Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0021-0061

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Rachunek kosztów jakości jako narzędzie oceny jakości

Autorzy Skrodzka, V. 
Treść / Zawartość http://zeszyty.am.gdynia.pl/
Warianty tytułu
EN Quality cost account as a tool for quality assessment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Uzasadnieniem prowadzenia rachunku kosztów jakości przez producenta jest powstanie sprawnego systemu zarządzania jakością i minimalizacja kosztów produkcji (poprawa sytuacji finansowej), z zachowaniem wymaganego, bądź istniejącego, przy wzroście poziomu jakości. Wydzielenie kosztów jakości z ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstwa, ich ewidencja, ciągła analiza i interpretacja wyników, pozwalająca podejmować decyzje korygujące program jakości, to kierunki wykorzystania rachunku kosztów jakości. Artykuł prezentuje stopień realizacji funkcji rachunku kosztów jakości oraz czynniki ograniczające przydatność omawianego narzędzia w zarządzaniu jakością.
EN The justification for keeping a quality cost account by a producer is the creation of an efficient system of quality management and production cost minimisation (the improvement of the financial situation) while preserving the desired or the existing, at an increase, quality level. Separating quality costs from the total sum of company costs, their registration, the continuous analysis and the interpretation of the results enabling decision-taking to correct the quality programme are the directions in the applications of a quality cost account. The paper presents a degree of the realisation of quality cost account functions and the factors limiting the usefulness of the discussed tool in quality management.
Słowa kluczowe
PL rachunek kosztów jakości   zarządzanie jakością   koszty produkcji  
EN quality cost account   quality management   production cost  
Wydawca Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2004
Tom nr 51
Strony 5--16
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Skrodzka, V.
  • Akademia Morska w Gdyni Wydział Administracyjny Katedra Handlowej Eksploatacji i Obsługi Statków
Bibliografia
1. Ciechan-Kujawa M. (2001), Rachunek kosztów jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Praca doktorska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń.
2. http://www.iso9000.com.pl/leksykon/kj.htmz06.02.2001 r.
3. http://www.orgmasz.waw.p1/w/org_pol/ppj/q_ppj41.htp z 07.06.2002 r.
4. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
5. Juran J. M., Gryna Frank M. (1988), Juran 's Quality Control Handbook, New York.
6. Klamecka-Roszkowska G. (2001), Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością, [w:] Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Materiały konferencyjne Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
7. Matuszewicz J. (1994), Rachunek kosztów, Finans-Serwis, spółka z o. o., Warszawa.
8. Prus A., Borkowski S. (1999), Koszty jakości w TQM, [w:] Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Materiały konferencyjne Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
9. Skrzypek E., Czternastek L. (1995), Koszty jakości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PTE, Lublin.
10. Sojak S. (1997), Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń.
11. Szadziewska A. (2002), Stan i kierunki zmian rachunku kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Praca doktorska Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania, Sopot.
12. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej (DzU z 1999 r., nr 101, poz. 1179, z późniejszymi zmianami).
13. Zembrzucka Z., Jędras J. (1992), Koszty jakości. Zetom, Warszawa.
14. Żuk K. (2000), Ewidencja, rozliczanie i analiza kosztów jakości na przykładzie Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S. A., Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 10.
15. Żuk K. (2001), Ewidencja, rozliczanie i analiza kosztów jakości na przykładzie Zakładów Remontowych Energetyki Lublin S. A., Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0021-0061
Identyfikatory