Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0029-0007

Czasopismo

Przegląd Papierniczy

Tytuł artykułu

Badania nad doborem optymalnych parametrów mielenia mas makulaturowych

Autorzy Olejnik, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigation on the selection of the optimum parameters of recycled pulp refining
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było zoptymalizowanie procesu mielenia masy makulaturowej wytwarzanej z papierów typu kraft. Chodziło o osiągnięcie maksymalnych właściwości papieru przy możliwie najniższym zużyciu energii przy utrzymaniu określonej odwadnialności mielonej masy. Badanymi właściwościami byty: wskaźnik zerwania, wskaźnik przepuklenia i wskaźnik przedarcia w zależności od zmiennej wartości SEL (Specific Edge Load-jednostkowe obciążenie krawędzi tnącej). W celu dokładniejszego poznania zjawisk zachodzących podczas mielenia, dodatkowo oznaczano zmiany WRV masy oraz średniej długości włókien. Stwierdzono, że optymalną wartością SEL, przy której można uzyskać (dla założonej, granicznej wartości stopnia zmielenia 50°SR) najwyższe właściwości wytrzymałościowe przy jednoczesnym najniższym zużyciu energii, jest 2,14 J/m. Wartość ta okazała się wyższa od sugerowanych wartości maksymalnych, które najczęściej się spotyka w literaturze dotyczącej omawianego procesu.
EN The purpose of this study was to optimize the refining of a recycled pulp originating from Kraft papers. The main aim of the optimization was to obtain the best paper properties at the lowest possible energy consumption maintaining a defined dewatering ability of the refined pulp. As a result of the research, the optimal specific edge load value was determined for this recycled pulp by comparing handsheet properties including: tensile index, burst index and tear index. Pulp characteristics investigated were pulp Water Retention Value (WRV) and average fibre length. It was found that the highest strength properties at the Iowest consumption of effective refining energy, at Schopper Reigler (SR) drainage value of 50 could be achieved at SEL=2,14 J/m. This value is higher than values suggested by in the literature.
Słowa kluczowe
PL makulatura   zdolność papierotwórcza   optymalizacja   mielenie   jednostkowe obciążenie krawędzi tnącej (SEL)   jednostkowe zużycie energii (SEC)   odwadnialność  
EN recycled pulp   papermaking potential   optimization   refining   Specific Edge Load (SEL)   Specific Energy Consumption (SEC)   pulp dewatering  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Papierniczy
Rocznik 2011
Tom R. 67, nr 11
Strony 693--700
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Olejnik, K.
Bibliografia
1. Szwarcsztajn E., Przybysz K.: “Probleme der Festigkeit des Altpapierstoffs”, Zellstoff und Altpapier 23, 7, 203 (1974).
2. Szwarcsztajn E., Przybysz K.: “Investigations on changes in properties of recycled pulps fractions”, Cellulose Chem. Technol. 9, 6, 597 (1976).
3. Szwarcsztajn E., Przybysz K.: “The Role of Pulp Fractions and Processing Variables in Recycling, Vol. 2 Fiber-Water Interactions in Paper-Making”, Trans. Symposium held at Oxford, Tech. Div. The British Paper and Board Ind. Fed. Plough Pl., Fetter Lane London EC4A 1AL (1977).
4. Lumiainen J.: “Do recycled fibers need refining?”, Paperi Puu 74, 4, 319 (1992).
5. Lumiainen J.: “Refining recycled fibers: advantages and disadvantages”, TAPPI J. 75, 8, 92 (1992).
6. Lumiainen J.: “Refining – a key to upgrading the papermaking potential of recycled fibre”, Paper Technol. 35, 7, 41 (1994).
7. CEPI Annual Statistics (2009) http://www.cepi.org/content/default.asp?pageid=102
8. Wultsch F., Flucher W.: “Der Escher-Wyss-Kleinrefiner als Standard-Prufgerat fur moderne Stoffaufbereitungsanlagen”, Papier 12, 13, 334 (1958).
9. Brecht W., Siewert W.H.: “Zur theoretischen Beurteilung des Mahlprozesses moderner Mahlmaschinen”, Papier 20, 1, 4 (1966).
10. Koskenhely K., Paulapuro H.: “Effect of refining intensity on pressure screen fractionated softwood kraft”, Nordic Pulp Paper Res. J. 20, 2, 169-175 (2005).
11. Baker C.: “Refining Technology”, Pira pulp and paper guide series, Pira Ltd. UK (2000).
12. Wang X., Paulapuro H., Maloney T.C.: “Chemical pulp refining for optimum combination of dewatering and tensile strength”, Nordic Pulp Paper Res. J. 20, 4, 442 (2005).
13. Ghosh A.J.: “Refining optimisation of secondary fibre – use of Bijective Diagram technique”, Appita J. 59, 1, 24 (2008).
14. Van der Akker: Energy considerations in the beating of pulp, Fundamentals of Papermaking Fibres Symposium, Cambridge (1957).
15. Karlström A., Eriksson K., Sikter D., Gustavsson M.: “Refining models for control purposes”, Nordic Pulp Paper Res. J. 23, 1, 129 (2008).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0029-0007
Identyfikatory