Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0011-0001

Czasopismo

LAB Laboratoria, Aparatura, Badania

Tytuł artykułu

Badanie struktury porowatej węgli aktywnych metodą termograwimetryczną

Autorzy Repelewicz, M.  Surga, W.  Gała, E.  Choma, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy wykorzystano metodę analizy termicznej do charakterystyki struktury porowatej węgli aktywnych. Badano węgle aktywne zwilżane n-heptanem i n-butanolem w przedziale temperatur od 20 do 400°C, w atmosferze beztlenowej. Na podstawie otrzymanych krzywych TG i DTG obliczono ilość termodesorbowanych adsorbatów z mikroporów, mezoporów i powierzchni zewnętrznej adsorbenta. Wyznaczone wartości skorelowano z wielkością powierzchni właściwej SBET oraz całkowitą objętością porów Vt, które to parametry określono na podstawie niskotemperaturowych izoterm adsorpcji azotu. Zaproponowane zależności mają przybliżony charakter. Jednak stosowanie metody analizy termicznej, jako metody porównawczej do charakterystyki struktury porowatej ciał stałych, wydaje się obiecujące.
Słowa kluczowe
PL analiza termiczna   struktura porowata   węgiel aktywny   metoda termograwimetryczna  
EN thermal analysis   porous structure   active carbon   thermoponderal method  
Wydawca Roble Sp. z o.o.
Czasopismo LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
Rocznik 2009
Tom R. 14, nr 1
Strony 6--9
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Repelewicz, M.
autor Surga, W.
autor Gała, E.
autor Choma, J.
Bibliografia
[1] M. Jaroniec, R.K. Gilpin, J. Ramler, J. Choma, Thermochimica Acta, 272, 65 (1996).
[2] M. Jaroniec, C.P. Jaroniec, M. Kruk, Adsorption, 5, 313 (1999).
[3] Z. Li, M. Jaroniec, J. Choma, Thermochimica Acta, 345, 165 (2000).
[4] L.P. Mercuri, J.R. Matos, Z. Li, M. Jaroniec, J. Colloid Interface Sci., 296, 377 (2006).
[5] L.P. Mercuri, J.R. Matos, M. Jaroniec, J. Alloys and Compounds, 344, 190 (2002).
[6] D. Pan, M. Jaroniec, J. Klinik, Carbon, 34, 1109 (1996).
[7] M. Jaroniec, R. K. Gilpin, P. Staszczuk, J. Choma, Stud. Surf. Sci. Catal., 87, 613 (1994).
[8] Z. Li, M. Jaroniec, J. Colloid Interface Sci., 210, 200 (1999).
[9] S. J. Gregg, K.S.W. Sing, Adsorption, Surface Area and Porosity, Academic Press, London (1991).
[10] M. Kruk, M. Jaroniec, K. P. Gadkaree, J. Colloid Interface Sci., 192, 250 (1997).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0011-0001
Identyfikatory