Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LODF-0001-0012

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka

Tytuł artykułu

Wpływ metody wyznaczania współczynnika konwekcyjnej wymiany ciepła na wyniki symulacji nagrzewania indukcyjnego wsadu cylindrycznego

Autorzy Kurek, A.  Golak, S.  Przyłucki, R.  Kachel, A.  Ślęzok, M. 
Treść / Zawartość http://cybra.lodz.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=8
Warianty tytułu
EN The influence of the method of determining the convective heat transfer coefficient on the results of the simulation of the cylindrical charge induction heating
Konferencja Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie" (24-26.09.2012 ; Konopnica, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera wyniki eksperymentu numerycznego porównującego różne sposoby obliczeniowego wyznaczania współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję. Modelem obliczeniowym była nagrzewnica cylindryczna ustawiona pionowo nagrzewająca wsad stalowy niemagnetyczny. Współczynniki konwekcji wyznaczono za pomocą liczb kryterialnych (6 wariantów) i za pomocą symulacji numerycznej (4 warianty). Do analizy pola elektromagnetycznego wykorzystano program Flux 2D wersja 10.2, do analizy numerycznej pola przepływu i temperatury wykorzystano program Fluent 6.3. Oprócz wartości współczynnika wymiany ciepła przez konwekcję kontrolowano także wpływ zmiany tego współczynnika na rozkład temperatury w nagrzewanym wsadzie.
EN The paper presents the results of numerical experiment comparing different computational methods for determining the convection heat transfer coefficient. The calculation model was a cylidrical induction heater positioned vertically heating a charge made from non-magnetic steel. Convection coefficients were determined by means of the characteristic numbers (6 variants) and by numerical simulation (4 variants). Commercial program Rux 2D version 10.2 was used for the numerical analysis of the electromagnetic field, while the numerical analysis of flow and temperature fields was carried out with the use of program Fluent 6.3. Another issue investigated in the study was the influence of the value of the convection heat transfer coefficient on the temperature distribution in the heated charge.
Słowa kluczowe
EN induction heating   convection heat transfer coefficient  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
Rocznik 2012
Tom z. 124
Strony 159--166
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Kurek, A.
autor Golak, S.
autor Przyłucki, R.
autor Kachel, A.
autor Ślęzok, M.
  • Politechnika Śląska, Katedra Zarządzania i Informatyki
Bibliografia
[1] Przyłucki R., Kachel A.: Model obliczeniowy indukcyjnego układu grzejnego z uwzględnieniem radiacyjnej wymiany ciepła, Przegląd elektrotechniczny, nr 7 2008, ss. 94-96.
[2] Hering M.: Termokinetyka dla elektryków, WNT, Warszawa 1980.
[3] Wiśniewski S.: Wymiana ciepła, PWN, Warszawa 1988.
[4] Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H.: Mechanika płynów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
[5] Cedrat, Flux 2D, 3D User' s Guide, 2008 r.
[6] http://my.fit.edU/itresources/manuals/fluent6.3/help/html (29.09.2011 r.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LODF-0001-0012
Identyfikatory