. 32, z. 1, s. 7-23.
[45] Miko E.: Konstytuowanie mikronierówności powierzchni metalowych obrobionych narzędziami o zdefiniowanej stereometrii ostrzy. Monografie, Studia, Rozprawy Nr 46, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2004.
[46] Nowicki B.: Struktura geometryczna. Chropowatość i falistość powierzchni, WNT, Warszawa 1991.
[47] Oczoś K.E.: Obróbka otworów - osiągnięcia w zakresie wiercenia i drążenia, Mechanik 1997, nr 5-6, s. 175-187.
[48] Oczoś K.E., Liubimov V.: Struktura geometryczna powierzchni. Podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni kształtowanych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
[49] Ohlsson R., Rosen B.G, Pulkkinen T., Jonasson M.: Practical consideration when measuring 3D surface roughness, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1994, vol. 99-100, s. 422-429.
[50] Pawlus P.: Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddziaływanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005.
[51] Pawlus P., Chetwynd D. G.: Efficient characterization of surface topography in cylinder bores, Precision Engineering, 1996, vol. 19, s. 164-174.
[52] Poon C.Y., Bhushan B.: Comparison of surface measurement by stylus profiler, AFM and non-contact optical profiler, Wear, 1995, vol. 190, s. 76-88.
[53] Poon C.Y., Bhushan B.: Numerical contact and station analyses of Gaussian isotropic surface for magnetic head slider/disk contact, Wear, 1996, vol. 202, s. 68-82.
[54] Przybylski W.: Technologia obróbki nagniataniem, Warszawa, WNT 1987.
[55] Ryżov E.V.: Technologiczieskije mietody povyszenija iznosostojkosti dietalej maszin, Naukowa Dumka, Kijev 1984.
[56] Sherrington I., Smith E. H.: Areal Fourier analysis of surface topography. Part I: Computational methods and sampling considerations, Surface Topography, 1990, no 3, s. 43-68.
[57] Storch B.: Wzajemne oddziaływanie naroża ostrza i materiału skrawanego, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1989.
[58] Stout K.J., Sullivan P.J., Dong W.P., Mainsah E., Luo N., Mathia T., Zahouani H.: The Development of Methods for the Characterisation of Roughness in Three Dimensions, Publication EUR 15178 EN Commission of the European Communities, 1993.
[59] Sulima A.M., Szułov V.A., Jagodkin J.D.: Poverchnostnyj słoj i ekspłuatacjonnyje svojstva dietalej maszin, Maszinostrojenije, Moskva 1988.
[60] Thomas T. R., Rosen B.-G.: Determination of the optimum sampling interval for rough contact mechanics, Tribology International, 2000, vol. 33, s. 601-610.
[61] Tomasik J., Rudziński R.: Wpływ odstępu próbkowania na dokładność pomiaru mikrogeometrii powierzchni porowatych, X Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", Kraków, 2003, t. 2, s. 649-656.
[62] Tsukada T., Sasajima S.: An optimum sampling interval for digitising surface asperity profiles, Wear, 1982, vol. 83, s. 119-128.
[63] Waligóra W.: Badania jakości łożysk wałeczkowych. Rozprawy 128, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1981.
[64] Whitehouse D.J,. Archard J.F.: The properties of random surface of significance in their contact, Proceeding Royal Society London, 1970, A 316, s. 97-121.
[65] Wieczorowski M.: Układy odniesienia w profilometrii 3D i ich porównanie, Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej serii Mechanika, 1977, nr 63, s. 87-94.
[66] Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości i nie tylko, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy M-Druk, Poznań 2003.
[67] Wu J-J.: Spectral analysis for the effect of stylus tip curvature on measuring rough profiles, Wear, 1999, vol. 230, s. 194-200.
[68] Wu C., Zheng L.: A general expression for plasticity index, Wear, 1988, vol. 121, s. 161-172.
[69] Yim D.Y., Kim S.K.: Optimum sampling interval for Ra surface measurement, Proceeding Institution of Mechanical Engineering, 1991, C 205, s. 139-142.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA3-0024-0022
Identyfikatory