Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0002-0053

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Jakość żywności, produkcja i obrót w definicjach projektu ustawy. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Autorzy Taczanowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Food quality, production and placing on the market, according to definitions of the bill. Food and nutrition safety bill
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo żywności   jakość produktów żywnościowych   produkcja żywności   prawo żywnościowe   ustawa  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2006
Tom T. 60, nr 7
Strony 2--8
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Taczanowski, M.
  • Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
[1] Druk Sejmowy nr 573 z 8 maja 2006 r. (z wersją projektowanej ustawy z 20 czerwca 2006 r.).
[2] Zieliński M.: 2002. Wykładnia prawa, zasady, reguły, wskazówki. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 203-205.
[3] Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej. DzU nr 100, poz. 908.
[4] Ustawa z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 265, nr 178, poz. 1480.
[5] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (DzU WE L 31 z 1 lutego 2002 r., str. 1; DzU UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463).
[6] Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (DzU nr 36, poz. 343 z późn. zm.).
[7] Ustawa z 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (DzU nr 29, poz. 245, z późn. zm.).
[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 1973 r. w sprawie zasad postępowania ze środkami spożywczymi i używkami o niewłaściwej jakości zdrowotnej (DzU nr 19, poz. 110).
[9] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (DzU WE L 37 z 13 lutego 1993 r., str. 1; DzU. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 204).
[10] Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (DzU z 2005 r. nr 187, poz. 1577).
[11] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 16 grudnia 1970 r. w sprawie szczegółowego określenia niektórych pojęć używanych w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (MP z 1971 r. nr 2, poz. 10).
[12] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (DzU UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-LOD1-0002-0053
Identyfikatory