Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LODF-0002-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka

Tytuł artykułu

Problemy racjonalizacji wdrażania systemów zarządzania jakością

Autorzy Rajkiewicz, M. 
Treść / Zawartość http://zeszyty.woiz.pl/ http://eczasopisma.p.lodz.pl/OIZ
Warianty tytułu
EN Rationalization and cause problems of implementation of quality management systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono najbardziej istotne, kluczowe wymagania Systemów Zarządzania Jakością wdrożenie których warunkuje racjonalne działanie każdej organizacji. Zaprezentowano typowy ujęty czasowo i problemowo proces wdrażania tych systemów w praktyce gospodarczej z uwzględnieniem właściwej kolejności działań. Określono konieczne do racjonalnego opracowania i wdrożenia etapy prac oraz wskazano na zagrożenia, jakie mogą się pojawić przy wdrożeniu, skutkujące ich złym działaniem w przyszłości. Korzystając z własnych badań i obserwacji praktyki gospodarczej, przybliżono również koszty realizacji takiego przedsięwzięcia, przyjmując jako modelowe, przedsiębiorstwo zatrudniające od 10-50 pracowników w jednej lokalizacji. W kosztach realizacji przedsięwzięcia uwzględniono często pomijane koszty pracy pracowników angażowanych z wewnątrz organizacji.
EN This article presents the key requirements of Quality Management Systems implementation with determination of the rational action of each organization. It contains description of a typical systems implementation in an business practice, with a logical sequence of action, in a specific period of time, including all problems. All necessities for the rational development and implementation stages of the work was presented, including all hazards that may arise during the process, that result in poor action and low efficiency in the future. Based on own research and observations of a business practice, more details of the costs of such project was proposed, taking as a reference an enterprise with 10-50 employees, all having the same location. The cost of such an assignment also contains often ignored and overlooked expenses of employees inside of the organization.
Słowa kluczowe
PL systemy zarządzania jakością   wdrażanie systemu   racjonalizacja   normy ISO  
EN quality management systems   implementation of system   rationalization   ISO standards  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
Rocznik 2010
Tom z. 46
Strony 85--109
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Rajkiewicz, M.
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Bibliografia
[1] Bugdol M.: Znaczenie i istota świadomości jakości, „Problemy jakości", 2004, nr 7.
[2] Drycz, B. Truś S.: Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Opracowanie i wdrażanie., w: A. Tabor, A. Zając, M. Rączka, Zarządzanie jakością. Tom I. Jakość i systemy zapewnienia jakości., Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000.
[3] Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005.
[4] Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
[5] Jazdon A.: Doskonalenie zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
[6] PN-EN ISO 9000: 2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, wrzesień 2006.
[7] PN-EN ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, luty 2009.
[8] Urbaniak M.: Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LODF-0002-0005
Identyfikatory