Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0034-0025

Czasopismo

Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne w planowaniu drogi morskiej

Autorzy Szłapczyńska, J. 
Treść / Zawartość http://wn.umg.edu.pl/numery-archiwalne-prac-wydzialu-nawigacyjnego
Warianty tytułu
EN Multicriteria evolutionary algorithms in ship route planning
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wielokryterialne algorytmy ewolucyjne rozszerzają klasyczny algorytm ewolucyjny na etapie oceny osobnika, umożliwiając zastąpienie typowej, jednokryterialnej funkcji celu przez wektor takich funkcji. Przedstawiając problem planowania trasy jako wielokryterialne zadanie optymalizacyjne, można wykorzystać algorytmy tej klasy do planowania drogi morskiej statku. Stąd też w artykule przedstawiono propozycję zastosowania algorytmu Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) w wielokryterialnym planowaniu drogi morskiej statku.
EN Muticriteria evolutionary algorithms extend the idea of a classic evolutionary algorithm during fitness evaluation of individuals. The algorithms replace a single-objected goal function by a vector of such functions. It is possible to utilize such an algorithm in ship route planning. The necessary condition is that the route planning must be defined as multicriteria optimization problem. Hence, the paper presents the proposal of application the Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) to the route planning process.
Słowa kluczowe
PL planowanie drogi morskiej   algorytmy SPEA  
EN ship route planning   algorithm (SPEA)  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2009
Tom Z. 23
Strony 102--117
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Szłapczyńska, J.
  • Akademia Morska w Gdyni Katedra Nawigacji
Bibliografia
1. Coello C. A., Lamont G. B., Van Veldhuizen D. A., Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems. Second edition, Springer Science+Business Media, LLC, New York 2007.
2. Deb K., An Efficient Constraint-handling Method for Genetic Algorithms, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 186(2–4) , Elsevier, Oxford 2000, s.311–338.
3. Fonseca C.M., Fleming P.J., Genetic Algorithms for Multiobjective Optimization: Formulation, Discussion and Generalization, Proceedings of the Fifth International Conference, San Mateo 1993, s. 416–423.
4. Hagiwara H., Weather routing of (sail-assisted) motor vessels, PhD Thesis, Technical University of Delft 1989.
5. Oleksiewicz B., Motor-sailer – A hybrid Propulsion for Commercial Vessels. The case study, Polish Maritime Research, Gdańsk 2009 (w druku).
6. Srinivas N., Deb K., Multiobjective Optimization Using Nondominated Sorting in Genetic Algorithms, Evolutionary Computation, Massachusets Institute of Technology, 1994, s. 221–248.
7. Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Adopted Isochrone Metod Improving Ship Safety In Weather Routing with Evolutionary Approach, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, vol. 14, No. 6, World Scientific, New Jersey 2007, s. 635–645.
8. Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Constrained Multiobjective Evolutionary Optimization in Weather Routing, Polish Journal of Environmental Studies, Olsztyn, Wydawnictwo HARD 2008, s. 144–147.
9. Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Multicriteria Optimisation in Weather Routing, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Balkema 2009.
10. Szłapczyńska J., Śmierzchalski R., Strength Pareto Evolutionary Approach to Weather Routing – Preliminary Results, Evolutionary Computation and Global Optimization 2008, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej “Elektronika”, z. 165, Warszawa 2008, s. 221–228.
11. Zitzler E., Thiele L., Multiobjective Evolutionary Algorithms: A Comparative Case Study and the Strength Pareto Approach, IEEE Transactions on Evolutionary Computation No. 3 Vol. 4, New York 1999, s. 257–271.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0034-0025
Identyfikatory