Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA2-0011-0021

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska

Tytuł artykułu

Badanie zjawiska uderzenia hydraulicznego w ciągu przewodów o różnej sprężystości ścianki

Autorzy Chorzelski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizowany jest przebieg zjawiska uderzenia hydraulicznego w rurociągu wykonanym z rur o różnej sprężystości ścianek. Do analizy przyjęto dwa stosowane w praktyce sposoby obliczania parametrów przepływu nieustalonego strumienia cieczy w przewodach pracujących pod ciśnieniem: metodę odbić i transformacji fali ciśnienia oraz metodę różnicową wykorzystu- jącą różniczkowe równania ruchu i ciągłości przepływu. Obie rozważane metody mają pewne wady, które w zestawieniu z koniecznością określania dodatkowych warunków bądź założeń mogą prowadzić do fałszywych wyników. Stwierdzono konieczność wykonania badań doświadczalnych, których rezultatem będzie: lepsze poznanie zjawiska, weryfikacja stosowanych metod obliczeniowych pod kątem ich przydatności w praktyce oraz ewentualnie zaproponowanie nowych rozwiązań. Problem jest bardzo ważny ze względu na szerokie stosowanie rur z tworzyw sztucznych przy modernizacji starych, stalowych instalacji wodociągowych, a obecnie także ciepłowniczych. WSTĘP Zagadnienie rozprzestrzeniania się zaburzenia ciśnienia w ciągu przewo- dów o różnej sprężystości ścianek ma zarówno znaczenie poznawcze, jak i praktyczne. Do 1989 r. problem łączenia różnych materiałów w budowie rurociągów i instalacji rurowych w warunkach krajowych praktycznie nie istniał. Dzisiaj, dzięki importowi nowych technologii i technologiom krajo- wym, oferta rynkowa różnych rur, technologii ich układania i łączenia jest olbrzymia. Pozwala to na dostosowanie układów do potrzeb, tak przy budowie nowych instalacji jak i przy pracach remontowych - co często prowadzi do stosowania odcinkami materiałów o różnych właściwościach sprężystych. Jednocześnie z rozwojem materiałów nastąpiła zmiana w osprzęcie stoso- wanym w układach rurowych. Zawory kulowe (o krótkim czasie otwierania i zamykania) wypierają stare typy zaworów grzybkowych. Rośnie liczba ukła- dów automatycznej regulacji o krótkich stałych czasowych (np. zawory regula- cyjne ciepłej wody użytkowej, elektronicznie sterowane baterie łazienkowe itp.). Mieszane łączenie przewodów wymuszone względami ekonomicznymi lub technologicznymi, w których mogą powstać uderzenia hydrauliczne, to m.in.: o stalowe sieci wodociągowe rozbudowywane przy użyciu rur z tworzyw sztucznych (PE, PVC),
EN The water hammer phenomenon in the pipeline made of materials of different elasticily is analysed in this paper. Two methods of calculation of parameters of unsteady stream flow i n pipes working under pressure is considered: reflection and transformation of pressure waves, and differential method, in which differential equations: of motion and continuity of flow are used. Each of the methods has some faults. The faults and necessity of determination additional conditions can give false resuits. It was stated that experimental study should be carried out for: better knowledge of phenomena of water hammer, verification of commonly used computed methods, a proposal of new computed method. The above mentioned problems are very important for plastic pipes very wide used for renovation and development old steel and cast - iron pipes.
Słowa kluczowe
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
Rocznik 1999
Tom z. 3
Strony 78--93
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., schem.
Twórcy
autor Chorzelski, M.
  • Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA2-0011-0021
Identyfikatory