Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0015-0001

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Badania emisji hałasu układu wylotowego silnika spalinowego pojazdu samochodowego

Autorzy Burdzik, R.  Konieczny, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Research into noise emissions by a car combustion engine exhaust system
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań emisji hałasu układu wylotowego silnika spalinowego. Obiektem badań były pojazdy samochodowe. Mierzono poziomy dźwięku w określonych punktach na zewnątrz pojazdu. Do eksperymentów wybrano pojazdy z uszkodzonym układem wylotowym. Pomiary przeprowadzone były w pojazdach w stanie uszkodzonym oraz po wykonanej naprawie. Eksperymenty miały charakter badań wstępnych, dlatego ocena wpływu uszkodzeń na generowany hałas ma wymiar jakościowy.
EN This article presents the results of research into noise emission produced by a car combustion engine exhaust system. Passenger cars were the object of the research. The sound levels in chosen points outside the car were measured. For the purpose of this experiment cars with damage exhaust system were chosen. Measurements were carried out for damaged cars and after the repair. The research was preliminary therefore the evaluation of the influence of damage on noise emissions was qualitative.
Słowa kluczowe
PL hałas   układ wydechowy silnika   widmo dźwięku  
EN noise   car exhaust system   sound spectrum  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2011
Tom R. 52 nr 1 (184)
Strony 7--12
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Burdzik, R.
autor Konieczny, Ł.
  • P o l i t e c h ni k a Ś l ą s k a
Bibliografia
[1] Alexandre J-Ph., Barde C., Lamure, Langdong F.J., Road Traffic Nosie, Applied Science Publishers, London 1975.
[2] Alton Everest F., Podręcznik akustyki, Katowice 2004.
[3] Czajka J. H., Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w transporcie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
[4] Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa 2001.
[5] Engel. Z., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M., Metody aktywnej redukcji hałasu, CIOP, Warszawa 2001.
[6] Environmental Noise, Brüel&Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, Denmark Naerum 2001.
[7] Puzyna C., Ochrona środowiska pracy przed hałasem, t. II, WNT, Warszawa 1981.
[8] Stańczak-Strząska M., Ochrona środowiska w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
[9] Trzeciak K., Diagnostyka samochodów osobowych, WKiŁ, Warszawa 2005.
[10] Zając P., Kołodziejczyk L., Silniki spalinowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0015-0001
Identyfikatory