Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0034-0017

Czasopismo

Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Modele PPP i ich zastosowanie w sferze finansowania rozwoju infrastruktury transportu w krajach UE

Autorzy Grzelakowski, A. S. 
Treść / Zawartość http://wn.umg.edu.pl/numery-archiwalne-prac-wydzialu-nawigacyjnego
Warianty tytułu
EN PPP models and their appliance in transport infrastructure development and funding in eu countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pod presją silnie narastających potrzeb transportowych, partnerstwo publiczno-prywatne stało się w wielu krajach dość powszechną formą finansowania i realizacji inwestycji w obszarze infrastruk-tury transportu. Obecnie już ponad 70 krajów świata stosuje na mniejszą lub większa skalę programy PPP. Praktycznie jest ono stosowane, aczkolwiek w różnych postaciach i w różnym zakresie, we wszystkich krajach członkowskich UE, a także w Norwegii i pozostałych krajach należących do EOG (EEA) oraz w Chorwacji i Serbii. Kraje te, ze względu na przyjęte tam rozwiązania prawno-ekonomiczne, administracyjno-organizacyjne oraz ustaloną tradycję współpracy sektora publicznego z prywatnym, jak też specyfikę potrzeb kapitałowych i transportowych, stosują różne formy i modele PPP. Celem tego artykułu jest prezentacja podstawowych modeli finansowania infrastruktury transportu rozwijanej w formule PPP, przy czym skoncentrowano się głównie na dwóch zasadniczych schematach współpracy kapitału prywatnego z publicznym w tej dziedzinie współfinansowania rozwoju infrastruktury sieciowej. Artykuł ten stanowi uzupełnienie i rozwinięcie wcześniejszej publikacji na ten temat, zamieszczonej w Pracach Wydziału Nawigacyjnego AM nr 21 z 2007 r.
EN Under the pressure of still growing transport needs, Public-Private Partnership (PPP) has got in many countries wide-spread formula of transport infrastructure funding. Currently, more than 70 countries all over the world have applied PPP programmes in many areas of transport industry. They are being practised in almost all EU member states as well as in Norway and other EEA countries and likewise in Croatia and Serbia. Taking into account the existing there legal and economic as well administrative and organisational measures along with specific tradition of public-private sectors cooperation, the above mentioned countries have applied many different forms and models of PPP. The main objective of this paper is to present and analyse basic PPP models of transport infrastructure. funding applied in Europe. The author has focused predominantly on two fundamental schemas of public-private cooperation commonly used in transport infrastructure network funding in the EU. This paper aims at completing and extending the earlier paper elaborated by the author referring to the same issue, published in 2007 in “Prace Wydziału Nawigacyjnego AM” No. 21.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura transportu   PPP  
EN transport infrastructure   PPP models  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2009
Tom Z. 23
Strony 5--23
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Grzelakowski, A. S.
  • Akademia Morska w Gdyni Katedra Systemów Transportowych
Bibliografia
1. Abelson P., Financing transport infrastructure: Public finance issues, Macquarie University, Sydney, NSW 2009.
2. Brown G., Public Private Partnership in the UK Roads Sector. Halcrow. Documents and Proceedings, London 2003.
3. Cartaxo F., Public Private Partnership in the Road Sector. The views of an European private banker, Presentation to the Seminar: “Road Concessions: latest trends in Public-Private Partnerships worldwide” organized by the European Union Road Federation (ERF), Moscow 29th June 2004.
4. Evaluating the operation of PFI in roads and hospitals, The ACCA Research Programme, London 2004.
5. Final Report on Estimating Transport Costs, High Level Group on Transport Infrastructure Charging, Brussels, 26 May 1999.
6. Financing Schemes of Transport Infrastructure. Working Party on Transport Trends and Economics. UN Economic and Social Council. Economic Commission for Europe. Inland Transport Committee. TRANS/WP, 5/2004/6, July 2004.
7. Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu, Praca monograficzna pod red. A.S. Grzela-kowskiego, Wyd. AM w Gdyni, Gdynia 2005.
8. Grzelakowski A. S., Finansowanie rozwoju infrastruktury transportu w krajach UE z zastosowaniem formuły PPP, Przegląd Komunikacyjny 2008, nr 3.
9. Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, European Commission, Directorate General Regional Policy, Version I, Brussels, February 2003.
10. Introduction to Public Private Partnerships, Baker & McKenzie, Abogadas Mexico 2003, info.mexico@bakernet.com.
11. Macedo F., Banco Portugues de Investimento. Dostępny w Internecie: www.ir.hpi.pt.
12. Mann Ph., Financing Road Transport Infrastructure, Paper presented at Interdisciplinary Design for the Built Environment Seminar at Engineering Department, University of Cambridge, July 1995.
13. McCabe T., PPP has delivered transport progress, Industry News, Print Page 02.11.2004, De Havilland Information Services.
14. National Audit Office Press Notice. 28 January 1998 Based on Report by the Comptroller and Auditor General, HC 474 1997.
15. National Systems of Transport Infrastructure Planning, European Conference of Ministers of Transport, Conclusions of Round Table 128, ECMT 2004, ecmt.contact@oecd.org.
16. Novotny E., Development of Trans-European Transport Networks: the Way Forward, European Investment Bank Conference, Strasbourg, 14th February 2001.
17. Pearce A., Financing: BOT projects. Documents, International Development and Strategies Washington D.C., 2003.
18. PKP PLK S.A. Raport roczny 2005, Warszawa 2006.
19. PPP in Europe. Emerging Opportunities. Galaxy Fund. Desk Research, Advention B.P.
20. Private and Public Investment. Roads (UK), Resources: 20 private and public investment, Public Services International Research Unit. Dostępny w Internecie: www.psiru.org.
21. Public Works Financing, World Bank Report, October 1993.
22. Rienstra S. A., Nijkamp P., Lessons from Private Financing of Transport Infrastructure, Dutch Infrastructure in 19th Century and European Projects in the 20th Century, Research Memorandum, 1996, Vrije Uniiversitet, Amsterdam 1996.
23. Siwek K., Koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego, W kierunku konkurencyjnego rynku gazu w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Finansowania Infrastruktury, Warszawa 2003.
24. The Private Finance Initiative: The first four Design, Build, Finance and Operate Roads Contracts, Report by the Comptroller and Auditor General. HC 476 1997/98. National Audit Office, Press Notice, 28 January 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0034-0017
Identyfikatory