PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rola i miejsce prawa obronnego w systemie bezpieczeństwa morskiego państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The role and place of defence law in national security system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie związków i zależności, jakie występują pomiędzy prawem obronnym, w tym prawem morza, a bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Aby to uczynić, nieco więcej miejsca autor przeznacza na omówienie istoty zagrożeń współczesnych i bezpieczeństwa oraz jego subkategorii, związanych zwłaszcza z bezpieczeństwem morskim. Wyjaśnia także, jak należy rozumieć pojęcia prawo obronne i będące jego częścią składową prawo morza. W artykule potwierdzona została dość oczywista teza, z której wynika, że pomiędzy bezpieczeństwem i jego subkategoriami (także morskimi) a prawem obronnym (w tym prawem morza) istnieją dwojakiego rodzaju relacje (zależności) – bezpośrednie i pośrednie. Na czym te relacje polegają, stanie się dla Czytelnika oczywiste, jeżeli podejmie trud związany z lekturą niniejszego artykułu.
EN
The purpose of the paper is present relationships and dependences which occur between the defense law, including law of the sea, and the security, paying main attention to maritime security and state maritime security. In order to do that, the author dedicates more space to considering the nature of contemporary threats, and security and its subcategories, connected mainly with maritime security. He also explains how to understand the notion of defense law and the law of the sea, which is its part. The paper confirms a fairly obvious thesis from which a conclusion is drawn that there exists relationships of dual kind between security and its subcategories (including maritime ones), and defense law (including law of the sea) — direct and indirect. What these relationships are will become obvious for the Reader if he/she makes an effort to read the paper.
Rocznik
Strony
107--122
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
 • [1] Dawidczyk A., Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Wyd. AON, Warszawa 2001.
 • [2] Kaczmarek J., Bezpieczny świat. Utopia czy realna szansa, Wyd. Atla, Wrocław 2003.
 • [3] Krauze M., Contemporary terrorism — nature, threats, risks — new challenges for theory and practice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, materiały z konferencji międzynarodowej pt. „The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global changes”, Katowice 2007.
 • [4] Krauze M., Od kryzysu do rozwoju, od rozwoju do kryzysu. Współczesne dylematy sytuacji kryzysowych, materiały z konferencji naukowej pt. „Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Różne oblicza bezpieczeństwa” (w druku).
 • [5] Krauze M., Teoria bezpieczeństwa (bezpieczeństwo, prawo obronne, zagrożenia, kryzysy, katastrofy, ryzyka katastroficzne, terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia), wykłady autora z lat 2002–2010, przygotowywane do wydania.
 • [6] Leksykon bezpieczeństwa morskiego, red. T. Szubrycht, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2008.
 • [7] Łukaszuk L., Współpraca i spory międzynarodowe na morzach, Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • [8] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • [9] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
 • [10] Urbański J., Morgaś W., Specht C., Bezpieczeństwo morskie — ocena i kontrola ryzyka, „Zeszyty Naukowe” AMW, 2008, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0005-0009
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.