PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Okupacja hitlerowska Helu. Wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Nazi occupation of Hel Peninsula. Selected aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł jest próbą scharakteryzowania okresu okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim w latach 1939–1945. Problematykę tę ukazano przez pryzmat aspektów wojskowych, funkcjonowania społeczności lokalnej oraz niemieckiej, tzw. wielkiej ewakuacji roku 1945. Rozważania oparto przede wszystkim na dostępnej literaturze krajowej i obcojęzycznej, a także nieznanych relacjach mieszkańców półwyspu. W swoich przemyśleniach autor, na podstawie dotychczasowej wiedzy i własnych badań, usiłował pokazać dzieje militarne półwyspu w okresie drugiej wojny światowej oraz życie codzienne mieszkańców po klęsce wrześniowej 1939 roku. Artykuł jest próbą rozpoczęcia szerszej dyskusji naukowej nad tym obszarem wiedzy historycznej, przyjmując, że stan badań w tym zakresie jest wysoce niezadowalający.
EN
The article is an attempt to characterize a period of the Nazi occupation on Hel Peninsula in 1939–1945. It shows military aspects, functioning of the local community and the so-called German grand evacuation in 1945. Considerations are based primarily on available national and foreign language literature as well as unknown accounts of Peninsula inhabitants. The author, in his considerations, based on his up to date knowledge and his own research, tries to show the military history of the Peninsula during World War II and daily life of the Peninsula inhabitants after the September’s defeat in 1939. The article attempts to begin a wider scientific discussion related to this area of historical knowledge, assuming that the state of research in this realm in highly unsatisfactory.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
165--186
Opis fizyczny
Bibliogr. 61 poz.
Twórcy
autor
 • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
 • [1] Bekker C., Ostsee deutsches Schicksal 1941–1945, Oldenburg 1959.
 • [2] Bishop C., U-booty Krigsmarine 1939–1945, Warszawa 2008.
 • [3] Borowiak M., Żelazne rekiny Dönitza, Warszawa 2009.
 • [4] Budzisz-Nadolska W., Bedeker Kuźnicki, Kuźnica 2006.
 • [5] Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 sierpnia 1936 r. o uznaniu Półwyspu Helskiego za rejon umocniony (DzU 1936, nr 71, poz. 512).
 • [6] Dudek M., Nadolny W., 27 Bateria Artylerii Stałej, cz. I, „Helska Bliza”, 2003, nr 10.
 • [7] Dudek M., Schleswig-Holstein, czyli helskie działa Navarony, Hel b.r.w.
 • [8] [G.A.], Moje przeżycia, gdy miałam dwanaście lat, „Helska Bliza”, 2001, nr 7.
 • [9] Garzke W., Dulin R., Battleships: Axis and Neutral Battleships in World War II, Annapolis 1995.
 • [10] Grądkiewicz A., Oddech za oddechem, „Helska Bliza”, 2002, nr 9.
 • [11] Greinke W., Prosta droga jak…, z opowiadania Brunona Bizewskiego, Pelplin2002.
 • [12] Harder G., Klasik M., Dziwnowski front 5 III — 4 V 1945, www.wolin.pl/informator/3-2008. pdf.Dziwnowski front.
 • [13] Jabłoński Ł., Dzieje i duszpasterstwo parafii Kuźnica, Kuźnica 2003.
 • [14] Jastarnia, sercu bliska, Jastarnia 2006.
 • [15] Jastrzębski W., Sziling J., Okupacja hitlerowska na Pomorzu w latach 1939–1945,Gdańsk 1979.
 • [16] Jażdżewski L., Kaszubi a służba w Wehrmachcie (1942–1945), „Przegląd Zachodni”,1996, R. 52, nr 4.
 • [17] Kazimierczak A., Ostatnie dni okupacji Gdyni, „Rocznik Gdyński”, 1978/79, t. 2.
 • [18] Kieler E., Zatoka Gdańska 1945. Dokumentacja dramatu, Gdańsk 2006.
 • [19] Komorowski A., Broń torpedowa, Warszawa 1995.
 • [20] Komorowski A., Powstanie bazy morskiej Hel, „Biuletyn Historyczny”, 2008, nr 23.
 • [21] Kosiarz E., Druga wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1988.
 • [22] Kosiarz E., Wyzwolenie Polski północnej 1945, Gdynia 1967.
 • [23] Kownacka E., Wspomnienia dziecka wypędzonego z Jastarni, „Rocznik Helski”, 2005, nr 3.
 • [24] Kozieł B., Okruchy życia — boczny nurt, t. I, Jurata 2006.
 • [25] Kretkiewicz D., Garść wspomnień Krzysztofa Budzisza z Helu, „Helska Bliza”, 2004, nr 21/22.
 • [26] Kuklik M., Rocznica śmierci „rzeźbiarza rybackiego świata”, „Helska Bliza”,2007, nr 6.
 • [27] Kurgan L., Kapitulacja Helu — rok 1945, „Przegląd Morski”, 2006, nr 7–8.
 • [28] Madajczyk C., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970.
 • [29] Meister J., Der Seekrieg in den osteuropäischen Gewässern 1941–1945, München 1958.
 • [30] Mrówka K., Co odkryłem na plaży w Chałupach, „Helska Bliza”, 2004, nr 15.
 • [31] Muża G., Wspomnienia z dzieciństwa, „Helska Bliza”, 2005, nr 14.
 • [32] Naturski J., Komu jest potrzebny wojenny Gorodok Hel, „Helska Bliza”, 2002, nr 9.
 • [33] Obiekty podwodne i militaria Zatoki Gdańskiej, red. A. Komorowski, Toruń 2002.
 • [34] Pasecki R., Techniczna Grupa Szkoleniowa U-bootów Bojowych AGRU (Technische Ausbildungsgruppe für Front U-boote), cz. I, „Helska Bliza”, 2006, nr 10.
 • [35] Pasecki R., Techniczna Grupa Szkoleniowa U-bootów Bojowych AGRU (Technische Ausbildungsgruppe für Front U-boote), cz. II, „Helska Bliza”, 2006, nr 11.
 • [36] Pasecki R., Würzburg-Riese (Olbrzym) w Helu, Stacja wczesnego ostrzegania radioelektronicznego FuMG 65, „Helska Bliza”, 2005, nr 4.
 • [37] Pasecki R., Zakład doświadczalny prof. Helmuta Waltera w Helu, „Helska Bliza”, 2005, nr 1.
 • [38] Perzyk B., Dudek M., Sadowski J., Fortyfikacje II Rzeczypospolitej: Rejon Umocniony „Hel”, Ośrodek Oporu Jastarnia, Hel b.r.w.
 • [39] Piątkowski T., Półwysep Helski. Informator krajoznawczy, Gdańsk 1988.
 • [40] Podlasek M., Wypędzenie Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Relacje świadków, Warszawa 1995.
 • [41] Rados J., Rehabilitacja na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 1969.
 • [42] Radziszewski W., Marynarka Wojenna w latach 1945–1949, Gdańsk 1976.
 • [43] Relacja Juliusza Strucka z 1 czerwca2009 r.
 • [44] Relacja Magdaleny Żychowskiej z 1 czerwca 2009 r.
 • [45] Relacja Małgorzaty Leszman z 1 czerwca 2009 r.
 • [46] Relacja Marii Bizewskiej z 1 czerwca 2009 r.
 • [47] Ropelewski A., Rybacy morscy powiatu puckiego w latach okupacji hitlerowskiej, „Dzieje Najnowsze”, 1969, R. 1, nr 1.
 • [48] Ropelewski A., Rybacy w cieniu krążowników 1939–1945, Gdańsk 1978.
 • [49] Ropelewski A., Rybołówstwo na Wybrzeżu Gdańskim w latach okupacji (1939–1945), „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 1966, t. IX, z. 1.
 • [50] Rowiński A., Tamci żołnierze, Warszawa 1979.
 • [51] Sadowski J., Bateria cyplowa im. Heliodora Laskowskiego, „Rocznik Helski”, 2000, nr 1.
 • [52] Semków P., Pobór Polaków z Pomorza do Wehrmachtu, „Biuletyn IPN”, 2006, nr 8–9.
 • [53] Steyer W., Samotny półwysep, Poznań 1983.
 • [54] Struck R., Bedeker Jastarnicki, Gdynia 2000.
 • [55] Struck R., Jastarnia. Od rybołówstwa do turystyki, Gdynia 2005.
 • [56] Szudrowicz A., Wójcik A., Jastarnia — kolebka polskiego żeglarstwa morskiego — rys historyczny, [w:] 70 lat portu w Jastarni, materiały z Seminarium Naukowego, Gdańsk 2000.
 • [57] Szyling J., Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych na Pomorzu Gdańskim w latach 1939–1945, [w:], Problemy narodowościowe i wyznaniowe na Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX wieku, red. R. Sudziński, Toruń 1997.
 • [58] Vause J., Wolfgang Lüth as U-bootów, Gdańsk 2002.
 • [59] Walkusz J., Duchowieństwo katolickie diecezji chełmińskiej 1918–1939, Pelplin 1992.
 • [60] Williamson G., Wolf Pack. The Story of the U-Boat in Word War, Oxford 2005.
 • [61] Wśród min i bunkrów, „Dziennik Bałtycki”, 20.05.1945.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0005-0013
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.