Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0007-0006

Czasopismo

Hydraulika i Pneumatyka

Tytuł artykułu

Parametry modalne stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym

Autorzy Mazurek, K.  Szweda, S.  Turczyński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modal parameters of hydraulic leg with gas accumulator
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisano metodę wyznaczania parametrów modalnych stojaka hydraulicznego z wbudowanym akumulatorem gazowym. Analizowano wpływ parametrów technicznych akumulatora gazowego na zmianę wartości częstości własnych i współczynników tłumienia. Wykluczono możliwość wzbudzenia drgań rezonansowych elementów analizowanego stojaka wskutek dynamicznego oddziaływania górotworu.
EN A method for determination of modal parameters of a hydraulic leg with a gas accumulator has been presented. Impact of technical parameters of a gas accumulator on a change of free vibration frequency and damping coefficients has been analyzed. A possibility of excitation of resonant vibrations in components of the analyzed leg due to dynamic impact of rock mass has been negated.
Słowa kluczowe
PL akumulatory gazowe   stojak hydrauliczny   układy mechaniczne  
EN batteries gas   hydraulic rack   mechanical systems  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Hydraulika i Pneumatyka
Rocznik 2011
Tom nr 3
Strony 20--22
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Mazurek, K.
  • Politechnika Śląska
autor Szweda, S.
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
autor Turczyński, K.
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Bibliografia
[1] Borkowski w., Konopka S., Prochowski L.: Dynamika maszyn roboczych. WNT, Warszawa 1996.
[2] Giergel J., Uhl T.: Identyfikacja układów mechanicznych. PW ,Warszawa 1990.
[3] Konopko W., Merta G.: Metoda badań konwergencji dynamicznej wyrobisk górniczych pod redakcją W. Konopki. GIG Katowice 1999
[4] Mazurek K., Szweda S.: Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego. Prace Naukowe- Monografie CMG KOMAG nr 28, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 2008.
[5] Mazurek K., Szygula M., Szweda S.: Laboratoryjna weryfikacja badań symulacyjnych stojaka hydraulicznego: akumulatorem gazowym. Hydraulika Pneumatyka, z. 6120 I O.
[6] Mazurek K .. Szweda S .. Szygula M., Turczyński K.: Wpływ zmiany parametrów akumulatora gazowego na pracę stojaka hydraulicznego. Hydraulika Pneumatyka, z. 1/2011.
[7] Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB 5.x SIMULNIK 2, poradnik użytkownika. Wyd. PWN Warszawa 1998. Z
[8] Olaszowski w., Stałęga S., Wachelka L.: Analiza dynamicznego oddziaływania na obudowę drgań stropu podczas tąpań i wstrząsów. Archiwum Górnictwa, t. 21, z. I, 1976.
[9] Szweda S.: Identyfikacja parametrów charakteryzujących obciążenie sekcji obudowy zmechanizowanej spowodowane dynamicznym oddziaływaniem górotworu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1648, Górnictwo, z. 259, Gliwice 2004.
[10] Uhl T.: Komputerowo wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych. WNT, Warszawa 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0007-0006
Identyfikatory