PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditions effectiveness of risk management in organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rocznik
Tom
Strony
5--333
Opis fizyczny
Bibliogr. 425 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Bibliografia
 • 1. Ahrens T., Talking accounting: an ethnography of management knowledge in British and German brewers, "Accounting, Organizations and Society" 1997, Vol. 22, No.7, s. 617-637.
 • 2. Alt K.S., Managing reputation risk, "The RMA Journal" 2002, No.9, on line: http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ITW/is_1_85/ai_n14897163/, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 3. Amos T., Snowden P., Risk management, (w:) Clinical Governance in Mental Health and Learning Disability Services: A Practical Guide, red. AJ.B. James, T. Kendall, A. Worrall, Gaskell, London 2005, s. 124-144. An overview comparison of the AIRMIC/AIARM/IRM Risk Management Standard with: the Australia/New Zeland Standard AS/ NZS 4360:2004 and the COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework, AIRMIC 2005.
 • 4. Andersen T.J., A Strategic Risk Management Framework for Multinational Enterprise, "Social Science Research Network" 2005, No.9, s. 123-138.
 • 5. Anderson R., Risk Appetite - reality v. aspirations, Richard Anderson & Associates Paper, Nowy Jork 2010.
 • 6. Aniszewska G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 • 7. Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • 8. Antoszkiewicz J.D., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWN, Warszawa 1990.
 • 9. Antoszkiewicz J.D., Metody zarządzania, Poltext, Warszawa 2007.
 • 10. Aon, Aon Global Risk Management Survey 2007, Aon, Chicago 2007.
 • 11. Apgar D., Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzania niewiadomym, Helion, Gliwice 2007.
 • 12. Arnold V., Benford T., Canada J., Sutton s. G., The Role of Enterprise Risk Management and Organizational Strategic Flexibility in Easing New Regulatory Compliance, "Social Science Research Network" 2009, No. 23, s. 96-116.
 • 13. Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.
 • 14. ASINZS 4360:1999 Australian and New Zeland Standard on risk management.
 • 15. ASINZS 4360:2004 Australian and New Zeland Standard on risk management (Standards Australia, 2004).
 • 16. Australian Government, Department of Infrastructure and Transport, Common Risk Management Framework for New and Changed Operational Requirements within Aviation, February 2007, on line: http://www.infrastructure.gov.au/aviation/ airspace_ reform/pdf/Common_Risk_Framework.pdf, dostęp dn. 3.03 .20 10.
 • 17. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2006.
 • 18. Balcerak A., Mody w teorii i praktyce zarządzania, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. s. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 181-198.
 • 19. Balicki W., Wykłady Z metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • 20. Barańska Z., Podstawy metod statystycznych dla psychologów, WUG, Gdańsk 2000.
 • 21. Barczak R., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 • 22. Barfield R., Risk apetite - How hungry are you?, [w:] PricewaterhouseCoopers, The Journal - Special Risk Management, on line: http://www.pwc.com/gx/en/bankingcapital-markets/pdf/risk_appetite.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 23. Barrett R., Building values-driven organization, Butterworth-Heinmann, Boston 2006. Barton T.L., Shenkir W.G., Walker P.L., Making Enterprise Risk Management Pay Off:
 • 24. How Leading Companies Implement Risk Management, FI Press, New York 2002.
 • 25. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, 2004, s. 54, on line: http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf, dostęp dn. 14.01.2010.
 • 26. Basel Committee on Banking Supervision, The New Basel Capital Accord, on line: http://www.bis.org/publ/bcbsca03.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 27. Beck U., Risk society - Towards a new modernity, Sage, London 1992.
 • 28. Bednarski P., Rola nadzoru bankowego w promowaniu zasad zarządzania ryzykiem oraz wzmacnianiu stabilności finansowej - doświadczenia regionalne, NBP Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa 2003.
 • 29. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1972.
 • 30. Best Practices In Enterprise Risk Management 2008 Treasury & Risk survey No.6, 2008.
 • 31. Bhimani A., A study of the emergence of management accounting system ethos and its influence on perceived system success, "Accounting, Organizations and Society" 2003, Vol. 28, No.6, s. 523-548.
 • 32. Bielecki W.T., Ryzyko jako prawdopodobieństwo straty lub zysku, MBA 2001, nr 2, s. 23-35.
 • 33. Bielecki W.T., Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ryzykiem w firmie, [w:] Komputerowe systemy zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2009, s. 329-338.
 • 34. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2002.
 • 35. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • 36. Binnemann D., Why the One Report is Necessary - It Speaks With One Voice to All Stakeholders, [w:] Deon Binnemann on Reputation, 14.04.2010, on line: http://deonbinneman.wordpress.com/2010/04/14/why-the-one-report-is-necessary-itspeaks-with-one-voice-to-all-stakeholders/, dostęp dn. 14.06.2010.
 • 37. Bishop T., Hydoski F., Odporność korporacji, EMKA, Warszawa 2010.
 • 38. Bizon-Górecka J., Górecki J., Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005, s. 101-111.
 • 39. Bizon-Górecka J., Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym, "Rynek Terminowy" 2004, nr 2, s. 12-15.
 • 40. Bizon-Górecka J., Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, TNOiK, Bydgoszcz 2007.
 • 41. Bizon-Górecka J., Monitoring czynników ryzyka w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • 42. Bizon-Górecka J., Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyka uniwersalne i specyficzne, TNOiK, Bydgoszcz 2003.
 • 43. Bizon-Górecka J., Zarządzanie ryzykiem jako skrośna funkcja zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Strategie Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005, s. 39-48.
 • 44. Black A, Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • 45. Blanchard K., Spencer J., The One Minute Manager, Willow Books, New York 1996.
 • 46. Borgovini R., Pemberton S., Rossi M., Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA), Reliability Analysis Center, on line: http://www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA278508, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 47. Borkowski P., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • 48. Borycka A., CEE 2016 w oczach polskich menedżerów, Roland Berger Strategy Consultants, Warszawa 2008.
 • 49. Borysiewicz M., Markowski A.S., Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych, ClOP PIB, Warszawa 2002.
 • 50. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 • 51. Broniewska G., Kierownik czy przywódca - dylematy współczesnego zarządzania, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, red. C. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 348-359.
 • 52. Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • 53. Bula P., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 • 54. Business Continuity Institute, A Management Guide to implementing Global Good Practice In Business Continuity Management, on line www.thebci.org, dostęp dn. 12.08.2010.
 • 55. Butrym K., Kulikowska M., Dyduch W., Zarządzanie paradoksami strategicznymi w organizacjach Górnego Śląska, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie modele, koncepcje, strategie, red. W. Blaszczyk, B. Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 283-294.
 • 56. Čakrt M., Typy osobowości dla menedżerów, Helion, Gliwice 2006.
 • 57. Cendrowski H., William C.M., Enterprise Risk Management and COSO, John Wiley &Sons, New Jersey, 2009.
 • 58. Certo S.C., Modem Management: Diversity, Quality, Ethics & the Global Environment, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 • 59. Chapman C., Accountants in Organisational Networks, "Accounting, Organizations and Society" 1998, Vol. 23, No.8, s. 737-766.
 • 60. Chapman R., Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, Chichester 2006.
 • 61. Chełpa S., Ewolucja kwalifikacji kierowników organizacji gospodarczych, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, red. C. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 338-347.
 • 62. Chodzicki P., System zarządzania ryzykiem - paraliżujący gorset czy ochrona celów biznesowych firmy case study P4 (Play), [prezentacja], kongres Strategiczne zarządzanie ryzykiem, Warszawa, 5-61utego 2009.
 • 63. Chrisander L., Skarbek J., Operational Risk, Raft International PIc. PRIMIA, Warszawa 2003.
 • 64. Clemen R., Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd edition, Duxbury Press, Belmont 1996.
 • 65. Cockshott J.E., Probability Bow-Ties: A Transparent Risk Management Tool, "Process Safety and Environmental Protection" 2005, Vol. 83, Issue 4, s. 307-316.
 • 66. Collins J.C., Porras N.L, Wizjonerskie organizacje, Jacek Santorski - Wydawnictwo Biznesowe, Wrocław 2003.
 • 67. Combe I.A., Multiple Strategy Paradigms: An Integrational Framework, "Journal of Marketing Management" 1999, No. 15, s. 341-359.
 • 68. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework: Executive Summary, on line: http://www.coso.org/PublicationsIERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf, dostęp dn. 16.09.2008.
 • 69. Corder G.W., Foreman D.I., Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, Wiley, New Jersey 2009.
 • 70. Crawford J.K., Project Management Maturity Model, Second Edition, Auerbach Publication, Boca Raton 2007.
 • 71. Crawford-Brown D., Mathematical Methods Of Environmental Risk Modeling, Springer, London 2001.
 • 72. Crawford-Brown D., Risk-Based Environmental Decisions: Culture And Methods, Springer, London 1999.
 • 73. Crawford-Brown D., Scientific models of human Health risk analysis In legal and Policy decisions, "Law and Contemporary Problems" 2001, Vol. 64, No.4, s. 63-81.
 • 74. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 • 75. Cruywagen G., Jungle risk management, Actua Press, Pretoria 2008.
 • 76. Czerniawski R., Rapacka A., Pomiędzy prawem a finansami. Poradnik członka rady nadzorczej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • 77. Da Costa L.N., Energy Risk Modelling: Applied Modeling Methods for Risk Managers, Palgrave Macmillan, Londyn 2005.
 • 78. Da Costa L.N., Market Risk Modelling Applied Statistical Methods for Practitioners, Risk Books, Londyn 2003.
 • 79. Da Costa L.N., Operational Risk with Excel and VBA: Applied Statistical Methods for Risk Management, John Wiley & Sons Inc, Chichester 2004.
 • 80. Dąbrowski L., Autorska metodyka Deloitte, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Warszawa 2009.
 • 81. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 82. Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne: Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 • 83. Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. WSPiP, Warszawa 1994.
 • 84. Deloitte, Pewność czy przypadek? Raport dotyczący zarządzania ryzykiem podatkowym w Polsce na podstawie ankiet wypełnionych przez wybrane firmy, Warszawa 2008, on line: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20 rankingi/pl_ZRPwPolskichFirmach_2008.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 85. Deloitte, Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport Z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach, Deloitte, Warszawa 2008 on line: http://www.deloitte.com/assets/DcomPoland/Loca %20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_NaduzyciaGospodarcze_2008.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 86. Deloitte, Współczesna rada nadzorcza 2007, Współczesna rada nadzorcza 2007, Deloitte, Warszawa 2007 on line: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_WspolczesnaRadaNadzorcza_2007.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 87. Dent J.F., Accounting and organizational cultures: a field study of the emergence of a new organizational reality, "Accounting, Organizations and Society" 1991, Vol. 16, No.8, s. 705-732.
 • 88. Denzin N., Sociological Methods: A Sourcebook, Aldine Transaction, New York 2006.
 • 89. Desender K.A., On the Determinants of Enterprise Risk Management Implementation, "Social Science Research Network" 2007, No. l, s. 54-59.
 • 90. Dickson G.C.A., Risk and Insurance, The Chartered Insurance Institute, Cambridge 1991.
 • 91. Dijk J. van, The Deepening Divide. Inequality in the Information Society, Sage, Thousand Oaks, London-New Delhi 2005.
 • 92. Directors and Officers Liability: 2008 Survey of Insurance Purchasing Trends Towers Watson 2009 on line http://www.towersperrin.com/tillinghast dostęp dn.12.04.2009.
 • 93. Dobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2001.
 • 94. Domański Cz., Testy statystyczne, PWE, Warszawa 1990.
 • 95. Drennan L.T., Mc Connell A., Risk and Crisis Management in the Public Sector, Routledge, Abingdon 2007.
 • 96. Drori G., Governed by governance: The new prism for organizational change, [w:] Globalization and Organization: World Society and Organizational Change, eds. G. Drori, J. Meyer, H. Hwang, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 91-118.
 • 97. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Warszawa 1994.
 • 98. Drucker P.F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • 99. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność, Czytelnik, Warszawa 1995.
 • 100. Dudek M., Szczepankiewicz EJ., Wymagania kwalifikacyjne wobec kadr nowoczesnej gospodarki w dobie kryzysów i recesji, referat przedstawiony na VIII Konferencji Raport o zarządzaniu pt. Lekcje z kryrysu zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego, Warszawa, 24-25 listopada 2010 r.
 • 101. Dutton J.E., Strategic agenda building in organizations, w: Organizational Decision Making, ed. Z. Shapira, Cambridge University Press, Cambridge 1997, s. 81-105.
 • 102. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.
 • 103. Dżoga M., Czy warto wdrażać w organizacji proces zarządzania ryzykiem, "Gazeta Prawna" 2008, nr 7, on line: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/26955,czy_warto_wdrazac_w_organizacji_proces_zarzadzania_ryzykiem.html, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 104. Enterprise Risk Management in Practice Profiles of companies building effective ERM Programs, Raport Protiviti, październik 2007.
 • 105. Ericson C., Fault Tree Analysis - A History from Proceedings of the 17th International Systems Safety Conference, on line: http://www.fault-tree.net/papers/ericson-ftahistory.pdf, dostęp dn. 17.01.2010.
 • 106. Ernst & Young, Companies on risk. The benefits of alignment. Risk. Let's talk, on line: www.ey.com. dostęp dn. 3.03.2010.
 • 107. Ernst & Young, Managing risk in the current climate, January 2009, on line: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/AABS_Assurance_BoardMatters_ Quarterly_ January2009/$FILE/AABS_Assurance_BoardMatters_ Quarterly _January2009. pdf, dostęp dn 3.03.2009.
 • 108. Ernst & Young, Managing Risk Stakeholder Perspectives. Risk. Let's talk 2006, on line www.ey.com. dostęp dn.3.03.2010.
 • 109. Ernst & Young, Znaczenie dobrych praktyk corporate governance, on line: www.ey.com. dostęp dn. 3.03.2010.
 • 110. Excellence in Risk Management VI. Strategic Risk Management in Practice, ARM Risk and Insurance Management Society (RIMS), 2009.
 • 111. Eysenck R.I., Sens i nonsens w psychologii, PWN, Warszawa 1971.
 • 112. Eysenck R.I., Wymiary osobowości, [w:] Wykłady z psychologii w KUL, t. 7, red. A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski, RW KUL, Lublin 1994, s. 273-296.
 • 113. Farjoun M., Strategy making. Novelty and Analogical Reasoning, Forthcoming, "Strategic Management Journal" 2008, Vol. 29, Issue 9, s. 1001-1016.
 • 114. Federation of European Risk Management Associations, Standard zarządzania ryzykiem, on line: http://www.ferma.eu/Portals/2/documents/RMS/RMS-Polish% 282%29.pdf, dostęp dn. 3.03.2009.
 • 115. Financial Reporting Council, Turnbull Guidance, Internal Control: Revised Guidance for Directors on the Combined Code, 2005, on line: http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Revised%20Turnbull%20Guidance%200ctober%202005.pdf, dostęp dn. 12.06.2009.
 • 116. Findeisen W., Analiza systemowa, korzystanie z ocen ekspertów, metody oceny ryzyka, PWN, Warszawa 1985.
 • 117. Frankowska E., Kontroling jako instrument mierzący ryzyko, [w:] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 146-155.
 • 118. Fraser J., Simkins B.J. (red.), Enterprise Risk Management, John Wiley&Sons, New Jersey, 2010.
 • 119. Frey B., Jegen R, Motivation crowding theory, "Journal of Economic Surveys" 2001, Vol. 15, No.5, s. 589-611.
 • 120. Frosch R.A., Notes toward a theory of the management of vulnerability, [w:] Seeds of Disaster, Roots of Response: How Private Action Can Reduce Public Vulnerability, eds. Ph. E. Auerswald, L.M. Branscomb, T.M. La Porte, E.M. Kerjan, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 77-98.
 • 121. Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K., Shareholder value and financialization: Consultancy promises, management moves, "Economy and Society" 2000, Vol. 29, No.1, s. 80-110.
 • 122. Garside T., Nakada P., Enhancing Risk measurement Capabilities, on line: www.erisk.com. dostęp dn. 14.05.2004.
 • 123. Gerigk M., A Model of Risk for Assessment of Safety of Ships in Damaged Conditions, "Journal of KONBiN" 2008, Vol. 6, No.3, s. 221-234.
 • 124. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 • 125. Gifford M., Giltert S., Bernes I., Bow-Tie Analysis, Equipment Safety Assurance Symposium (ESAS), Bristol 2003.
 • 126. Gilbert D., Will Every Bank Eventually Have ERM?, Erisk, New York 2004 on line: www.erisk.com. dostęp dn. 14.05.2004.
 • 127. Giroux H., It was such a handy term: management fashions and paragmatic ambiguity, "Journal of Management Studies" 2006, No. 43, s. 1227-1260.
 • 128. Gliński B., Kuc B.R. (red.), Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 • 129. Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWE, Warszawa 1980.
 • 130. Grant Thornton Frąckowiak, System kontroli i zarządzania ryzykiem - praktyka spółek notowanych na GPW Edycja 2008, Grant Thornton Frąckowiak, Warszawa 2008 on line: http://www.acfe.pl/pl/wp-content/uploads/raport-skw-wersja-lstronna.pdf, dostęp dn.03.03.2010.
 • 131. Grant Thornton Frąckowiak, Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów w firmach. Wyniki badań. Edycja 2009, Grant Thornton Frąckowiak, Warszawa 2009 on line: http://gtfr.pl/images/plik_pobierz/Raport_1.pdf, dostęp dn. 03.03.2010.
 • 132. Griffin RW., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 • 133. Grodzicka A., Kulaga- Tetera M., Skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych, "Praca-Zdrowie-Bezpieczeństwo" 2008, nr 3, s. 7-12.
 • 134. Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • 135. Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 • 136. Hall J., Johnson M., When should a process be art, not science? "Harvard Business Review" 2009, March, s. 58-65.
 • 137. Haller M., Risiko Management - Eckpunkte eines intergrierten Konzepts, [w:] Schriften zur Unternehmensjahrung, Band 33, Wiesbaden 1986, s. 7-43.
 • 138. Hamilton J.D., Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007-08, "Brookings Papers on Economic Activity" 2009, No. l, s. 215-284.
 • 139. Hampton J.J., Fundamentals of Enterprise Risk Management: How Top Companies Assess Risk, Manage Exposure, and Seize Opportunity, McGraw-Hill Professional, New York 2009.
 • 140. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 141. Harms-Ringdahl L., Safety analysis. Principles and practice in occupational safety, Elsevier, London 1993.
 • 142. Heuer R.J.Jr., Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Washington 1999.
 • 143. Hinton-Walker P., Carlton G., Holden L., Stone P.W., The intersection of patient safety and nursing research, [w:] Annual Review of Nursing Research Volume 24: Focus on Patient Safety, eds. U. Fitzpatrick, P. Hinton-Walker, Springer Publishing, New York 2006, s. 8-9.
 • 144. Hirschhorn L., The primary risk, "Human Relations" 1999, Vol. 52, No.1, s. 5-23.
 • 145. Hoffman D., Managing Operational Risk: 20 Firmwide Best Practice Strategies, John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2002.
 • 146. Holly R. (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003.
 • 147. Holt M., Sarbanes-Oxley Act, Elsevier Science Publishers, Oxford 2007.
 • 148. Holt R., Risk management: The talking cure, "Organization" 2004, Vol. 11, Issue 2, s. 251-270.
 • 149. Hood C., Rothstein H., Business risk management in government: pitfalls and possibilities, National Audit Office, London 2004.
 • 150. Hopej M., Cechy kierownika naczelnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2005, nr 2, s. 3-7.
 • 151. Hopej-Kamińska M., Kamiński R., Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a kultura organizacyjna. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3, s. 20-23.
 • 152. Hopkin P., Holistic Risk Management in Practice, Witherby & Co Ltd, London 2002.
 • 153. Hopwood A., On trying to study accounting in the contexts in which it operates, "Accounting, Organizations and Society" 1983, Vol. 8, Issue 2-3, s. 287-305.
 • 154. Hoyt R.E., Liebenberg A.P., The Value of Enterprise Risk Management, "Social Science Research Network" 2009, No. 29, s. 12-23.
 • 155. http://www.deloitte.com/dtt/research/0,1015,cid%253D151389.00.html.dostęp dn.3.03.2010.
 • 156. http://www.soxlaw.com/dostęp dn. 1.03.2009.
 • 157. http://www.towersperrin.com/tillinghast dostęp dn. 12.04.2009.
 • 158. Hubbard D.W., The Failure of Risk Management: Why it's Broken and How to Fix it, John Wiley & Sons Ltd., New Jersey 2009.
 • 159. Huber Z., Analiza FMEA procesu, Złote Myśli, Kraków 2009.
 • 160. Hunt B., The Timid Corporation. Why Business is Terrified of Taking Risk?, John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 • 161. ICGN Corporate Risk Oversight Guidelines, International Corporate Governance Network, London 2010.
 • 162. Idris H., Anagnostakis L, Delcaire B., Clarke J.P., Hansman R.I., Feron E., Odoni A., Observations of Departure Processes at Logan Airport to Support the Development of Departure Planning Tools, "Air Traffic Control Quarterly" 1999, Vol. 7, No.4, s. 229-257.
 • 163. lEC 1025 Fault tree analysis (PTA).
 • 164. lEC 60 812 Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).
 • 165. Ingram D., Risk and Light, New York 2009 on line: http://ica2010.com/docs/35_ finaCpaper_Ingram.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 166. Instytut Monitorowania Mediów, Ocena przekazów mediowych monitorowanych dla PKN ORLEN, Warszawa 2009.
 • 167. Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, c.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 168. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 169. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998.
 • 170. Jasny M., M_o_R - Management of Risk. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach, [w:] PMIT.PL Blog. Project & IT Management, 7.10.2008, on line: http://pmit.pl/itgovernance/m_o_r -management-of -risk-zarzadzanie-ryzykiem-w-organizacjach/, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 171. Jędralska K. (red.), Zarządzanie niepewnością, AE, Katowice 2010.
 • 172. Jędralska K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - nowe wyzwania, cz. I, "Logistyka" 2005, nr 1, s. 14-16.
 • 173. Jędralska K., Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem - nowe wyzwania, cz. II, "Logistyka" 2005, nr 2, s. 15-18.
 • 174. Jędralska K, Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1992.
 • 175. Kaczmarek T.T., Ćwiek G., Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Difin, Warszawa 2009.
 • 176. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.
 • 177. Kalthoff H., Practices of calculation: Economic representations and risk management, "Theory, Culture and Society" 2005, Vol. 22, No.2, s. 69-97.
 • 178. Kamiński S., Ryzyko operacyjne, V Konferencja DNY, Warszawa, 191istopad 2006.
 • 179. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2009.
 • 180. Karna W.J., Wizerunek polskiego menedżera w okresie transformacji w świetle opinii studentów, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, red. C. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski, UŁ, Łódź 2001, s. 381-393.
 • 181. Kasiewicz S. (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • 182. Kasiewicz S., Znaczenie informacji w zarządzaniu ryzykiem, seminarium Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk, Warszawa 17.09.2009.
 • 183. Kasperek M., Polityka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa życia nauki, pracy, red. A. Kusztelak, WSB, Poznań 2005, s. 259-264.
 • 184. Katz R.L., The Skills of an Effective Administrator, "Harvard Business Review" 1974, No. 9-10, s. 90-102.
 • 185. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa 2005.
 • 186. Kiesz A., Ryzyko w projektach informatycznych, szkolenie Zarządzanie projektami, Gdańsk, 26 kwietnia 2007.
 • 187. Kim Ch.W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • 188. Klimczak K.M., Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5, s. 23-26.
 • 189. Klimczak K.M., Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym, praca doktorska napisana pod kierunkiem W. Dębskiego, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2007, maszynopis.
 • 190. Klir G.J. (red.), Ogólna teoria systemów. Tendencje rozwojowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 • 191. Knight EH., Risk, Uncertainty and Profit, University of London, London 1921.
 • 192. Knight KW., ISO 3/000:2009 The new standard for the management of risk, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Warszawa 2010.
 • 193. Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Associantion for Security, Kraków 2002.
 • 194. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1982.
 • 195. Kotter P., Leading Change, Harvard Business School Press, Harvard 2007.
 • 196. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • 197. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.
 • 198. Kreim E., Zukunftsorientierte Kreditenscheidung, Gabler, Wiesbaden 1988.
 • 199. Krupa M., Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie holistycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2003.
 • 200. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 • 201. Krysiak Z., Wnioski z badań na stanem wdrożenia ERM w Polsce, [prezentacja], IV Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK Pomiar ryzyka korporacyjnego w praktyce, Warszawa, 20-21 kwietnia 2010.
 • 202. Krzakiewicz K., Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Poznań 1990.
 • 203. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • 204. Kubasińska-Kaleta E., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali, praca doktorska pod kierunkiem W. Waszkielewicza, AGH, Kraków 2008, maszynopis.
 • 205. Kubik K., Menedżer a zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w;] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 298-308.
 • 206. Kuc B.R., Ryzyko menedżerskie - determinanty osobowościowe i sytuacyjne (ryzykanci, hazardziści, asekuranci), [w:] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 11-26.
 • 207. Kuc B.R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Helion One Press, Gliwice 2004.
 • 208. Kuciński J., Ryzyko - żywioł do opanowania, "CFO Magazyn Finansistów" 2004 nr 2, s. 12-13.
 • 209. Kupscha P.U., Risiken ais gegestand der Unternahmenspolitik, "Wirtschaft und Studium" 1975, No.4, s. 22-36.
 • 210. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 • 211. Lagace M., One Report: Better Strategy through Integrated Reporting, [w:] Harvard Business School, 12.04.2010, on line: http://www.exed.hbs edu/assets/Pages/working knowledge.aspx?wkid=6392, dostęp dn. 14.06.2010.
 • 212. Lam J., Enterprise Risk Management. From Incentives to Controls, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 • 213. Lam James & Associates, Emerging Best Practices in Developing Key Risk Indicators and ERM Reporting, on line: http://www.jameslam.com/medialERM%20Dashboard _KRI%20White%20Paper_September%202006.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 214. Lambert T., Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 • 215. Łaszyn A., Znaczenie wizerunku firmy, prezentacja na V Konferencji DNY, Warszawa 2006.
 • 216. Lee Ch.R., Shimpi P., The Chief Risk Officer: What Does It look Like and How Do You Get There?, "Risk Management Magazine", Vol. 52 - Issue: 9, on line: http://www.rmmag.com/Magazine/PrintTemplate.cfm?AID=2855. dostęp dn. 23.06.2009.
 • 217. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • 218. Lichtarski J., Kilka uwag o rozpoznawaniu pozabilansowych elementów przedsiębiorstwa, materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Uniwersytet Łódzki, 1998, Łódź-Spała, s. 15-21.
 • 219. Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2008.
 • 220. Likert R., A Technique for the Measurement of Attitudes, "Archives of Psychology" 1932, Vol. 22, No. 140, s. 1-55.
 • 221. Lisiński M., Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego, ZN AE, Kraków 2008.
 • 222. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • 223. Lubnau II T., Okray R., Lubnau T., Crew Resource Management for the Fire Service, PennWell Books 2004.
 • 224. Łuczak M., Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • 225. Lukka K., Granlund M., The fragmented communication structure within the accounting academia: the case of activity-based costing research genres, "Accounting, Organizations and Society" 2002, Vol. 27, Issue 1-2, s. 165-190.
 • 226. Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • 227. Machowiak W., Inspiracje w zarządzaniu ryzykiem, Certyfikowany Kurs Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Warszawa 2010.
 • 228. Machowiak W., Staniec I., Nie ma jednego sposobu zarządzania ryzykiem, "CFO Magazyn Finansistów" 2007, nr 9, Raport specjalny "Zarządzanie ryzykiem", s. 11-14.
 • 229. Madej Z., Poglądy na ryzyko w europejskim kręgu kulturowym, [w:] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 27-38.
 • 230. Maheshwari R.P., A Complete Course In ISC Commerce, Pitambar Publishing Company, New Delphi 2006.
 • 231. Makarowski R., Granice ryzyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • 232. Manteuffel R., Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem rolniczym, PWN, Warszawa 1981.
 • 233. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • 234. Marczak M. (red.), Risk management in health care system-methodology and chosen examples, Technical University of Lodz, Łódź 2008.
 • 235. Marrison C., The Fundamentals of Risk Measurement, McGrawHill, New York 2002.
 • 236. MARSH, Raport 2005: Zarządzanie ryzykiem w Polsce. Badanie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, on line: http://www.marsh.plldlaczego/ lok/documents/raportzarzadzanieryzykiemwPolsce.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 237. MARSH, Raport z analizy ryzyka 2006: Zarządzanie ryzykiem: możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej, on line: http://www.marsh.pl/badania/lok/documents/ Surveyof Risk2006_POLAND.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 238. Martin J.E., Heaulme P.F., Risk Management: Techniques for Managing Project Risk, [w:] Field Guide to Project Management, ed. D.I. Cleland, Van Nostrand Reinhold, New York 1998, s. 162-182.
 • 239. Masłyk-Musiał E., Strategie organizacyjne w procesie zmian, Ośrodek Postępu Technicznego, Katowice 1980.
 • 240. Masny M., Zaczyna się od burzy mózgów, "Dziennik Ubezpieczeniowy" 2003, nr 7, s. 14-16.
 • 241. Massnahmen zum pro-aktiven Risk Management, on line www.risknet.de. dostęp dn. 20.05.2007.
 • 242. Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 • 243. Matteo T., Emerging Governance Practices in Enterprise Risk Management, "Social Science Research Network" 2007, No.1, s. 35-49.
 • 244. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • 245. Maxwell J.C., Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom i organizacjom, Medium, Warszawa 2007.
 • 246. McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 • 247. Miazek T., Wdrożenie ERM oraz ryzyka ubezpieczalne w Telekomunikacji Polskiej, wystąpienie na konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Warszawa 20.04.2010.
 • 248. Michalski D., Controlling ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie, on line: www.tipr.ath.bielsko.pl/materialy/dm_20080424.ppt. dostęp dn. 12.12.2009.
 • 249. Mikes A., Convictions, conventions and the operational risk maze - the cases of three financial services institutions. "International Journal of Risk Assessment and Management" 2007, Vol. 7, No.8, s. 1027-1056.
 • 250. Mikes A., Risk management and calculative culture, "Management Accounting Research" 2009, No. 20, s. 18-40.
 • 251. Mikołajczyk Z., Zimniewicz K., Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • 252. Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje, październik 2004, on line: http://mf.gov.pl/_files_/ koordynacj a_kontroli_finansoweLi_audytu_ wewnetrznego/metod y ka/orange_book_pl_ - _zarzadzanie_ryzykiem.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 253. Mises L. von, Ekonomia i polityka. Wykład elementarny, Fijorr Publishing, Warszawa 2006.
 • 254. Molyneux P., Shareholder value in banking, [w:) Value-based Management: Context and Application, red. G. Arnold, M. Davies, John Wiley & Sons, Chichester 2000, s. 217-231.
 • 255. Monahan G., Enterprise Risk Management - A methodology for achieving strategic objectives, John Wiley & Sons, New Jersey 2008.
 • 256. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 257. Moskal G., Właściwe miejsce zarządzania ryzykiem w strategii firmy, Strategiczne Zarządzanie Ryzykiem, Informedia, Warszawa 2009.
 • 258. Moszkowicz M. (red.), Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005. Mouritsen J., The flexible firm: strategies for a subcontractor's management control "Accounting, Organizations and Society" 2005, Vol. 24, No. l, s. 31-55.
 • 259. Nahotko S., Efektywność i ryzyko w procesach innowacyjnych, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 • 260. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej wyd. 2. zm. i uzup. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • 261. Nęcka E., Z badań nad efektywnością techniki twórczego myślenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1982, z. 34, s. 39-62.
 • 262. Nesteruk J., Kowalik M., Długoterminowe zarządzanie finansami, Anvix, Kraków 2004.
 • 263. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • 264. Obłój K., Strategia organizacji, wyd. II, PWE, Warszawa 2007.
 • 265. Opis ofertowy M_o_R v33, CRM SA.Osborn A., Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, Charles Scribner's Sons, New York 1953.
 • 266. Ostrowska E., Ryzyko inwestycyjne: identyfikacja i metody pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • 267. Pagach D.P., Warr R.S., The Effects of Enterprise Risk Management on Firm Performance, "Social Science Research Network" 2008, No.6, s. 14-28.
 • 268. Pakoński K., Zarządzanie ryzykiem - rozwiązania przyjęte w Urzędzie Miasta Krakowa, materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Pomiar ryzyka korporacyjnego w praktyce, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Warszawa 2010.
 • 269. Panjer H.H., Operational Risk: Modeling Analytics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2006.
 • 270. Parmenter D., Key Performance Indicators (KPI): Developing, Implementing, and Using Winning KP/s, 2nd Edition, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 • 271. Pasieczny L. (red.), Encyklopedia organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 • 272. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 • 273. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • 274. Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strategii, Placet, Warszawa 2003.
 • 275. Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • 276. Peumans H., Theorie et pratique des calculs d'investissment, Dunod, Paris 1965.
 • 277. Phillips P.P., Phillips J.J., Stone R.D., Burkett H., Zwrot z inwestycji w szkolenia i rozwój pracowników, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • 278. Piasecki B. (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 • 279. Pickett s. K.H., Enterprise Risk Management: A Manager's Journey, John Wiley & Sons, San Francisco 2006.
 • 280. Pierścionek Z., Nowe warunki zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiostwach, [w:] Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami, red. J. Szabłowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 15-27.
 • 281. Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy, cz. l, "Bezpieczeństwo Pracy" 2002, nr 4, s. 5-6.
 • 282. Pijanowski S., Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem, Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Warszawa 2010.
 • 283. Pióro M., Holistyczne zarządzanie danymi osobowymi - moda, chwyt reklamowy czy wartość dodana, Warszawski Instytut Bankowości, [materiały wewnętrzne], Warszawa 2010.
 • 284. Podlewski J., 6 uwag o zarządzaniu kryzysem (świńskim), [w:] Zarządzanie ryzykiem. Ryzykonomia. Blog dr. Jerzego Podlewskiego, on line: http://ryzyko-izarzadzanie. blogspot.com/2009_11_0l_ archive.html, dostęp dn. 5.11.2009.
 • 285. Podlewski J., Mapy myśli w zarządzaniu ryzykiem, [w:] Zarządzanie ryzykiem. Ryzykonomia. Blog dr. Jerzego Podlewskiego, on line: http://ryzyko-i-zarzadzanie.blogspot.com/ 2009_l1_0Larchive.html, dostęp dn. 5.11.2009.
 • 286. Podlewski J., Ryzyko, którym należy zarządzać, [w:] Zarządzanie ryzykiem. Ryzykonomia. Blog dr. Jerzego Podlewskiego, on line: http://ryzyko-i-zarzadzanie.blogspot.com/ 2009/l0/ryzyko-ktorym-nalezy-zarzadzac.html, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 287. Pokojska M., Największe ryzyko tworzą ludzie, "CFO Magazyn Finansistów" 2006, nr 1-2, s. 12-18.
 • 288. Porter T., Trust in Numbers - The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton University Press, Princeton NJ 1995.
 • 289. Power M.K., Organized Uncertainty - Designing a World of Risk Management, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • 290. PricewaterhouseCoopers, Creating Value: Effective Risk Management in Financial Services, 15 April 2007, on line: http://www.pwc.com/en_GX/gX/financial-services/pdf/fs_risk_briefing.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 291. Project Management Institute, Inc., Management Training & Development Center, Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute, Inc. / Management Training & Development Center, Boca Raton 2009.
 • 292. Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.
 • 293. Qiao Y., Public risk management: development and financing "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management", 2007, Vol. 19, No.1, s. 33-56.
 • 294. Rad P.F., Levin G., The Advanced Project Management Office: A Comprehensive look at Function and Implementation, CRC Press LLC, Boca Raton 2002.
 • 295. Ratner D., Ratner M., Nanotechnology. A Gentle Introduction to the Next Big Idea, Prentice Hall Professional Technical Reference, New Jersey 2002.
 • 296. Ravasi D., Schultz M., Responding to Organizational Identity Threats: Exploring the Role of Organizational Culture, "Academy of Management Journal" 2006, No. 49, s. 433-458.
 • 297. Reason J.T., Managing the Risks of Organizational Accidents, Ashgate Pub Ltd, Hampshire 1997.
 • 298. Research into the Benefits of Enterprise Risk Management Enterprise Risk Management, Managing Risk DNY for AIRMIC 2008.
 • 299. Rhodes D., Steller D., Jak uzyskać przewagę, "Harvard Business Review" 2009, nr 73, s. 42-52.
 • 300. Risk Apetite, on line: http://www.towersperrin.com/tp/showhtml.jsp?url=global/serviceareas/enterprise-risk-management/risk-appetite/index.htm&country=global, dostęp dn. 14.09.2010.
 • 301. Risk Management Standard (AIRMIC, IRM&AIARM, 2002).
 • 302. Robbins S.P., Skuteczne podejmowanie decyzji, PWE, Warszawa 2005.
 • 303. Rogaczewski T., Wpływ wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego na przewagę konkurencyjną Grupy LOTOS SA [materiały wewnętrzne], Warszawa 2004.
 • 304. Rogowski W., Grzywacz J., Ryzyko kredytowe - pojęcie oraz klasyfikacje, "Bank i Kredyt" 1999, nr 10, s. 20-23.
 • 305. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 306. Rogowski W., Systemy informacyjne BIK SA jako efektywne zarządzania relacjami Z klientami korporacyjnymi, materiały z seminarium Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Polrisk, Warszawa 17.09.2009.
 • 307. Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • 308. Rosiński M., Słodczyk A, Mąkosa P., Pluska E., ERM w praktyce polskiej, "Magazyn Finansistów CFO" 2007, No.7.
 • 309. Rowe D.M., Operational Risk: The Fog Begins to Clear, PRMIA, Warszawa 2003.
 • 310. Rowe D.M., The Evolution of Counterparty Credit Risk Management, [w:] Modern Risk Management, ed. P. Field, Risk Publications, Nowy Jork 2003.
 • 311. Rowe W.A, An anatomy of risk, Wiley&Sons, New York 1977.
 • 312. Rudnicki R., Czym jest zarządzanie ryzykiem, [w:] Rafał Rudnicki - zarządzanie ryzykiem, on line: http://www.rudnicki.com.pl/zarzadzanie_ryzykiem/, dostęp dn. 5.12.2009.
 • 313. Rudnicki R., Dlaczego ubezpieczenie nie jest transferem ryzyka?, [w:] Rafał Rudnicki zarządzanie ryzykiem, on line: http://ryzyko.blox.pl/2008/08/Dlaczego-ubezpieczenienie-jest-transferem-ryzyka.html, dostęp dn. 25.08.2008.
 • 314. Rudnicki R., Kluczowe mierniki ERM w przedsiębiorstwie, Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK Pomiary ryzyka korporacyjnego w praktyce, Warszawa, 20-21 kwietnia 2010.
 • 315. Rudnicki R., Sporządzanie mapy ryzyka. Elementarz risk managera, "Przegląd Corporate Governance" 200S, nr 2, s. 14-16.
 • 316. Rudnicki R., Systemy informatyczne wspierające procesy ERM, [w:] Rafał Rudnicki _ zarządzanie ryzykiem, on line: http://ryzyko.blox.pl/2008/09/Systemy-informatyczne-wspierajace-procesy-ERM.html, dostęp dn.15.1 0.200s.
 • 317. Rudnicki R., Zarządzania ryzykiem biznesowym najłatwiej jest nauczyć się na paralotni, [w:] Rafał Rudnicki - zarządzanie ryzykiem, on line:http://ryzyko.blox.pl/2008/07/Zarzadzania-ryzykiem-biznesowym-najlatwiej-jest.html, dostęp dn. 11.08.2010.
 • 318. Sadgrove K., The Complete Guide to Business Risk Management, Gower Publishing, London 2005.
 • 319. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 2004.
 • 320. Sędzińska A., Enron jako przykład ryzyka dla akcjonariusza i społeczeństwa, [w:] Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku, red. B.R Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa, Warszawa 2007, s. 316-324.
 • 321. Senge P.M., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 322. Shaw J., Managing All of Your Enterprise's Risks, "Risk Management Magazine" 2005, Vol. 52, Issue 9, s. 12-24.
 • 323. Sheffi Y., The Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, MIT Press, Cambridge 2005.
 • 324. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2005.
 • 325. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • 326. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • 327. Simons R., How risky is your company? "Harvard Business Review" 1999, No.3, s. 85-94.
 • 328. Simons R., How top managers use control systems as levers of strategic renewal, "Strategic Management Journal" 1994, Vol. 15, No.3, s. 169-189.
 • 329. Sinclair A., Approaches to organizational culture and ethics, "Journal of Business Ethics" 1993, Vol. 12, s. 63-73.
 • 330. Skitek A., Typowe słabości i możliwości doskonalenia systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w spółkach giełdowych, Grant Thornton Frąckowiak, on line: http://gtfr.pl/pl/Archiwum_DG.php?articl=769&, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 331. Skov N., Finanse i zarządzanie. Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994, s. 137.
 • 332. Skrzek-Lubasińska M., Polacy pracy, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 3, s. 42-46.
 • 333. Słobosz J., Ziomko R., Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska, Warszawa 2009 on line:http://www.pid.org.pl/uploads/AON%20 Polska_ Zarzadzanie%2Oryzykiem%20i%20 ubezpieczeniami.pdf, dostęp dn. 3.03.2011.
 • 334. Słodczyk A., Co wspomaga proces zarządzania ryzykiem???, ISO Silesia. Katowice 2007.
 • 335. Smith D.R, Frazier D., Reithmaier L.W., Miller J.e., Controlling Pilot Error, McGraw-Hill Professional, New York 2007.
 • 336. Smithson C.W., Smith C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 337. Sokołowska J., Psychologia decyzji ryzykownych, SWPS, Warszawa 2005.
 • 338. Soroka P., Unikalny model identyfikacji ryzyka - budowa i wdrożenie case study NFI Empik Media & Fashion, kongres Strategiczne zarządzanie ryzykiem, Warszawa, 5-6 lutego 2009.
 • 339. Spinard W., Enterprise-Wide Risk Management: A Holistic Approach, Thought Leadership, on line: http://www.marshriskconsulting.com/st/PDEv_C_371_NR_306_PI_228965.htm, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 340. Stabryła A., Projektowanie strategii zmian organizacyjnych w firmie, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie, modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 111-124.
 • 341. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 • 342. Staniec I., Analiza ryzyka w procesie rozwoju organizacji, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji, red. s. Lachiewicz, t. I, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 243-251.
 • 343. Staniec I., Risk management in Polish companies, "International Review of Business Research Papers" 2008, Vol. 4, No.3 June, World Business Institute, on line: http://www.bizresearchpapers.com/View%20Articles_current78.htm, dostęp dn. 14.04.2010.
 • 344. Staniec I., Śmigiel B., Analiza ryzyka operacyjnego w firmie "ALFA", [w:] Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, red. s. Lachiewicz, I. Staniec, Media Press, Łódź 2007, s. 174-186.
 • 345. Staniec I., Śmigiel B., Aspekty analizy ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, red. J. Czekaj, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2007, s. 117-127.
 • 346. Staniec I., Standardy zarządzania ryzykiem a podejście do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy " Wyzwania strategiczne wobec organizacji", red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 305-316.
 • 347. Staniec I., Systemy zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Szczecin 2007, s. 213-220.
 • 348. Staniec I., Zakrzewska-Bielawska A., Zarządzanie ryzykiem - moda, czy konieczność?, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, Szczecin 2007, s. 221-228.
 • 349. Staniec I., Zarządzanie ryzykiem jako metoda identyfikacji sytuacji kryzysowych, [w:] Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego, red. L. Pawłowicz, M. Czerwińska, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 311, Sopot 2009, s. 269-280.
 • 350. Staniec I., Zarządzanie ryzykiem na płaszczyźnie operacyjnej, [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A Stabryła, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 293-300.
 • 351. Staniec I., Zarządzanie ryzykiem w Polsce na tle przedsiębiorstw Z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Ryzyko zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J.B. Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2007, s. 149-158.
 • 352. Staniec I., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora tekstylnego, [w:] Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego - teraźniejszość i przyszłość, red. s. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 215-223.
 • 353. Staniec I., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jako przejaw dążenia do sukcesu, [w:] Sukces organizacji uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, s. 435-445.
 • 354. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • 355. Sterneckert A.B., Critical Incident Management, Auerbach, Sandy, Utah 2003. Stimson W.A, ISO 9001 & Sarbanes-Oxley, Paton Professional, Chico 2006.
 • 356. Stogdill R., Handbook of Leadership: a Survey of Theory and Research, Free Press, New York 1974.
 • 357. Stolarska M., Zarządzanie karierą zawodową w polskich przedsiębiorstwach - mity i fakty. Wstępne wyniki badań, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 323-347.
 • 358. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2004.
 • 359. Stranks J., Human Factors and Behavioural Safety, Butterworth-Heinemann, Oxford 2007.
 • 360. Strategic Risk, wrzesień 2010.
 • 361. Stulz R.M., Przyczyny nieskutecznego zarządzania ryzykiem, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr 7/8, s. 116-125.
 • 362. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
 • 363. Sukhdev P., Wittmer H., Schroter-Schlaack Ch. at al., Mainstreaming the economics of nature. A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, on line: http://www.teebweb.orglLinkClick. aspx?fiIeticket=bYhDohL_TuM%3D& tabid=924&mid=1813, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 364. Sward D.S., Measuring the Business Value of Information Technology, Intel Corporation, Nowy Jork 2006.
 • 365. Szaniewski K., T. Kotarbiński - twórca konkretyzmu i prakseologii, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1981, nr 2, s. 15-27.
 • 366. Szczepanik R., Podziel się władzą, "Personel i Zarządzanie" 2007, nr 8, s. 45-48.
 • 367. Szczepankiewicz EJ., Dudek M., Wybrane problemy kierunków rozwoju kadr dla przyszłości w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, red. L. Jasiński, s. Sudoł, PAN, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2010.
 • 368. Szeląg T., Hedging w teorii i praktyce, Wydawnictwo: Przecinek, Wrocław 2003.
 • 369. Szemraj M., Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, "Biuletyn Finanse Publiczne" 2006, nr 4, on line: http://finanse-publiczne.pllartykul.php?view=164, dostęp dn. 23.11.2009.
 • 370. Szymanek A., Bezpieczeństwo i ryzyko w technice, Politechnika Radomska, Radom 2006.
 • 371. Taleb N.N., The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York 2007.
 • 372. Tang Ch.S., Zimmerman J.D., Managing New Product Development and Supply Chain Risks: The Boeing 787 Case, "Supply Chain Forum: an International Journal" 2009, Vol. 10, nr 1, s. 74-86.
 • 373. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • 374. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • 375. Taylor E.W., Shop Management, Harper & Row, New York 1983.
 • 376. Teczke J., Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, Prace Komisji Organizacji i Zarządzania PAN, Kraków 1996, s. 12-23.
 • 377. The Institute of Internal Auditors Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu, The Institute of Internal Auditors, Florida 2001.
 • 378. The Institute of Internal Auditors, IIA Position Paper: The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management, styczeń 2009.
 • 379. The Open Geospatial Consortium 2009, on line http://www.opengeospatial.org/, dostęp dn.7.04.2009.
 • 380. The Joint Forum, Trends in risk integration and aggregation, August 2003, on line: http://www.iaisweb.org/ _temp/Trends_in_risk_integration_and_aggregation_August_2003.pdf, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 381. Thierry D., Sauret Ch., Zatrudnianie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 • 382. Tomczak J.M., Zagrożenia wypływające z nanotechnologii, IV Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 22-24.05.2006.
 • 383. Tonello M., Emerging Governance Practices in Enterprise Risk Management, "Social Science Research Network" 2007, nr 1, s. 45-65.
 • 384. Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009.
 • 385. Tworzydło D., Wizerunkowo-ekonomiczne skutki globalnego kryzysu w oparciu o badania przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing 2010, z. 17, nr 2, s. 479-490.
 • 386. Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa 1997. Urbanowska-Sojkin E., Banaszczyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 • 387. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.
 • 388. Vaughan E.J., Risk Management, J. Wiley&Sons Inc., New York 1997.
 • 389. Walczuk J., Karczewski J., Sprawdzone narzędzie oceny i doskonalenia zintegrowanego system zarządzania ryzykiem, kongres Strategiczne zarządzanie ryzykiem, Warszawa, 5-6 lutego 2009.
 • 390. Waszczuk P., Mierzyć projekty na siły, "Computerworld" 2009, nr 14, s. 34-38.
 • 391. Watkins M.D., Bazerman M.H., Zaskoczeni przez kryzys, który można było przewidzieć, "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 11, s. 52-62.
 • 392. Webster J.S., Skills: Chief Risk Officer, "Computerworld" 2006, No. 17, s. 23-29, on line: http://www.computerworld.com/s/article/110505/Risk_Reducer?taxonomyId= 17&pageNumber=2, dostęp dn. 3.03.2010.
 • 393. Więcek-Janka E., Sylwetka psychofizyczna polskiego mikroprzedsiębiorcy (wyniki badań), "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2007, numer specjalny, s. 116-120.
 • 394. Wiegmann D.A., Shappell S. A., A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis: The Human Factors Analysis and Classification System, Ashgate Publishing Ltd., London 2003.
 • 395. Wiener N., Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, Seria: Informacja i Sterowanie, PWN, Warszawa 1971.
 • 396. Wierzbińska M., Ryzyko w gospodarce rynkowej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 • 397. Wilimowska Z., Risk modelling in value based management process, [w:] Proceedings of the Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference, ed. E. Kozan, Queensland University of Technology, Brisbane 2004, s. 42-53.
 • 398. Wilimowska Z., Seretna-Sałamaj D., Metody uwzględniania ryzyka w kształtowaniu struktury finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Organizacje, przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym, red. M. Lisiecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 325-335.
 • 399. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • 400. Willett A.H., The Economic Theory of Risk and Insurance, Homewood, Philadelphia 1951.
 • 401. Wilson Jo.H., Symon A., Williams J., Tingle J., Clinical Risk Management in Midwifery: the right to a perfect baby?, Elsevier Science Ltd., Edinburgh 2002.
 • 402. Winiarska K. (red.), Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 • 403. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
 • 404. Winkler-Drews T., Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, PWE, Warszawa 2009.
 • 405. Witek-Crabb A., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - więcej niż ekorozwój, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 561-568.
 • 406. Witkowska D. (red.), Statystyka w zarządzaniu, AND, Łódź 2004.
 • 407. Witzel M. (red.), The Encyclopedia of the History of American Management, Thoemmes Press, New York 2005.
 • 408. Wojtuń A., Dąbrowski L., Rola rad nadzorczych i komitetów audytu w kontekście funkcjonowania ustawy o rachunkowości oraz dobrych praktyk spółek notowanych na WGPW - zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, [w:] Ocena sytuacji spółki ERM jako narzędzie corporate govemace, PID & Deloitte, Warszawa 2009.
 • 409. World Economic Forum, Global Agenda Council Reports 2010, Switzerland 2010.
 • 410. World Economic Forum, Global Risks 2009, Switzerland 2009.
 • 411. www.ferma-asso.org dostęp dn. 29.07.2005.
 • 412. Zakrzewska-Bielawska A., Trocki M., Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu red. s. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 129-161.
 • 413. Zaleśkiewicz T., Przyjemność czy konieczność?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 414. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Zintegrowana struktura ramowa - COSO II, PIKW i PIB, Warszawa 2007.
 • 415. Zarządzanie ryzykiem, materiały z Project Management Seminarium, Grafix, Gdańsk-Warszawa 2001.
 • 416. Zarządzanie ryzykiem, raport specjalny, CFO 2008.
 • 417. Zarządzanie ryzykiem. Dostrzeż szanse tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia, "Harvard Business Review - Brief" 2006, nr 2.
 • 418. Zawiła-Niedźwiecki J., Ciągłość działania, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
 • 419. Zdziarski M., Łudzińska K., Pyka A, Doświadczenia prezesów - CEO challenge 2007, The Conference Board, on line: http://www.conference-board.org/pdf_free PolishCEO_07.pdf, dostęp dn. 10.11.2009.
 • 420. Zelek A, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003.
 • 421. Zemke J., Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • 422. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
 • 423. Zikmund P., 4 steps to a Successful Fraud Risk Assessment, "Internal Auditor" 2008, Vol. 65, Issue 1, s. 65-75.
 • 424. Żebrowska E., Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania jakością, "Problemy Jakości" 2004, nr 9, s. 17-20.
 • 425. Żółcińska W., Porywający nurt globalizmu, "Magazyn CEO" 2006, nr 4, on line: http://ceo.cxo.pl/artykuly/51537/Porywajacy.nurt.globalizacji.html, dostęp dn. 4.04.2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0029-0037
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.