Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA2-0011-0016

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska

Tytuł artykułu

polimerowe membrany do selektywnej sorpcji wybranych jonów metali

Autorzy Parzuchowski, P.  Malinowska, E.  Rokicki, G.  Kiełkiewicz, J.  Brzózka, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowano metodę syntezy jonoforu na podstawie kaliks-4-arenu ze zdolną do polimeryzacji grupą funkcyjną w jego "szerokim obrzeżu". Monomer kaliksarenowy z grupą metakryla- midową poddany kopolimeryzacji z metakrylanem metylu dawał w wyniku polimer, który następnie był wykorzystywany do otrzymania membran elektrody jonoselektywnej. Przeprowadzone pomiary potencjometryczne membran z użyciem jonoforu kaliksarenowego immobilizowanego w polimerze wykazały, że zarówno selektywność, jak i nachylenia charakterystyk oraz granice oznaczalności są identyczne jak membran z niezwiązanym chemicznie jonoforem kaliksarenowym.
EN The synthesis method of the ionophore based on calix[4]arene containing at the wide rim polymerizable functional group was worked up. Calixarene monomer methacrylamide group was copolymerized with methyl methacrylate yielding polymer for ionoselective membranes. Potentiometric measurements of the membranes with the Calixarene ionophore immobilized on polymer indicated that the selectivity, slope of response curve and Iow detection limit are the same as for the membrane containing non-bonded Calixarene ionophore.
Słowa kluczowe
PL membrana polimerowa   jony metali  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
Rocznik 1999
Tom z. 3
Strony 25--33
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., schem., wykr.
Twórcy
autor Parzuchowski, P.
autor Malinowska, E.
autor Rokicki, G.
autor Kiełkiewicz, J.
autor Brzózka, Z.
  • Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-PWA2-0011-0016
Identyfikatory