Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0001-0002

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

Method of estimation of heat transfer coefficient between the fluidized bed and the surface immersed in it on an experimental simulation stand of a ship boiler

Autorzy Adamkiewicz, A.  Zeńczak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Metoda określania współczynnika przejmowania ciepła pomiędzy warstwą fluidalną a powierzchnią w niej zanurzoną na eksperymentalnym stoisku symulacyjnym kotła okrętowego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper defines the meaning of local and average heat transfer coefficient. The most frequently applied experimental methods for its estimation, particularly between the fluidized bed and the surface immersed in it, are presented. The method for the estimation of the influence of position and movement of fluidizing column on heat transfer coefficient is proposed.
PL W artykule zdefiniowano pojęcie lokalnego i średniego współczynnika przejmowania ciepła. Przedstawiono najczęściej stosowane eksperymentalne metody jego wyznaczania, w szczególności między warstwą fluidalną i zanurzoną w niej powierzchnią, również na tle własnej metody. Zaproponowano sposób określenia wpływu położenia kolumny fluidyzacyjnej, jak i jej ruchu na wartości współczynników przejmowania ciepła.
Słowa kluczowe
PL współczynnik przejmowania ciepła   warstwa fluidalna   eksperyment   kocioł okrętowy  
EN heat transfer coefficient   fluidized bed   ship boiler  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
Rocznik 2010
Tom nr 21 (93)
Strony 12--19
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor Adamkiewicz, A.
autor Zeńczak, W.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Mechaniczny Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 1-2,, a.adamkiewicz@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. ZEŃCZAK W.: Investigation of Fluidized Bed of the Physical Model of the Marine Fluidized Bed Boiler. Journal of Polish CIMAC, Gdańsk 2008, 3, 1.
2. ADAMKIEWICZ A., ZEŃCZAK W.: The Preliminary Testing Results of the Physical Model of the Marine Fluidized Bed Boiler. Envirommental Protection into the Future, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, 89–97.
3. BIS Z., BUSOUL M., GAJEWSKI W.: Określenie współczynnika wymiany ciepła pomiędzy cyrkulacyjną warstwą fluidalną a powierzchnią w niej zanurzoną. Gospodarka Paliwami i Energią, 1992, 3, 14–16.
4. SEKRET R.: Warunki cieplno-przepływowe i emisje zanieczyszczeń w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną dużej mocy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, 1694.
5. IKEDA S., ITO S., SOMEYA T.: Development of Marine Coal Fired Boilers with Special Reference to the Fluidized Bed Boiler. Institute of Marine Engineers, London, 23 April 1983.
6. NOACK R.: Lokaler Wärmeübergang an horizontalen Rohren in Wirbelschichten. Chemie Ing. Techn. 42 Jahrgang, 1970, 6.
7. PAKOWSKI Z.: Wnikanie ciepła od poziomego grzejnika do złoża wibrofluidalnego. III Ogólnopolski Sympozjon „Termodynamika warstwy fluidalnej”, Częstochowa 1985.
8. NATALE F., LANCIA A., NIGRO R.: Surface-to-bed heat transfer in fluidized beds: Effect of surface shape. Powder Technology, 2007, 174, 75–81.
9. KOLAR A.K, SUNDARESAN R.: Efect of axial tube location on heat transfer in the core of a circulating fluidized bed. Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2001, 1729–1734.
10. LORKIEWICZ Z., PUSZER A.: Pomiar współczynnika wnikania ciepła w łożu fluidalnym metodą dynamiczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Energetyka, 1979, 74.
11. JHAWAR A.K., PRAKASH A.: Analysis of local heat transfer and hydrodynamics in bubble column using fast response probes. Chemical Engineering Journal, 2007, 62, 7274–7281
12. STANISZEWSKI B.: Wymiana ciepła, Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 1980.
13. WIŚNIEWSKI S., WIŚNIEWSKI T.S.: Wymiana ciepła. WNT, Warszawa 2009.
14. PUDLIK W. I INNI: Termodynamika, Laboratorium Miernictwa Cieplnego Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1986.
15. OLEŚKIEWICZ-POPIEL C., WOJTKOWIAK J.: Eksperymenty w wymianie ciepła. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
16. TALER J.: Teoria i praktyka identyfikacji procesów prze-pływu ciepła. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo, 1995.
17. LI H., PRAKASH A.: Analysis of flow patterns in bubble and slurry bubble columns based on local heat transfer measurements. Chemical Engineering Journal, 2002, 86, 269–276.
18. MADEJSKI J.: Teoria wymiany ciepła. Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1998.
19. TOMECZEK J., LORKIEWICZ Z., JASTRZĄB Z.: Badania współczynnika wnikania ciepła do pojedynczej poziomej rury w palenisku fluidalnym. Archiwum Termodynamiki, 1980, 1, 2.
20. WANDRASZ J., ŁUCKOŚ A.: Wymiana ciepła w warstwie fluidalnej materiału dyspersyjnego nieokreślonego kształtu. Gospodarka Paliwami i Energią, 1986, 4, 6–8.
21. WOLAŃSKI R. DRABIK M.: Wymiana ciepła między poziomymi układami rur i warstwą fluidalną. Gospodarka Paliwami i Energią, 1984, 5.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM6-0001-0002
Identyfikatory