Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD2-0001-0001

Czasopismo

Przegląd Papierniczy

Tytuł artykułu

Negocjacje przedsiębiorstw papierniczych z instytucjami finansowanymi w świetle postanowień Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej (Basel II)

Autorzy Bescherer, F.  Fogelholm, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Industrial management communication in the paper industry - going beyond Basel II
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niektóre firmy sektora papierniczego borykają się z ograniczeniami finansowymi, które są efektem złego komunikowania z bankiem. Jako ewentualne narzędzie służące do efektywniejszego porozumiewania się między firmą a bankiem można wykorzystać postanowienia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitalowej (Basel II). Artykuł, koncentrując się na zagadnieniach operacyjnych typowych dla przemysIu papierniczego, pokazuje jak firma może poprawić swoją zdolność kredytową, przybliżając bankowi problemy związane z zarządzaniem procesem produkcyjnym. Banki interesują się strategiami rozwojowymi firm. Jeśli firma jest w stanie wykazać, że wykonała swoje zadania strategiczne i posiada wysoką zdolność operacyjną, Basel lI jest szansą na poprawę stosunków z bankiem i polepszenie warunków zadłużenia.
EN Some companies in the paper industry are facing financial constraints that originate from a bad communication with the bank. The new Basel lI accord can be used as possibility to improve the communications between company and bank. Focusing on operational issues typical for the paper industry, this article shows how a company could improve its rating by communicating industrial management matters better. Banks are interested in the strategies of companies. If a company can show that it has done its strategie homework and has an operational excellence, the Basel II rating is a chance to improve the relations to the bank and the conditions of debt.
Słowa kluczowe
PL przemysł celulozowo-papierniczy   finansowanie   Basel II   zarządzanie  
EN pulp and paper industry   financing   Basel II   management  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Papierniczy
Rocznik 2006
Tom R. 62, nr 12
Strony 697--701
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Bescherer, F.
autor Fogelholm, J.
  • Helskinki University of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, P.O. Box 5500, FIN-02015 TKK, Finland, frank.bescherer@hut.fi
Bibliografia
1. Ederer T., Koch M.: "Ist Basel II und Rating für den Mittelstand in der Papierindustrie ein Thema?", Wbl. Papierfabr. 131, 10, 598-599 (2003).
2. Ethans C., Forgie R., Jan K., MacKay R.: "The ten commandments of small business finance", Canadian Banker 101, 4, 10-11 (1994).
3. Anderson J. C., Narus J. A.: "Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value", 2nd ed., Pearson Education, Upper Saddle River 2004.
4. Baum H.G., Coenenberg A.G., Günther T.: "Strategisches Controlling", Schäffer Poeschel, Stuttgart 2004.
5. Bescherer F., Fogelholm J.: "See the big picture: steering paper mills with the Balanced Score Card", IPW Int. Paper World, 6, 53-55 (2004).
6. Fogelholm J.: "Assessment of Main Stages in Productivity Steering in Mill. Ocena głównych etapów w sterowaniu wydajnością produkcji w papierniach", Przegl. Papiern. 61, 11, 675-682 (2005).
7. Knight C. F.: "Emerson Electric: Consistent profits, consistently", Harvard Business Review 70, 1, 57-70 (1992).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD2-0001-0001
Identyfikatory