Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0007-0002

Czasopismo

Hydraulika i Pneumatyka

Tytuł artykułu

Uszczelnienia z cieczą magnetyczną eksploatowane w wodzie użytkowej

Autorzy Szydło, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Magnetic fluid seals operated in utility water environment.
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisano badania nad zastosowaniem cieczy magnetycznych w uszczelnieniach pracujących w środowisku wody. Podano nazwy czterech rodzajów cieczy wykorzystanych w badaniach. Podkreślono, że uszczelnienia z cieczą magnetyczną można eksploatować w wodzie, przy ograniczonej prędkości ruchu uszczelnienia, jeśli ciecz magnetyczna ma wyraźne cechy hydrofobowe.
EN The results of experiments aimed at determination of characteristics of magnetic fluid seals in immediate contact with utility water have been presented. Four grades of magnetic fluids were tested. These seals can operate in water environment but in a very limited velocity range and with magnetic fluids of strong hydrophobic properties.
Słowa kluczowe
PL ciecze magnetyczne   uszczelnienia   układy chłodzenia  
EN magnetic fluids   seal   cooling systems  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Hydraulika i Pneumatyka
Rocznik 2011
Tom nr 3
Strony 9--13
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szydło, Z.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Bibliografia
[1] Jibin Zou, Jimjng Zou, Jianhui Hu: Design and Pressure Control of High-Pressure Differential Magnetic Fluid Seals. IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 39, o. 5. September 2003.
[2] Rosensweig R.E.: Ferrohydrodynamics. Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1985.
[3] Berkovsky B.M., Medvedev Y.F., Krakov M.S.: Magnetic fluids engineering applications. Oxford Science Publications, 1993.
[4] Blums E., Cebers A., Maiorov M.M.: Magnetic fluids. Berlin; ew York, Waiter de Gruyter, 1997.
[5] Kamiyama S., Oyama T., Htwe J.: Basic study on the performance of magnetic fluid seals, pp. 985-990. Proc. of ISLE Int Tribology Conf. 1985.
[6] M. Gawliński M., Rys G., Blachura J., Podkomorzy K., Król R.: Uszczelnienia z cieczą magnetyczną w krążnikach. Transport Przemysłowy nr 3( 13 )/2003.
[7] Y.Mitamura, S. Arioka, D. Sakota, K. Sekine, M. Azegami.: Application of magnetic fluid seal to rotary blond pump. l.Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 204145.
[8] Chorney A. F, Mraz w.: Hermetic Sealing with Magnetic Fluids. Machine Design, May 1992.
[9] Szydło Z., Ochoński W., Zachara B.: Experiments on magnetic fluid rotary seals operating under vacuum conditions. Tribotest (Deal). 2005 vol. I No. 4 s. 345-354.
[10] Szydło Z., Matuszewski L.: Experimental research on effectiveness of the magnetic fluid seals for rotary shafts working in water. Polish Maritime Research, 2007 vol. 14, No. 4.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0007-0002
Identyfikatory