Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0004-0003

Czasopismo

Prace Instytutu Włókiennictwa

Tytuł artykułu

Choroby skóry wywołane działaniem światła

Autorzy Kręcisz, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Skin diseases caused by light acting
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Choroby skóry wywołane nadwrażliwością na światło (fotodermatozy) to grupa schorzeń, w których występuje zwiększona wrażliwość na promienie nadfioletowe (UV) światła słonecznego o długości fal od 290 do 400 nm, a także na promienie emitowane przez sztuczne źródła światła (lampy jarzeniowe, kwarcowe, bakteriobójcze, łóżka opalające, łuk spawalniczy). Nadwrażliwość ta powoduje u ludzi prowadzących zwykły tryb życia i nieeksponowanych nadmiernie na promieniowanie ultrafioletowe występowanie pod wpływem światła zmian skórnych, objawów ogólnych lub zaostrzanie chorób skóry istniejących uprzednio. Liczną grupą chorób z nadwrażliwością na światło są fotodermatozy idiopatyczne - schorzenia o niewyjaśnionym patomechanizmie. Zalicza się do nich wielopostaciowe osutki świetlne (polymorphic light eruption) i pokrzywkę słoneczną (urticaria solaris). Nadwrażliwość na światło może być wynikiem dodatkowego działania substancji światłouczulających pochodzenia endogennego (porfirie). Niektóre choroby skóry zaostrzają się pod wpływem światła (toczeń rumieniowaty). Pozostałe postacie nadwrażliwości na światło są wynikiem skojarzonego działania światła i zewnątrzpochodnych substancji światłouczulających. Prowadzą do powstawania odczynów fototoksycznych i fotoalergicznych, przy czym w patogenezie tych reakcji aktywne jest przede wszystkim widmo UVA. Odczyny fototoksyczne przypominają oparzenia chemiczne. Teoretycznie mogą wystąpić u wszystkich ludzi, pod warunkiem zadziałania substancji fototoksycznej i promieniowania UV w odpowiednio dużej dawce. Czynnikami wywołującymi mogą być rośliny, leki lub rozmaite środki chemiczne, działające zewnętrznie lub podawane doustnie (produkty smołowcowe, leki - fenotiazyny, sulfonamidy, barwniki - antrachinon, eozyna, błękit metylenowy, róż bengalski, furokumaryny roślin), a również większość substancji o działaniu światłouczulającym. Odczyny fotoalergiczne wywołują tylko niektóre substancje o działaniu światłouczulającym, a zmiany chorobowe powstają tylko u części osób. Spośród licznych związków chemicznych można wyodrębnić kilka grup, które najczęściej wykazują właściwości fotouczulające. Wieloośrodkowe badania prowadzone w Austrii, Szwajcarii i Niemczech wykazały, iż należą do nich głównie niesteroidowe leki przeciwzapalne, środki konserwujące, filtry przeciwsłoneczne, pochodne fenotiazyny oraz substancje zapachowe, a częstość fotoalergii wynosi 7-22% populacji. Światłouczulać mogą również pestycydy, dodatki do pasz dla zwierząt, leki weterynaryjne, a także niektóre rośliny.
EN Skin diseases, which are caused by hypersensitivity to light (photodermathosis) create a group of illnesses in which greater sensitivity to UV rays (290-400nm) and artificial light (valve, fluorescent tube, solarium, etc) occurs. This hypersenstitvity causes in people leading ordinary life and avoiding exposition to ultraviolet rays, a creation of skin diseases due to the light, general symptoms or intensification of former existing diseases. A numerous group of illnesses with hypersensitivity to light are idiopatic photo-dermathosis - lesions with unknown patomechanisms. They include polymorphic light eruptions and urticaria solaris. Hypersensitivity to light could be a result of light sensitizing endogens substances (porfiria). Some of the diseases intensify influenced by light (systemic lupus erythematosus). The remained stages of hypersensitivity to light are the result of light and egzogenes substances. They lead to phototoxic and photoallergic reactions, the greatest part plays UVA radiations. Phototoxic reactions are similar to chemical burns. Theoretically, they can occur in whole population, under conditions that phototoxic substances and UV rays will emerge in specific quantity. To those factor plants, drugs or chemical substances whit external or oral usage can be include (coal tar, drugs, dye) and also great number of light sensitizing substances. Photoallergic reactions are caused only by specific photosensitizing substances and the skin lesions occur only in some patients. From numerous chemical compounds few groups can be created, which present photoallergic features. Researches performed in Austria, Switzerland and Germany demonstrated that non-steroid anti-inflammatory drugs, sun filters, fragrances, preservative agents or derivatives of phenotiasin belong to this group. The frequency of photoallergy is 7-22% of general population. The photoallergy can be also caused by pesticides, vet drugs and specific plants.
Słowa kluczowe
PL promieniowanie UV   schorzenia skóry   nadwrażliwość na światło  
Wydawca Instytut Włókiennictwa
Czasopismo Prace Instytutu Włókiennictwa
Rocznik 2006
Tom R. 56
Strony 25--28
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Kręcisz, B.
  • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Bibliografia
1. Wessner D, Hofmann H, Ring J.: Phytophotodermatitis due to Ruta graveolens applied as protection against evil spell. Contact Drematitis 1999,41,232.
2. Ena P, Camarda I.: Phtophotodermatitis from Ruta corsica. Contact Dermatitis 1990, 22,63.
3. Pedersen NB, Arles UBP.: Phototoxic reactions to parsnip and UVA sunbed. Contact Dermatitis 1997,39,97.
4. Ashwood-Smith MJ, Ceska O, Yeoman A, Kenny PGW.: Photosensitivity from harvesting lovage (Levisticum officinale). Contact Dermatitis 1992,26, 356-357.
5. Ena P, Cerri R, Dessi G, Manconi PM, Atzei AD.: Phototoxicity due Cachrys libanotis. Contact Dermatitis 1991,24,1-5.
6. Ophaswongse S, Maibach H.: Topical non-steroidal antiinflammatory drugs: allergic nad photoallergic contact dermatitis and phototoxicity. Contact Dermatitis 1993,29,57-63.
7. Becker L, Eberlein-Konig B, Przybilla B.: Phototoxicity of non-steroidal anti-inflammmatory drugs: In vitro studies with visible light. Acta Derm. Venereol 1996, 76, 337-340.
8. Ljunggren B, Lundberg K.: In vivo phototoxicity of non-steroidal anti-inflammatory drugs. Photodermatol 1995, 2, 372-382.
9. Hölzle E.: Photopatch-test: Ergebnise der multicentrischen Studie. Aktuelle Dermatologie 1991, 17, 117-123.
10. Dromgoole SH, Maibach H.: Sunscreening agent intolerance: Contact and photocontact sensitization and contact urticaria. J AM Acad dermatol 1990, 22, 1069-1078.
11. Knobler E, Almeida L, Ruzkowski AM, Held J, Harber L, DeLeo V.:Photoallergy to benzophenone. Arch Dermatol 1989,125,801-804.
12. Galley E, Roberts D, Ferguson J.: Microfine titanium dioxide: a new route to dermatological sun protection. In: Marks R., Plewig G. [red]. The environmental threat to the skin. Martin Dunitz, London 1992, 137-142.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0004-0003
Identyfikatory