Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD2-0010-0029

Czasopismo

Silniki Spalinowe

Tytuł artykułu

Współczesne oleje silnikowe do pojazdów użytkowych

Autorzy Olszewski, W.  Maciąg, A.  Zwierzycki, W. 
Treść / Zawartość http://www.ptnss.pl/ss/archiwum.htm
Warianty tytułu
EN Present motor oils to usable vehicles
Konferencja Kongres Silników Spalinowych (20-23.05.2007; Kraków, Poland)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecnie decydujące znaczenie dla konstrukcji silników spalinowych mają wymagania ekologiczne. Ustanawiane prawnie coraz ostrzejsze limity zawartości w spalinach substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi (CO, HC, NOx, PM) oraz CO2 zmusiły konstruktorów silników do wprowadzenia nowych rozwiązań spełniających te wymagania, zwłaszcza po wprowadzeniu norm emisji Euro 3 i 4. Istotne obniżenie poziomu emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) spowodowało konieczność wprowadzenia w silnikach o ZS nowych urządzeń i systemów takich: DPF - filtry cząstek stałych, SCR – selektywna redukcja katalityczna, EGR - chłodzona recyrkulacja spalin, TWC - trójfunkcyjne katalizatory. Zapewnienie skutecznego i bezawaryjnego ich działania oraz innych wymagań silnika o ZS wymusiło z kolei na producentach olejów silnikowych konieczność opracowania i produkcji zupełnie nowej generacji olejów silnikowych. W artykule przedstawiono główne kierunki zmian w jakości olejów silnikowych szczególnie stosowanych do silników samochodów użytkowych (ciężarowych i dostawczych). Są to między innymi: 1. Stosowanie baz hydrokrakowanych (grupa III) i PAO (grupa IV) umożliwiających ograniczenie częstotliwości wymian oleju, zużycie paliwa a tym samym i emisję składników spalin. 2. Dobór coraz efektywniejszych dodatków uszlachetniających podwyższających odporność termooksydacyjną, właściwości przeciwzużyciowe i przeciwkorozyjne. 3. Wprowadzenie olejów kompatybilnych z systemami EGR, SCR i TWC. 4. Wprowadzenie olejów LOW - SAPS o limitowanej (bardzo niskiej) zawartości siarki, fosforu i popiołu siarczanowego przeznaczonych do silników z filtrami cząstek stałych. 5. Zainteresowanie ultraczystymi bazami olejowymi z gazu syntezowego (technologia GTL - Gas to Liquid). 6. Rozszerzenie oferty olejów energooszczędnych (energy conserving).
EN Nowadays ecological requirements have decisive meaning for construction of combustion engines. Setting up the legal more and more sharper limits harmful and unwholesome substances (CO, HC, NOx, PM) and CO2 forced the engines construction to introduction new solutions compliance these requirements, especially after Euro 4 introduced. Essential the lowering the level of nitric oxide emission (NOx) and PM caused the necessity of introduction in ZS engines new systems such as: DPF - (Diesel Particulate Filter), SCR - (Selective Catalytic Reduction), EGR - (Exhaust Gas Recalculation), TWC - (Three Way Catalyst). In order to secure for of their effective and failure-free working and other requirements, extorted in turn on cars producers the necessity of study and production of total new generation of motor oils. Principal directions of evolution in quality of motor oils, particularly for weight and delivery vans were presented in this paper. There are among others: 1. The application of hydrocracing and synthetic bases (III group) and PAO (IV group) enabling the reduction of oil replacement frequency, fuel consumption and the exhaust emission. 2. The selection of more effective enriching additives increasing thermooxidation resistance, antiwear and anticorrosive properties. 3. The introduction of compatible oils with EGR, SCR and TWC systems. 4. the introduction of "Low-SAPS" oils about limited (very low) sulphur, phosphorus and ash sulphate content assign for engines with filters solid particles. 5. interest of ultrapure oil bases from synthesise gas (GTL technology). 6. the expansion of energy conserving offers of oils.
Słowa kluczowe
PL olej silnikowy   baza olejowa   pojazdy użytkowe   oleje LOW-SAPS   technologia GTL   ekologia  
EN motor oil   oil base   usable vehicles   Low-SAPS oils   GTL technology   ecology  
Wydawca Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych
Czasopismo Silniki Spalinowe
Rocznik 2007
Tom R. 46, nr SC1
Strony 267--277
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Olszewski, W.
autor Maciąg, A.
autor Zwierzycki, W.
  • Radom University of Technology, Poland
Bibliografia
[1] Shannon J., Waken M.P. " Innovation in engine lubricant design help to improve fuel efficienty while preserving extended oil drain interval capability" Engine Technology International, No 1, 1999.
[2] Baczewski K. "Badania własności reologicznych olejów silnikowych", Paliwa, Oleje, Smary w Eksploatacji, Nr 58, 1998.
[3] Zwierzycki W. "Płyny eksploatacyjne do środków transportu drogowego", Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
[4] Jakóbiec J. "Olej silnikowy jako element silnika", Nowoczesny Warsztat, Specjalny dodatek - oleje silnikowe, Str. 16-19, 2005.
[5] "Nowa Encyklopedia Paliw", Wyd. Polska Izba Paliw Płynnych, Warszawa, str. 384, 2004.
[6] Magiera J. "Rerafinacja olejów przepracowanych", WNT Warszawa, 2006.
[7] Dudek A. "Co nas czeka w olejach", Transport, Technika Motoryzacyjna, Nr 10, str. 71-72, 2004.
[8] "Shell Rimula wyzwanie ekologii", Transport, Technika Motoryzacyjna, Nr 10, str. 87, 2004.
[9] Pyrka P. "Jaki olej do pojazdów używanych z silnikami Euro 3", Transport, Technika Motoryzacyjna, Nr 2, 2005.
[10] Pyrka P. "Nowoczesne silniki - najnowsze oleje, czyli Euro 4 w praktyce", Transport polski, Nr 5, 2006.
[11] "bp do pojazdów użytkowych z silnikami Euro 4", Auto - Technika Motoryzacyjna, Nr 3, 2006.
[12] Całka A. "Euro 4 dla olejów", Transport Polski, Nr 5, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD2-0010-0029
Identyfikatory