Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0008-0034

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Moc bierna i jej fizyczne interpretacje

Autorzy Piotrowski, T. S. 
Treść / Zawartość http://zeszyty.umg.edu.pl/
Warianty tytułu
EN Reactive power and its physical interpretations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł poświęcony jest analizie zgodności występowania mocy biernej z realnymi zjawiskami rzeczywiście zachodzącymi w obwodach elektrycznych. Jest próbą porządkowania zgromadzonej na ten temat wiedzy i sformułowania postulatów, które musi spełniać moc bierna. Identyfikuje zjawiska fizyczne odpowiedzialne za moc bierną.
EN The paper deals with analysis of conformity of reactive power with real physical phenomena that occur in electric network. It gives an attempt to systematise knowledge concerning the issue and to specify presumptions reactive power should fulfil. It quotes physical phenomena that are responsible for appearance of reactive power.
Słowa kluczowe
PL moc bierna   obwód elektryczny  
EN reactive power   electric network  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2007
Tom nr 57
Strony 9--21
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Piotrowski, T. S.
Bibliografia
1. Czarnecki L.S., Energy Flow and Power Phenomena in Electrical Circuits: Illusions and Reality, Electrical Engineering, 8, 2000, s. 119-126.
2. Czarnecki L.S., Moce w obwodach elektrycznych z niesinusoidalnymi przebiegami prądów i napięć, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
3. Czarnecki L.S., Oscylacje energii a moce nieaktywne w świetle Teorii Składowych Fizycznych Prądu (CPC) oraz Twierdzenia Poyintinga, Przegląd Elektrotechniczny, rok 82, nr 6/2006, s. 1-7.
4. Emanuel A.E., Apparent and Reactive Powers in Three-Phase Systems. In Search of a Physical Meaning and a Better Resolution, European Transactions on Electric Power (ETEP), vol. 3, No 1, 1993, s. 7-14.
5. Emanuel A. E., The Oscillatory Naturę of the Power in Single- and Polyphase Circuits, European Transactions on Electric Power (ETEP), vol. 6, No. 5, 1996, s. 315-320.
6. Fryzę S., Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia, Przegląd Elektrotechniczny, rok XIII, z. 7-8 s. 193-203, 225-234, reprint: Przegląd Elektrotechniczny, rok LXXVin, z. 5/2000-7/2000, s. 148-151, 185-186, 219-223.
7. Pasko M., Przegląd teorii mocy dla układów z przebiegami odkształconymi, VI Szkoła - Konferencja Elektrotechnika - Prądy Niesinusoidalne, Lubiatów, 10-13, czerwiec 2002, s. 11-46.
8. Pasko M., Maciążek M., Wkład Elektrotechniki Teoretycznej w poprawę jakości energii elektrycznej, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 7-8, 2004.
9. Pasko M., Walczak J., Optymalizacja energetyczno-jakościowych właściwości obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi niesinusoidalnymi, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej „Elektryka", z. 150, Gliwice 1996 (monografia).
10. Piotrowski T., O sensie fizycznym składowych mocy chwilowej w obwodach prądu sinusoidalnego, Zeszyty Naukowe WSM w Gdyni, z. 40, Gdynia 2000, s. 11-23.
11. Piotrowski T., Moc bierna - sens fizyczny a pomiar, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2003, s. 37-40.
12. Steinmetz Ch. P., Findet eine Phasenverschiebung im Wechselstromlichtbogen statt? Elektrotechnische Zeitschrift, 1892, Heft 42, s. 567-568.
13. Willems J.L., Ferrero A., Is there a Relatioship between Non-Active Currents and Fluctuations in the Transmitted Power?, European Transactions on Electric Power (ETEP), vol. 8, No. 4, 1998, s. 265-270.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0008-0034
Identyfikatory