Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0018-0003

Czasopismo

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Komunalne osady ściekowe jako biomasa w świetle prawa i praktyk krajów UE

Autorzy Pająk, T. 
Treść / Zawartość ios.is.pcz.pl/index.php/e-czasopismo
Warianty tytułu
EN Municipal sewage sludge as biomass in the light of low and standard practice of EU countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przypisywanie komunalnym osadom ściekowych cech biomasy bywa często dyskusyjne. Zgodnie z krajowym prawem, a konkretnie katalogiem odpadów, komunalne osady ściekowe pozostają odpadem, stąd ich wszelkie procesy przeróbki, a szczególnie proces termicznego przekształcania, muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Niemniej w sensie przepisów Dyrektywy 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze zródeł odnawialnych można osady ściekowe potraktować jako biomasę, a odzyskaną energię podczas ich termicznego przekształcania w spalarniach lub współspalarniach w postaci ciepła lub elektryczności jako energię ze zródła odnawialnego, co udowadniają praktyki wielu krajow UE. Jednocześnie komunalne osady ściekowe, szczególnie osady mechanicznie odwodnione, nie sq znaczącym nośnikiem energii. Mogą się nim stać dopiero wówczas, gdy w procesie suszenia wyeliminujemy znaczną zawartość wody, a przez to istotnie podniesiemy wartość opałową osadów. Suszenie jednak wymaga istotnego nakładu energii, czesto dostarczanej do procesu suszenia w postaci konwencjonalnych nośników energii, i bardzo często równego ilości energii potencjalnie możliwej do odzyskania w procesie spalania badź współspalania tych osadow. Rozważania w tym zakresie, dotyczące bilansu energii w procesie suszenia i spalania/współspalania osadów, traktowania odzyskanej energii jako energii ze źrodła odnawialnego oraz kwestia neutralności emisji CO2, stanowią zasadniczy temat niniejszej pracy.
EN The idea of treating municipal sewage sludge as biomass is often controversial. According to domestic law and, specifically to catalog of waste, municipal sewage sludge is waste material. Therefore, any treatment processes, and thermal treatment in particular, must be carried out according to legally binding principles. However, as far as the directive 2001/77/WE on the promotion of the electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market is concerned, municipal sewage sludge can be treated as biomass. Thus, recovery energy obtained from burning in incineration or co-combustion plants can be considered the energy from a renewable source, as many EU countries experience shows. At the same time municipal sewage sludge, especially mechanically dewatered sludge, is not a significant energy carrier. It can become one only when a great amount of water is eliminated in the drying process, radically increasing the calorific value of the sewage sludge. But drying requires a lot of energy, often from conventional carriers, and the quantity of the potential energy to be obtained from burning is equal to the quantity used in the process. Analysis of energy balance in the drying and combustion processes, treating obtained energy as renewable energy, as well as CO2 neutral energy generation are basic problems of the paper.
Słowa kluczowe
PL komunalne osady ściekowe   biomasa   osad mechanicznie odwodniony   proces suszenia   przekształcanie termiczne   bilans energii   odzysk energii   odnawialne źródła energii  
EN biomass   mechanically dewatered sludge   drying process   thermal treatment   energy balance   energy recovery   municipal sewage sludge   renewable energy sources  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska
Rocznik 2008
Tom T. 11, nr 3
Strony 287--300
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Pająk, T.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, pajak@imir.agh.edu.pl
Bibliografia
[1] Pająk T., Wybrane zagadnienia spalania i współspalania komunalnych osadów ściekowych (In-cineration and co-incineration of municipal sewage sludge - selected aspects), Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2007, 26-29.
[2] Pająk T., Suszenie i termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych (Drying and thermal treatment of municipal sewage sludge), Wodociągi - Kanalizacja 2006, 4 (26), 41-43.
[3] Bieniowski M., Projekt termicznej utylizacji osadów ściekowych dla Warszawy, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej, Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych, ABRYS Sp. z o.o., Poznań 2007.
[4] Pająk T., Analiza i ocena technologii termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Praca wykonana na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA, Kraków, luty 2006.
[5] Pająk T., Termiczne przekształcanie i współspalanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych (Thermal treatment and co-incineration of communal waste and sewage sludge), (w:) Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Politechniki Śląskiej, Zabrze-Gliwice 2007, 281-294.
[6] Pająk T., Szpadt R., Ocena możliwości wytwarzania energii z biodegradowalnych frakcji zawartych w odpadach komunalnych, Praca wykonana na zlecenie Ministra Środowiska, Kraków-Wrocław, lipiec 2007 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0018-0003
Identyfikatory