Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0034-0013

Czasopismo

Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Wykorzystanie transportu morskiego w przewozach multimodalnych

Autorzy Salomon, A. 
Treść / Zawartość http://wn.umg.edu.pl/numery-archiwalne-prac-wydzialu-nawigacyjnego
Warianty tytułu
EN Using the sea transport in multimodal transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przewóz multimodalny jest procesem niezwykle skomplikowanym, wymagającym zaangażowania wielu środków materialnych oraz szerokiej wiedzy organizatorów na temat transportu ładunków z wykorzystaniem różnych gałęzi i środków transportu. W przewozach na duże odległości, szczególnie międzykontynentalnych, transport morski jest stałym ogniwem łańcuchów transportowych. Autor artykułu skupił się na tematyce przewozów multimodalnych w relacji dom–dom, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nich transportu morskiego. Zaprezentował, opracowane na podstawie danych statystycznych, charakterystykę współczesnych środków dowozowych, stan światowej floty kontenerowej w przewozach multimodalnych, z uwzględnieniem wpływu kryzysu z 2008 roku, oraz światowy park kontenerowy. W zakończeniu zawarte są szczegółowe wnioski merytoryczne, podsumowujące aktualną sytuację na rynku przewozów multimodalnych.
EN In the article on the basis of statistical data were introduced the characteristics of contemporary delivery services, a state of the world container fleet with taking into consideration of the influence on it the 2008 crisis and the world container park. The article is focusing on the subject matter of multimodal transport in the house to house relation with special taking into consideration of the sea transport. Multimodal transport is an unusually complicated, requiring investing many financial means as well as requiring the wide wisdom from its organizers about the transport of cargoes process with different branches and means of transport. In transport to big distances, peculiarly intercontinental, the sea transport is a permanent link of transport chains.
Słowa kluczowe
PL transport multimodalny   transport morski  
EN sea transport   multimodal transport  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2010
Tom Z. 24
Strony 85--97
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Salomon, A.
  • Katedra Systemów Transportowych, Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
1. Alphaliner [online]. Dostępny w Internecie: http://www.axs-alphaliner.com.
2. Czermański E., Rozwój transportu intermodalnego w Europie w aspekcie globalizacji. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny 2007.
3. Emma-Maersk [online]. Dostępny w Internecie: http://www.emma-maersk.com.
4. "K" Line [online]. Dostępny w Internecie: http://www.kline.com.
5. Miotke-Dzięgiel J., Morskie przewozy kontenerowe, Gdańsk: Wyd. UG 1996.
6. Motor Ship [online]. Dostępny w Internecie: http://www. motorship.com.
7. Neider J., Marciniak-Neider D., Transport multimodalny w Europie, Gdańsk: Wyd. UG 2005.
8. Szwankowski S., Współzależności funkcjonowania składników lądowo-morskich łańcu-chów transportowych, Gdańsk: Wyd. UG 1994.
9. World Shipping Council [online]. Dostępny w Internecie: http://www.worldshipping.org.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0034-0013
Identyfikatory