Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0010-0005

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Moduł trałowania niekontaktowego w symulatorze broni podwodnej

Autorzy Kuliś, J.  Kurpiel, S. 
Treść / Zawartość http://www.amw.gdynia.pl/index.php/pl/nauka/czasopisma-naukowe/item/45-zeszyty-naukowe
Warianty tytułu
EN Non-impact sweeping module in underwater weapons simulator
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono opracowany i wdrożony w Symulatorze Broni Podwodnej moduł trałowania niekontaktowego. Bazując na metodykach trałowania rzeczywistego umożliwia on zobrazowanie obszaru w granicach którego spełnione zostały warunki pobudzenia zapalnika niekontaktowego miny, a w odniesieniu do trałowania magnetycznego zobrazowanie również rzeczywistych przebiegów pola trałującego, charakterystyki zapalnika niekontaktowego miny i momentu jego zadziałania. Powyższe stanowi bez wątpienia narzędzie dydaktyczne ulatwiające zrozumienie zagadnień, którym podczas trałowania w warunkach rzeczywistych towarzyszy zawsze pewna nieokreśloność uwarunkowana szeregiem różnorodnych czynników. Powstała również możliwość analizowania wpływu poszczególnych wielkości wchodzących w zakres pojęcia SUT (Sposób Użycia Trału) na wielkość obszaru trałującego co ma wyraźny aspekt badawczy.
EN The paper presents non-impact sweeping module implemented in the Underwater Weapons Simulator. Based on real sweeping techniques it permits displayning an area within which conditions for mine non-impact fuse activation are met. As for magnetic sweeping it also permits displaying real distribution of the activation. The above, undoubtedly constitutes a didactic tool which facilitates understanding problems which in real conditions are always accompanied by a degree of uncertainty, conditioned by a number of varying factors. There arises a possibility of analyzing the effect of particular magnitudes embraced within the notion of Sweep Use Method on the size of the sweeping area which has clear investigative character.
Słowa kluczowe
PL broń podwodna   miny morskie   okręty podwodne  
EN underwater weapons   naval mines   submarines  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2002
Tom R. 43 nr 1 (149)
Strony 73--83
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kuliś, J.
autor Kurpiel, S.
  • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0010-0005
Identyfikatory