PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Method of risk assessment of optical radiation emitted on workers by machines

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Metoda oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem optycznym emitowanym przez maszyny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents assessment methods for machinery emitting optical radiation. The method is based on described in standard PN-EN 12198 Part 1 and 2 measurements of ultraviolet, visible or infrared radiation parameters. The results of the measurements determine category of radiation emission for certain machinery. Then the example machineries where technological processes use ultraviolet, visible or infrared radiation are presented.
PL
W referacie przedstawiono metodę oceny maszyn emitujących nielaserowe promieniowanie optyczne: nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Ocena ta dokonywana jest podczas obsługi, nastawiania i konserwacji maszyny. Na podstawie tych pomiarów wyznaczana jest kategoria emisji promieniowania w skali od 0 do 2. W artykule przestawiono także przykładowe maszyny, w których procesach technologicznych wykorzystywane jest promieniowanie nadfioletowe, widzialne lub podczerwone. Dokonano również oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym na stanowiskach obsługi wybranych maszyn, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w naszym kraju.
Rocznik
Strony
131--138
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz. rys., tab.
Twórcy
autor
  • Central Institute for Labour Protection – National Research Institute Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, anpaw@ciop.pl
Bibliografia
  • 1. Dyrektywa 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG).
  • 2. PN-EN 12198-1+A1: 2009. Bezpieczeństwo maszyn. Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny. Część 1: Zasady ogólne.
  • 3. PN-EN 12198-2+A1: 2009. Bezpieczeństwo maszyn. Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny. Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania.
  • 4. PN-EN 12198-3+A1: 2009. Bezpieczeństwo maszyn. Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny. Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie.
  • 5. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
  • 6. PN-EN 14255-1: 2010. Pomiar i ocena ekspozycji osób na niespójne promieniowanie optyczne. Część 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez źródła sztuczne na stanowisku pracy.
  • 7. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2010 nr 141 poz. 950).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0007-0020
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.