Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD4-0003-0030

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Optymalizacja energooszczędnych osiedli- kryteria, ograniczenia, metoda rozwiązania

Autorzy Jędrzejuk, H.  Marks, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimisation of the energy saving housing estates- criteria, constrains, solution method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono kryteria i ograniczenia występujące w zagadnieniach optymalizacji osiedli energooszczędnych oraz dokonano wyboru liczby kryteriów za pomocą systemu ekspertowego. Przedstawiono metody stosowane przy rozwiązywaniu zagadnienia optymalizacji osiedli, a mianowicie: optymalizację wielokryterialną, optymalizację ewolucyjną i podstawy dekompozycji złożonych zagadnień optymalizacji.
EN In the paper criteria and constrains in optimisation problem of the housing estates are presented. The number of the criteria with an expert system is selected. Different methods applying to solving housing estate optimizations problems are described among them: multicriteria optimisation, evolutional optimisation. Basic information of the decomposition aspects in the complex problem of the optimisation is included as well.
Słowa kluczowe
PL osiedla mieszkaniowe   energooszczędność  
EN housing estates   energy saving  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2005
Tom T. 1
Strony 159--168
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Jędrzejuk, H.
autor Marks, W.
Bibliografia
[1] FINDEISEN Władysław, SZYMANOWSKI Jacek, WIERZBICKI Andrzej, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, Warszawa 1977.
[2] HWANG CL., MASUD A.S.M., Multiple Objective Decision Making - Methods and Applications - A State-of-art-survey. Lectura notes in Economics and Mathematical Systems, Springer-Verlag, Berlin 1979.
[3] JĘDRZEJUK Hanna, MARKS Wojciech, PANEK Aleksander, Metody oceny oddziaływania budynków na środowisko, a optymalizacja wielokryterialna budynków, Mat. 7 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię ENERGODOM 2004, Kraków -Zakopane 2004.
[4] KLEMM Katarzyna, Warunki wietrzności w wybranych strukturach urbanistycznych i wybór optymalnych rozwiązań, Praca doktorska, Łódź, 1998.
[5] PACZKOWSKI Witold. M., Wybrane problemy dyskretnej optymalizacji ewolucyjnej, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 544, Szczecin 1999.
[6] PACZKOWSKI Witold. M., WILCZYŃSKI P., JENDO Stefan, System doradczy doboru liczby kryteriów optymalizacji obiektów budowlanych, /w/ Tarnowski W., Kiczkowiak T. (red.), Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Tom III, WNT, Mielno 2004.
[7] PANEK Aleksander, Przegląd metod oceny oddziaływania budynku na środowisko, Polska energetyka słoneczna, 2, 2003, 8-15.
[8] PANEK Aleksander, Metoda oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD4-0003-0030
Identyfikatory