Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0023-0017

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Krajowe badania propagacji fal radiowych w systemach radiokomunikacyjnych

Autorzy Katulski, R.  Pawłowski, W.  Rauhut-Sobczak, B.  Stefański, J. 
Treść / Zawartość http://www.amw.gdynia.pl/index.php/pl/nauka/czasopisma-naukowe/item/45-zeszyty-naukowe
Warianty tytułu
EN Investigation of radio wave propagation in radiocommunication systems in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie zebranej literatury dokonano przeglądu krajowych badań propagacji fal radiowych systemach radiokomunikacyjnych. Przedmiotem zainteresowania były badania dotyczące rozchodzenia się fal radiowych w środowiskach niezjonizowanych.
EN Based on a review of the literature collected national survey of radio wave propagation radio communication systems. Interest was to study the propagation of radio waves in ionized environments.
Słowa kluczowe
PL propagacja fal   fale radiowe   radiokomunikacja  
EN wave propagation   radio waves   radio communication  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2009
Tom R. 50 nr 177B
Strony 165--172
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Katulski, R.
autor Pawłowski, W.
autor Rauhut-Sobczak, B.
autor Stefański, J.
  • Politechnika Gdańska
Bibliografia
[1] Niski R, Żurek J., Empiryczna weryfikacja modeli propagacyjnych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, Mat. Kont'. KKRRiT, Politechnika GdaI1ska, Gdańsk, 13-15 czerwca 2007.
[2] Racuk S., Zagadnienia metodyki kształtowania rzeczywistych zasięgów łączności w morskiej służbie ruchomej, Mat. Konf. KKRRiT, Gdańsk, 13-15 czerwca 2007.
[3] Kowalski J., Kwolek J., Sobolewski J., Więcek D., Badanie symulacyjne zasięgu systemu identyfikacji morskich jednostek pływających, Mat. Konf. KKRRiT, Kraków, J 5-17 czerwca 2005.
[4] Stefański J.: Method of location of a mobile station in the WCDMA system without knowledge of relative time differences II W: VTC2007-Spring [Dokument elektroniczny]: Towards Truly Ubiquitous Wireless Systems: 2007 IEEE 65th Vehicular Technology Conference, Dublin, lreland, April 22-25, 2007.
[5] Lewicki F., Ługowski A., Sporysz P., Zagórda G .. Wpływ wyboru metody predykcji natężenia pola na wyniki analizy interferencji, Mat. Konr. KKRRiT, Kraków, 15-17 czerwca 2005.
[6] Lewicki F., Reczek T., Więckowski T., Wykorzystanie pierwszej strefy Fresnela do wyznaczania tłumienia propagacyjnego, Mat. Konf. KKRRiT, Kraków, J 5-17 czerwca 2005.
[7] Szóstka J., Propagation Measurements in DVB-H System Design, 19th International Wrocław Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, 11-13 June, 2008.
[8] Słychan W., Analiza porównawcza zasięgów teoretycznych i rzeczywistych przekazu DVB-H z nadajnika zlokalizowanego w budynku hotelu Mariot w Warszawie, Mat. KONF. KKRRiT, Gdańsk, 13-15 czerwca 2007.
[9] Grzybkowski M. J., Kowalski J., Kwolek J., Obliczenia propagacyjne dla systemu DRM, Mat. Konf. KKRRiT, Kraków, 15-17 czerwca 2005.
[10] Katuiski R., Kiedrowski A., Calculation of the Propagation Loss in Urban Radio-Access Systems. IEEE Antennas & Propagation Magazine, Vol. 50, nr 6, 2008.
[11] KatuIski R., Sadowski J., Stefański J., New Propagation Model for Wireless Monitoring Systems in the Container Terminal Environment, Proc. of the 1ST. Conf. on Sensor Technology, Gdańsk, 2008.
[12] KatuIski R., Lipka A., Turek K., Badania rozkładu mocy sygnału radiowego w sieciach WLAN. Mat. Konf. KKRRiT, Poznań 7-9 czerwca 2006.
[13] Charytoniuk A., Badania propagacyjne łączy WLAN wewnątrz budynku, Mat. Konf. KKRRiT, POZNAŃ 7-9 czerwca 2006.
[14] Krzysztofik W. K., Horbatowski P., Modele propagacyjne wykorzystywane do projektowania sieci WLAN wewnątrz budynków, Mat. Konf. KKRRiT, Poznań, 7-9 czerwca 2006.
[15] Mardini W., Kacprzak T., Symulacja propagacji fal radiowych z wykorzystaaniel11 metody śledzenia wiązek, Mat. Konf. KKRRiT, Poznań, 7-9 czerwca 2006.
[16] Mardini W., Hausman S., Januszkiewicz 1:..., Weryfikacja ekspetymentalna symulacji propagacji fal radiowych metodą śledzenia wiązek, Mat. Konf. KKRRiT, Gdańsk, 12-15 czerwca 2007.
[17] Staniec K., Deterministyczny model propagacji fal elektromagnetycznych w budynkach, Mat. Konf. KKRRiT, Gdańsk, 12-L5 czerwca 2007.
[18] Staniec K., Wraiżliwość: deterministycznego modelu propagacyjnego na parametry wnętrza budynku, Mat. Konf. KKRRiT, Gdańsk, 12-15 czerwca 2007.
[19] Kulas Ł., Rapacki M., Krewski A., Projektowanie sieci czujników bezprzewoodowych z wykorzystaniem analizy propagacyjnej ray-tracing, Mat. Konf. KKRRiT, Gdańsk, 12-15 czerwca 2007.
[20] Bogucki J., Wielowieyska E., Wielodrogowość: w horyzontowych liniach radiowych - prognoza i rzeczywistość, Mat. Konf. KKRRiT, Krak6w, 15-17 czerwca 2005.
[21] Charytoniuk A., Wyznaczanie tłumienia spowodowanego deszczem w pasmach. EHF/SHF na trasie ziemia-satelita GEO, Mat. Konf. KKRRiT, Krak6w, 15-17 czerwca 2005.
[22] Bogucki J., Jarkowski J., Wielowieyska E., Propagation on Modern Satellite Paths, 19th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, 11-13 June, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0023-0017
Identyfikatory