Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD9-0017-0005

Czasopismo

Inżynieria Maszyn

Tytuł artykułu

Topografia powierzchni tulei cylindrowych kształtowanych techniką laserową

Autorzy Gruszka, J. 
Treść / Zawartość http://www.not.pl/wydawnictwo/streszczenia.html http://pzits.not.pl/wydawnictwo/streszczenia.html
Warianty tytułu
EN Cylinder liner surface topography formed with laser technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera opis metod obróbki powierzchni cylindrów i tulei cylindrowych silników spalinowych metodą tradycyjnego honowania oraz z wykorzystaniem lasera. Przedstawiono wyniki badań i analiz struktur powierzchni gładzi cylindrów i tulei cylindrowych metodą profilometrii i mikroskopii w układzie 2D i 3D.
EN This article includes description of methods of combustion engines cylinders and cylinder liners machining by traditional honing method and with laser. Results from tests and structure analysis of cylinders and cylinder liners running surface with profile measurements and microscopy in 2D and 3D has been shown.
Słowa kluczowe
PL tuleja cylindrowa   honowanie   obróbka laserem   topografia powierzchni  
EN cylinder sleeve   honing   laser working   surface topography  
Wydawca Wydawnictwo Wrocławskiej Rady FSNT NOT
Czasopismo Inżynieria Maszyn
Rocznik 2007
Tom R. 12, z. 4
Strony 42--53
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Gruszka, J.
  • MAHLE Polska Sp z o.o/PWSZ w Kaliszu, Instytut Politechniczny
Bibliografia
[1] Amending Directive 72/306/EEC Proposal for a Regulation of European Parliament and of the council. SEC(200) 1745.
[2] BERGMANN H.W., BRANDENSTEIN C.,LANG A., LINDNER H., QUEITSCH R., STENGEL E., UV- Laserbelichtung von Grauguss Zylinderlaufbahnen von Verbrennungskraftmaschinen. VDI-Berichte, nr 1764, 2003.
[3] Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.09.2005.
[4] GRUSZKA J., SUCHECKI A., Nowe metody kształtowania powierzchni cylindrów silników spalinowych. Silniki spalinowe, nr 2-3, 2007.
[5] GRUSZKA J., Pomiar i analiza topograficzna powierzchni cylindrów po procesie obróbki laserem. Materiały wewnętrzne nie publikowane, 2006.
[6] HILL S.H., Cylinder Bore Finishes and Their Effect on Oil Consumption, Perfect Circle Div. of Dana Corp.,2001-01-33550.
[7] Informacja techniczna MAHLE GmbH 2000.
[8] KLINK U., Laserhonen fur Zylinderlaufbahnen. MTZ 58/9, 1997.
[9] KOZACZEWSKI W., Konstrukcja grupy tłokowo-cylindrowej silników spalinowych. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa, 2004.
[10] ISO 13565-2 Struktura geometryczna powierzchni; metoda profilowa powierzchnie o warstwowych właściwościach funkcjonalnych, PKN, 1999.
[11] LENTHAL J.S., Cylinder Bore Surface Finish, its Evolution and Specification. The Tribology of Internal Combustion Engines, University of Birmingham, 1996.
[12] Materiały firmy Gehring GmbH&Co. KG. Homepage: www.gehring.de.
[13] MERKISZ J., Zużycie oleju w szybkoobrotowych silnikach spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1994.
[14] MERKISZ J., Uwarunkowania rozwoju przemysłu silnikowego. Silniki Spalinowe, nr 2, 2007.
[15] NAPADŁEK W., Analiza możliwości wykorzystania mikroobróbki laserowej w procesie kształtowania topografii warstwy wierzchniej stalowych tulei cylindrowych azotowanych jarzeniowo. Czasopismo Techniczne Z.6-M/2006.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2006.
[16] NAPADŁEK W., PRZYTAKIEWICZ W., Wpływ obróbki laserowej na właściwości wybranych elementów silnika spalinowego. Inżynieria materiałowa, nr 5, 2002.
[17] PAWLUS P., Topografia powierzchni pomiar, analiza, oddziaływanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2005.
[18] ROBOTA A, ZWEIN F., Einfluss der Zylinderlaufflachentopografie auf den Olverbrauch und die Partikelemissionen eines DI-Dieselmotors. MTZ 60/4, 1999.
[19] SCHMID J., Ubersicht zu Honvefahren an GG-Zylinderlaufflachen, NURTINGER HONSYMPOSIUM NAGEL, 2005.
[20] SUCHECKI A, SORDYL A, BIELACZYC P., Analysis of the oil consumption in the modern, EURO 4, direct-injection, turbocharger compression-ignition automobile engines. PTNSS Kongres, Paper P05-C030, 2005.
[21] SUCHECKI A., Wpływ obróbki powierzchni tulei cylindrowej na parametry eksploatacyjne i ekologiczne doładowanego silnika o zapłonie samoczynnym. Praca doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań, 2009.
[22] WEIGMANN U.P., Grundlagen des Honens und aktuelle Entwicklungen, NURTINGER HONSYMPOSIUM NAGEL, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD9-0017-0005
Identyfikatory