Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD8-0002-0003

Czasopismo

Silniki Spalinowe

Tytuł artykułu

The effect of multi-phase injection on selected parameters of the common rail fuel system

Autorzy Balawender, K.  Kuszewski, H.  Lejda, K.  Ustrzycki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ wielofazowości wtrysku na wybrane parametry systemu zasilania common rail
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The common rail fuel supply systems due to their flexibility of injection characteristics are the most frequently applied fuel supply solution in Diesel engines. The most essential parameters, which have the effect on the phenomena taking place in a Common Rail system are the duration of the injection, rail pressure and fuel temperature. There may also be other factors effecting the course of the injection. The split of the fuel dose into a few parts can cause a pressure fluctuation in the rail and also in the whole system, effecting the course of the injection. In the article tests results related with the influence of multiple injection on the total fuel dose and real onset of the injection have been presented. The tests were carried out on a test stand fitted with Bosch EPS-815 (electronic fuel dose measurement). For the testing of the real injection onset the visualization system AVL Visioscope was used. The control of the injector was realized through a controller which enabled to split the fuel dose into three parts.
PL Zasobnikowe układy zasilania common rail, ze względu na swoją elastyczność w kształtowaniu charakterystyki wtrysku, są obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem układów zasilania silników wysokoprężnych. Najistotniejszymi parametrami wpływającymi na zjawiska zachodzące w takich układach są czas wtrysku, ciśnienie paliwa w szynie oraz temperatura paliwa. Na przebieg procesu wtrysku wpływają także inne czynniki. Podział dawki na kilka części może powodować pulsacje ciśnienia w zasobniku i w całym układzie, wpływając na przebieg tego procesu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wielofazowości wtrysku na wielkość sumarycznej dawki paliwa oraz rzeczywisty początek wtrysku. Badania prowadzono na stanowisku badawczym wyposażonym w stół probierczy Bosch EPS-815 z elektronicznym pomiarem dawki paliwa, a do określania rzeczywistego początku wtrysku wykorzystano system wizualizacyjny AVL Visioscope. Sterowanie wtryskiwaczem realizowano za pomocą opracowanego sterownika umożliwiającego podział dawki na trzy części.
Słowa kluczowe
PL common rail   wtrysk paliwa   sterowanie wtryskiem   ciśnienie wtrysku   dawka paliwa  
EN common rail   fuel injection   injection control   fuel dose  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Silniki Spalinowe
Rocznik 2008
Tom R. 47, nr 4
Strony 22--28
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Balawender, K.
autor Kuszewski, H.
autor Lejda, K.
autor Ustrzycki, A.
  • Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, Rzeszow University of Technology
Bibliografia
[1] Balawender K.: Wpływ wybranych parametrów regulacyjnych procesu wtrysku na emisję cząstek stałych w silniku wysokoprężnym typu DI. Rozprawa doktorska, Rzeszów 2007.
[2] Balawender K., Kuszewski H., Lejda K, Ustrzycki A.: The influence of mutual angle position of main, pilot and preinjection dose on fuel dosing in common rail system. Journal of POLISH CIMAC - Energetics Aspects, Vol. 3, No. 1, Gdańsk 2008.
[3] Balawender K., Kuszewski H., Lejda K, Ustrzycki A.: The effect of angle position of main, pilot and preinjection fuel dose on nox formation in compression ignition engine with Common Rail system. Journal of KONES, Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3/2008.
[4] Kuszewski H., Ustrzycki A.: Badania procesu dawkowania paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym., No. 14/2007, Kijów 2007.
[5] Kuszewski H., Ustrzycki A.: Metodyka określania rzeczywistego początku wtrysku paliwa w układach zasilania silników wysokoprężnych. Prace Zachodniego Centrum Akademii Transportu Ukrainy, Lwów 2006.
[6] Kuszewski H., Ustrzycki A.: Wpływ parametrów pracy zasobnikowego układu wtryskowego na rzeczywisty początek wtrysku paliwa. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Silniki Spalinowe, "Mixture Formation, Ignitron & Combustion", 2007-SC2, 2007.
[7] Praca zbiorowa: Zasobnikowe układy wtryskowe Common Rail. Informatory techniczne Bosch. WKiŁ, Warszawa 2005.
[8] Ustrzycki A., Kuszewski H.: Badania początku wtrysku paliwa w układzie wtryskowym typu Common Rail. Materiały XVII konferencji międzynarodowej SAKON'06 nt. "Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarządzanie i marketing w motoryzacji", Rzeszów 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD8-0002-0003
Identyfikatory