Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0006-0001

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

The process of creating a knowledge base of the Bayesian model of navigational situation assessment

Autorzy Bąk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Proces tworzenia bazy wiedzy bayesowskiego modelu oceny sytuacji nawigacyjnej
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN An attempt is made to build a knowledge data base to be used a basis for a navigational situation assessment system. The system is based on Bayesian networks. A research experiment will be described, in which simulation tests were carried out to define a relevant data base. This article also presents a model for manoeuvre identification and a simulator application created for simulation tests. It has been proved that automatic identification of ships manoeuvres is possible and, so is the navigational situation assessment in view of navigational safety.
PL Artykuł przedstawia próbę skonstruowania bazy wiedzy, służącej jako podstawa w systemie oceny sytuacji nawigacyjnej. System został oparty o sieci bayesowskie. Opisano eksperyment badawczy oraz wykonano szereg prób symulacyjnych, umożliwiających zdefiniowanie bazy danych. Przedstawiony został również model identyfikacji manewru oraz aplikacja symulatora powstała na potrzeby badań symulacyjnych. Wykazano, iż możliwa jest automatyczna identyfikacja manewrów wykonywanych przez statki, a co za tym idzie, ocena sytuacji nawigacyjnej pod kątem bezpieczeństwa żeglugi.
Słowa kluczowe
PL nawigacja   sieci bayesowskie   wnioskowanie  
EN navigation   Bayesian networks   inference  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
Rocznik 2011
Tom nr 25 (97)
Strony 5--12
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bąk, A.
  • Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Institut of Marine Navigation Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1–2, a.bak@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. WALCZAK A.: Skutki ekonomiczne awarii nawigacyjnych, ich przyczyny i metody zapobiegania (na przykładzie floty PŻM w latach 1960–1969). Rozprawa doktorska, Szczecin 1971.
2. WALCZAK A.: Wpływ czynnika ludzkiego na awaryjność nawigacyjną (na przykładzie floty PŻM w latach 1960–1969). Zeszyty Naukowe WSM nr 1, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1973.
3. GRYCNER W.: Analiza i ocena wpływu czynnika ludzkiego, technicznego i eksploatacyjnego na awaryjność nawigacyjną floty PŻM w latach 1970–1978. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1980.
4. BOBROWICZ J.: Awaryjność nawigacyjna floty PŻM w la-tach 1980–1989 i jej skutki ekonomiczne. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1990.
5. KUSZNIEREWICZ A.: Wpływ czynnika ludzkiego na bezpie-czeństwo żeglugi. Praca magisterska, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1993.
6. KOSTILAINEN V., HYVARINGA M.: Ship casualities in the Baltic, Gulf of Finland and Gulf of Bothia. The Journal of Navigation 1974, vol. 27.
7. GUCMA S.: Inżynieria ruchu morskiego. Biblioteka Bez-pieczeństwa Żeglugi, tom I. Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001.
8. URIASZ J.: Identyfikacja i ocena sytuacji nawigacyjnej na akwenie ograniczonym z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Rozprawa doktorska. Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 2002.
9. GUCMA L.: Prawdopodobieństwo zderzenia jednostek pływających z konstrukcjami portowymi i pełnomorskimi. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2005.
10. QUINT MOUTHAAN: Towards an Intelligent Cockpit Envin-ronment, Technical Report DKS-03-03/ICE 03, Delft University of Technology, The Netherlands 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0006-0001
Identyfikatory