PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badanie systemów produkcyjnych oparte o złożone układy modelowe

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The production systems testing based on the complex models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Symulacja staje się powoli jedną z ważniejszych technik wspomagających zarządzanie produkcją. Wiąże się to z tym, że w warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa muszą rozwiązywać coraz to bardziej złożone problemy w coraz to krótszym czasie. Celem modelowania systemów produkcyjnych jest poznanie struktury i działania konstruowanych obiektów, opracowanie algorytmów umożliwiających poprawę wskaźników jakości procesu wytwarzania oraz prognozowanie wpływu zakłóceń na przebieg produkcji. Modele mogą mieć charakter materialny (fizyczny) i abstrakcyjny (np. model komputerowy). W pracy przedstawiono problem projektu symulacyjnego. Omówiono główne jego fazy. Przedstawiono integrację systemów symulacyjnych z zewnętrznymi systemami zakładowymi. Przedstawiono model fizyczny modułowego systemu produkcyjnego (MPS), realizujący zadania dystrybucji, kontroli, obróbki skrawaniem, przenoszenia elementów i ich sortowania, w zależności od cech rozpoznanych przez układ sensorów. Omówiono oprogramowanie do modelowania i symulacji. Podano zasady stosowane przy tworzeniu modeli systemów przemysłowych w programach symulacyjnych. Zbudowano model złożonego elastycznego systemu produkcyjnego, w którym transport międzyoperacyjny realizowany jest z wykorzystaniem przenośników, robotów i wózków AGV. W oparciu o ten model na podstawie charakterystyk technicznych poszczególnych elementów systemu i podsystemów określono wskaźniki, charakteryzujące system produkcyjny w całości. Przedstawiono również modelowanie dróg transportowych w systemie z wykorzystaniem programu COSIMIR
EN
Simulation becomes slowly one of the most important techniques in production management. It is because, that in market economy conditions, companies have to solve bigger and bigger complex problems in shorter time. The purpose of productive systems modelling is recognition of working structure of constructed objects, study of algorithms enabling the improvement of quality coefficients of process production as well as forecasting, on course of production, the influence of disturbances. Models can have material character (physical) and abstract (computer model). The problem of the simulating project was also introduced in this work. Main phases of this project were discussed. The integration of simulating systems was introduced with external institutional systems. The physical model of the modular production system (MPS) was also introduced, realizing the tasks of distribution, control, machining, transfer of elements and sorting in dependence from recognized features by system of sensors. Software intended to modelling and simulation was also described. The principles used in creating models of industrial systems in simulating programs were presented as well. The model of a complex elastic productive system was built, in which between-operation transport is realized with utilization of conveyors, robots and trolleys AGV. On the basis of the technical profiles of individual elements of the system and subsystems the coefficients characterizing the whole productive system were defined. Modelling of transportation ways in the system with utilization of the COSIMIR program was also introduced.
Czasopismo
Rocznik
Strony
183--203
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor
 • Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A, Polska
autor
 • Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A, Polska
autor
 • Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18A, Polska
Bibliografia
 • [1] HARRELL C, BIMAN K., BOWDEN R., Simulation Using ProModel. Mc Graw Hill. 2004.
 • [2] KOST G.G., Planowanie bezkolizyjnych trajektorii robotów manipulacyjnych i stacjonarnych oparte na procesach decyzyjnych markowa i funkcji ocen. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Mechanika, z. 148. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • [3] KOST G.G., Strategia poszukiwanie bezkolizyjnych ścieżek robotów. Materiały 8 Krajowej Konferencji Robotyki, Polanica Zdrój 2004, w druku. (Preprinty: s. 229-230).
 • [4] SAWIKA T., Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych. WNT, Warszawa 1996.
 • [5] ŚWIDER J, ZDANOWICZ R., Modułowy system produkcyjny w badaniu zintegrowanych systemów wytwarzania. Achievements in Mechanical & Materials Engineering. Gliwice-Zakopane, 2002. s. 465-468.
 • [6] ŚWIDER J., BAIER A., KOST G.G, ZDANOWICZ R., Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
 • [7] TORF R., KUSIAK A., Handbook of Design, Manufacturing and Automation. John Wiley & Sons, Inc., New York 2000.
 • [8] ZDANOWICZ R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2002.
 • [9] ZDANOWICZ R., Podstawowe warunki udanego projektu symulacyjnego. Achievements in Mechanical & Materials Engineering. Gliwice-Zakopane, 2003. s. 1069-1072.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD2-0004-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.