Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0002-0007

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Optymalizacja makrosystemów transportowych według kryteriów logistycznych

Autorzy Ficoń, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Optimization of transport macrosystems according to logistics criteria
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł jest kontynuacją zamieszczonego w poprzednim numerze „Zeszytów Naukowych” AMW artykułu Analiza identyfikacyjna logistycznych makrosystemów transportowych. Zamyka dwuczęściowy cykl poświęcony matematycznemu modelowaniu wielkich systemów logistycznych, w tym przypadku makrosystemu transportowego. Na początku przedstawiono ogólne założenia i kryteria optymalizacji makrosystemu transportowego. Zgodnie z zaproponowaną metodyką badawczą kolejno omówiono procesy, zasoby oraz ograniczenia i warunki brzegowe nakładane na modelowany system. Dalej zostało sformułowane kryterium optymalizacji minimalizujące czasoprzestrzeń logistyczną. Optymalizacja funkcji kryterium następuje za pomocą generowania odpowiednich harmonogramów dla kolejnych zadań wykonywanych przez system transportowy. Komputerowe wspomaganie modelu umożliwia generowanie wielowariantowych harmonogramów pozwalających na operatywne zarządzanie makrosystemem transportowym w dowolnym środowisku biznesowym. Modelowanie makrosystemów transportowych należy do bardzo złożonych zadań optymalizacji wielokryterialnej i wymaga dalszych badań systemowych.
EN The paper closes a two-piece cycle, which was devoted to mathematical modeling of large logistic systems. In this case, it was a transport macro-system. The introduction presents general assumptions and criteria of optimization of transport macro-system. In accordance with the research methodology proposed it discusses resources as well as limitations and edge conditions imposed on the modeled system. Further it formulates an optimization criterion which minimizes the logistic time space. The optimization of function is achieved by means of generating appropriate time schedules for successive tasks carried out by the transport system. Computer aided model makes it possible to generation of multi-variant time schedules which can be used to effective managing a transport macro-system in any business environment. Modeling of transport macro-systems is a very complex task of multi criterion optimization and needs further system investigations.
Słowa kluczowe
PL system   model   zasoby   procesy   ograniczenia   warunki brzegowe   funkcja kryterium   harmonogramy   optymalizacja   zmienna decyzyjna  
EN system   model   resources   processes   limitations   edge conditions   function of a criteria   time schedule   optimization   decision variable  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2010
Tom R. 51 nr 3 (182)
Strony 125--150
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Ficoń, K.
  • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
[1] Błażewicz J. i inni, Badania operacyjne dla informatyków, WNT, Warszawa 1983.
[2] Bubnicki Z., Hryniewicz O., Węglarz J., Badania operacyjne i systemowe. Zastosowania, EXIT, Warszawa 2004.
[3] Całczyński A., Metody optymalizacyjne w obsłudze transportowej rynku, PWE, Warszawa 1992.
[4] Ficoń K., Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje, BEL Studio, Warszawa 2005.
[5] Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, BEL Studio, Warszawa 2008.
[6] Ficoń K., Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.
[7] Gutenban J., Matematyczne modelowanie systemów, EXIT, Warszawa 2003.
[8] Jacyna M., Uwarunkowania technologiczne rozwoju systemu transportowego, [w:] Mindur L., Technologie transportowe XXI wieku, ITeE PIB, Warszawa — Radom 2008.
[9] Krawczyk S., Badania operacyjne dla menedżerów, AE, Wrocław 1996.
[10] Kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, WKiŁ, Warszawa 2000.
[11] Leszczyński J., Modelowanie systemów i procesów transportowych, Oficyna Wydawnicza PWN, Warszawa 1994.
[12] Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM8-0002-0007
Identyfikatory