Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0002-0055

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Współdziałanie - strategia działania przedsiębiorstwa

Autorzy Kłosiewicz-Górecka, U. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cooperation - the enterprise`s activity strategies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, poparte przykładami z praktyki gospodarczej, wskazujące na wzrost znaczenia współpracy firmy z podmiotami stanowiącymi jej otoczenie. Umiejętne współdziałanie przedsiębiorstwa nie tylko z kontrahentami i klientami, ale także z konkurentami oraz różnymi organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w otoczeniu firmy stwarza nowe możliwości wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wskazano również na korzyści, jakie wynikają z koncentracji terytorialnej firm działających w danej sferze rynkowej (klaster).
EN The author presents the results of surveys supported by the examples from the business practice indicating the growth of importance of company's cooperation with the entities constituting its environment. A skilful collaboration of the enterprise with not only contracting parties and customers but also with competitors and various organisations and institutions functioning in the firm's environment creates new opportunities to strengthen the enterprise's market position. The benefits arising from the territorial concentration of the companies operating in the given market sphere (cluster) are also pointed out.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo   współdziałanie   klaster   strategia przedsiębiorstwa   strategia działania  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2006
Tom T. 60, nr 7
Strony 12--15
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Kłosiewicz-Górecka, U.
  • Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa
Bibliografia
[1] Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Praca pod red. St. Szultki. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk, luty 2004, s. 51.
[2] Klich J., Poznańska K.: 1999. Ośrodki wspierania biznesu w regionie krakowskim, [w:] Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencyjne pod red. J. Targalskiego. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków.
[3] Kostrzewski L.: 2005. Razem łatwiej działać w biznesie. "Gazeta Wyborcza" z 15 grudnia.
[4] Kucharska B., Malinowska M.: 2004. Współpraca w działalności przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań. [w:] Partnerstwo w regionie. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Karwowskiego. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin, s. 468.
[5] Ostrołęka przejmuje. "Supermarket Polska" luty 2005 r., s. 24.
[6] Piwowar J.: 2005. Wspólne przedsięwzięcia marketingowe przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w obszarze Unii Europejskiej [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karwowskiego. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin, s. 165-172.
[7] Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Przedsiębiorczości. Warszawa 2005, s. 169.
[8] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. Ministerstwo Gospodarki i Pracy. PARP. Warszawa 2004.
[9] Stopczyński B.: 2005. Partnerzy wspomagający kreowanie i komercjalizacje innowacji [w:] Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Karwowskiego. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin, s. 470.
[10] Strużycki M, Kłosiewicz U.: 1996. Handel wewnętrzny na przełomie XX i XXI wieku (uwarunkowania, wyróżniki, dylematy rozwojowe). "Handel" nr 4, s. 7.
[11] Zeman-Miszewska E., Krakowiak M.: 2004. Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Partnerstwo w regionie. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Karwowskiego. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin, s. 423.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0002-0055
Identyfikatory