Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM7-0006-0021

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

Ship domain in the restricted area – analysis of the influence of ship speed on the shape and size of the domain

Autorzy Wielgosz, M.  Pietrzykowski, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Domena statku na akwenie ograniczonym – analiza wpływu szybkości statku na kształt i rozmiar domeny
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The ship domain is one of the criteria proposed for the safety of ships in restricted areas. Its shape is influenced by many factors. The paper presents the results of ship domain determination in a restricted area. The influence of ship speed on the shape and size of the domain was examined. The method of determining ship domain based on ship traces and partial domains was characterized. The results have been presented and conclusions formulated.
PL Domena statku jest jednym z proponowanych kryteriów bezpieczeństwa statku na akwenie ograniczonym. Na jej kształt ma wpływ wiele czynników. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wyznaczaniem domeny statku na obszarze ograniczonym. Rozpatrzono wpływ szybkości statku na kształt i wielkość domeny. Scharakteryzowano metody wyznaczania domeny na podstawie śladów statku i na podstawie domen częściowych. Przedstawiono wyniki i sformułowano wnioski.
Słowa kluczowe
PL domena statku   akwen ograniczony   badania symulacyjne   prędkość statku  
EN ship domain   restricted area   simulation research   ship's speed  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
Rocznik 2012
Tom nr 30 (102)
Strony 138--142
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wielgosz, M.
autor Pietrzykowski, Z.
  • Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Institute of Marine Navigation Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1–2, m.wielgosz@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. COLDWELL T.G.: Marine Traffic Behaviors in Restricted Waters. Journal of Navigation, 36, 1983.
2. FUJII Y., TANAKA K.: Traffic capacity. Journal of Navigation, 24, 1971.
3. GOODWIN E.M.: A statistical study of ship domain. Journal of Navigation, 28, 1975.
4. NING WANG i inni: A unified analytical framework for ship domains. Journal of Navigation, 62, 2009.
5. PIETRZYKOWSKI Z.: Modelowanie procesów decyzyjnych w sterowaniu ruchem statków morskich. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin 2004.
6. PIETRZYKOWSKI Z.: Ship’s fuzzy domain – a criterion of navigational safety in Narrow Fairways. Journal of Navigation, 61, 2008.
7. PIETRZYKOWSKI Z., URIASZ J.: The ship domain – a criterion of navigational safety assessment in an open sea area. Journal of Navigation, 62, 2009.
8. ZHAO J.,WU Z., WANG F.: Comments of ship domains. Journal of Navigation, 46, 1993.
9. ZHU X., XU H., LIN J.: Domain and its model based on neural networks. Journal of Navigation, 54, 2001.
10. RUTKOWSKI G.: Domena statku a bezpieczeństwo nawigacji na akwenach trudnych pod względem nawigacyjnym. Prace Wydziału Nawigacyjnego WSM w Gdyni, 6, Gdynia 1998.
11. ŚMIERZCHALSKI R., WEINTRIT A.: Domeny obiektów nawigacyjnych jako pomoc w planowaniu trajektorii statku w sytuacji kolizyjnej na morzu. III Sympozjum Nawigacyjne, WSM Gdynia 1999.
12. PIETRZYKOWSKI Z., WIELGOSZ M.: Simulation research on the ship domain in the restricted area. 14th International Maritime Traffic Engineering Conference (MTE11) – materiały konferencyjne, Akademia Morska, Szczecin 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM7-0006-0021
Identyfikatory