Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0030-0012

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Kluczowe wskaźniki efektywności w utrzymaniu silników spalinowych w układach energetycznych jednostek pływających

Autorzy Adamkiewicz, A.  Burnos, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Key performance indicators in maintenance of gas turbine engines in power system of floating vessels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators — KPI) to jedno z podstawowych narzędzi sterowania eksploatacją obiektów technicznych. Ich właściwe wdrożenie i stosowanie pozwala na doskonalenie oraz kontrolę zarówno procesów utrzymywania, jak i użytkowania układów energetycznych. W artykule przedstawiono aspekty wykorzystania kluczowych wskaźników efektywności utrzymania w procesach sterowania eksploatacją układów energetycznych na jednostkach pływających. Wskazano istotne mierzalne wartości techniczne, organizacyjne i ekonomiczne systemów eksploatacji, które mogą determinować decyzje związane z utrzymywaniem obiektów technicznych w stanie zdatności według zamierzonych kryteriów. Dokonano przeglądu metod doboru wskaźników i podjęto próbę interpretacji ich przykładowych wartości. Odniesiono się do wykorzystania wskaźników w komputerowych systemach zarządzania utrzymaniem ruchu (Computerized Maintenance Management System — CMMS) i wykorzystania tych systemów w procesach sterowania utrzymaniem układów energetycznych.
EN Key performance indicators (KPI) are one of basic tools used in technical objects exploitation management. Proper implementation and use of KPI make it possible to improve and control maintenance as well as operation processes of power systems. The paper presents some aspects of use of key performance indicators related to maintenance of power systems in exploitation of floating units. It includes essential measurable technical, organizational and economic values in exploitation systems which can influence decisions related to maintaining floating objects in proper conditions according to the criteria measured. The authors review the KPI selection methods and try to interpret examples of the values. It also refers to the use of KPIs in computerized maintenance management systems (CMMS) as well as to the use of these systems to control maintenance of power systems.
Słowa kluczowe
PL wskaźniki efektywności   KPI   układ energetyczny   jednostka pływająca   turbinowy silnik spalinowy  
EN key performance indicators   KPI   power system   floating vessel   gas turbine engine  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2012
Tom R. 53 nr 2 (189)
Strony 5--16
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Adamkiewicz, A.
autor Burnos, A.
  • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
[1] Adamkiewicz A., Burnos A., Influence of maintenance strategies on the reliability of gas turbines in power systems of floating production, storage and offloading units (FPSO), 28th International Scientific Conference DIAGO® 2009, ‘Technical diagnostics of machines and Manufacturing equipment’, Technická Univerzita Ostrava, Asociace Technických Diagnostiků, Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 27–28. January 2009.
[2] Adamkiewicz A., Burnos A., Modele sygnałów diagnostycznych stosowane w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych na jednostkach typu FPSO, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie”, 2009, nr 19, s. 5–13.
[3] Adamkiewicz A., Burnos A., Utrzymanie turbinowych silników spalinowych na jednostkach typu FPSO, „Zeszyty Naukowe” AMW, 2009, nr 178A, s. 9–20.
[4] Det Norske Veritas, Ofshore Reliability Data Handbook 3rd Edition, OREDA Particiants, Hovik 1997.
[5] Lewitowicz J., Kustroń K., Podstawy eksploatacji statków powietrznych — własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrznego, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2003.
[6] Lewitowicz J., Podstawy eksploatacji statków powietrznych — systemy eksploatacji statków powietrznych, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006.
[7] Mobley K. R., Higgins L. R., Wikoff D. J., Maintenance Engineering Handbook Seventh Edition, The McGraw-Hill Companies, 2008.
[8] Niziński S., Utrzymanie pojazdów i maszyn, „Biblioteka Problemów Eksploatacji”, red. S. Niziński, R. Michalski, Olsztyn 2007.
[9] PN-EN 13306.
[10] PN-EN 15341.
[11] Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, Publikacje Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
[12] www.maximo.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0030-0012
Identyfikatory