Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0008-0067

Czasopismo

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Ocena zagrożenia użytkowych zbiorników wód podziemnych substancjami ropopochodnymi w rejonie Częstochowy

Autorzy Malina, G.  Derda, A.  Derda, M. 
Treść / Zawartość ios.is.pcz.pl/index.php/e-czasopismo
Warianty tytułu
EN Risk assessment from oil compounds to groundwater reservoirs in Częstochowa region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiona ocena zagrożenia użytkowych zbiorników wód podziemnych substancjami ropopochodnymi w rejonie Częstochowy została wykonana na podstawie inwentaryzacji 66 stacji paliwowych, stanowiących potencjalne ogniska zanieczyszczeń. Analiza warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i technicznych budowy, a także eksploatacji stacji paliw oraz wizja terenowa umożliwiły sporządzenie listy rankingowej obiektów z uwzględnieniem stopnia zagrożenia dla użytkowych zbiorników wód podziemnych. Wskazano 3 obiekty stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla górnojurajskiego poziomu wodonośnego oraz 24 obiekty zagrażające wodom czwartorzędowym (poziom I zagrożenia), gdzie wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających. Zaproponowano strategię działań mających na celu minimalizację zagrożeń wywołanych substancjami ropopochodnymi.
EN The risk from petrol stations on groundwater reservoirs in Częstochowa Region has been evaluated based on inventory of 66 existing petrol stations that are potential or actual sources of oil-contamination. Analysis of hydrogeological and geotechnical characteristics of sites, technical conditions of the construction and exploitation of petrol stations, together with site investigations allowed to make a ranking list of the objects, with respect to their impact degree to groundwater. There were 3 petrol stations indicated that are directly hazortous to the Upper Jurassic water-bearing horizons and 24 objects affecting the Quaternary aquifers (I level of hazard), where the immediate action is required. The strategy was recommended that should minimise risk to groundwater reservoirs from oil contamination.
Słowa kluczowe
PL stacja paliwowa   skażenie wód podziemnych substancjami ropopochodnymi   zanieczyszczenie gleby   użytkowe zbiorniki wód podziemnych   skażenie substancjami ropopochodnymi  
EN petrol stations   groundwater oil contamination   soil pollution   groundwater reservoir   oil contamination  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska
Rocznik 1999
Tom T. 2, nr 3/4
Strony 279--295
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Malina, G.
autor Derda, A.
autor Derda, M.
  • Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Środowiska, ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD7-0008-0067
Identyfikatory