Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0013-0002

Czasopismo

LAB Laboratoria, Aparatura, Badania

Tytuł artykułu

Charakterystyka właściwości płynów w ujęciu mikroreologicznym

Autorzy Bakier, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problemem identyfikowanym i analizowanym w poniższym materiale jest mikroreologia płynów. Przeprowadzona analiza pozwala określić miejsce tego zagadnienia w reologii ogólnej. Przedstawione wielkości oraz charakterystyczne aspekty dotyczące ich pomiaru pozwalają zapoznać się z metodyką badawczą jaką zajmuje się analiza mikroreologiczna. Zwrócono uwagę na uwarunkowania metodyczne takiego podejścia w praktyce eksperymentalnej oraz przydatność praktyczną w opisie ciał rzeczywistych. Podano przykłady prac, w których analiza mikroreologiczna pozwala na uzyskanie wymiernych efektów przekładających się bezpośrednio na praktyczne wykorzystanie w inżynierii kształtowania właściwości reologicznych różnych ciał np. konsystencji produktów spożywczych.
Słowa kluczowe
PL reologia   mikroreologia płynów   analiza mikroreologiczna   lepkość  
EN rheology   microrheology of fluids   microrheological analysis   viscosity  
Wydawca Roble Sp. z o.o.
Czasopismo LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
Rocznik 2009
Tom R. 14, nr 2
Strony 10--13
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Bakier, S.
  • Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Rolniczej, Politechnika Białostocka
Bibliografia
Balejko J.A.: Psychoreologiczny aspekt pomiarów tekstury żywności. LAB 4/2005, str. 29-30.
Balejko J.A.: Opis tekstury ośrodków lepkosprężystych za pomocą modeli matematycznych LAB 5/2005, str. 22-23.
Balejko J.A.: Uogólnione modele reologiczne. LAB 1/2006, str. 25-28.
Balejko J.A.: Charakterystyka stanu reologicznego. LAB 2/2006, str. 10-12.
Cho Y.J., Hwang J.K., 2000: Modeling the yield and intrinsic viscosity of pectin in acidic solubilization of apple pomace. Journal of Food Engineering 44, 85-89.
Cwietkow W.M., Eskin W.J., Frenkel S.J., 1968: struktura makrocząsteczek w roztworach. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Dealy J.M., 1984: Official nomenclature for material functions describing the response of a viscoelastic fluid to various shearing and extensional deformations. Journal of Rheology 28(3): 181-195.
Dealy J.M., 1995: Official nomenclature for material functions describing the response of a viscoelastic fluid to various shearing and extensional deformations. Journal of Rheology 39(1): 253-265.
Dörfer J., Weber D., Dieckmann H., Handreck B., 1997: Effects of High Pressure Disintegration on Solubility and Molecular Properties of Rye Water Solubles. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie 30, 620-623.
Ferguson J., Kembłowski Z.: Reologia stosowana płynów. Marcus, Łódź, 1995.
Furuta H., Maeda H., 1999: Rheological properties of water-soluble soybean polysaccharides extracted under weak acidic condition. Food Hydrocolloids 13: 267-274.
Kar F., Arslan N. 1999: Effect of temperature and concentration on viscosity of orange peel pectin solutions and intrinsic viscosity-molecular weight relationship. Carbohydrate Polymers 40: 277-284.
Lewicki P.P. 2004: Water as the determinant of food engineering properties. A review. Journal of Food Engineering 61: 483-495.
Mazurkiewicz J., 1998: Oddziaływania międzycząsteczkowe a lepkość roztworów mono- i polisacharydów. Zeszyty Naukowe im. H. Kołłątaja w Krakowie Zeszyt 235 Rozprawy, Kraków.
Hackley V.A., Ferraris C.F. 2001: Guide to Rheological Nomenclature: Measurements in Ceramic Particulate Systems. National Institute of Standards and Technology Special Publication 945. U.S. Government Printing OfficeWashington:1-33.
Kembłowski Z. Reometria płynów nienewtonowskich WN-T, Warszawa 1973.
PN-EN ISO 1628-1/2004: Tworzywa sztuczne. Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych. Część 1: Zasady ogólne.
Rao M.A. 1999: Rheology of fluid and semisolid foods. Principles and applications. An Aspen Publication.
Reiner M.: Reologia teoretyczna. PWN, 1955.
Schramm G.: Reologia. Podstawy i zastosowanie. OWN, Poznań, 1998.
Steffe J.F.: Rheological methods in ford process engineering. Second Edition. Freeman Press, USA, 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0013-0002
Identyfikatory