Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0032-0023

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Abrazja Klifu Orłowskiego w różnych skalach czasowych w obecności progów podwodnych

Autorzy Chrząstowska, N. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Abrasion of Klif Orlowski in various time scales in the presence of submerged breakwater
Konferencja Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodociągowo-kanalizacyjnej - Od koncepcji do rozliczenia projektu" (13-14.10.2011; Gdańsk; Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Historia badań. Obszar badań. Metodyka badań; badanie terenowe, analiza danych. Wyniki badań i zmiany położenia korony klifu 2008-2009, 1997-2009. Konieczność dalszego prowadzenia monitoringu brzegu klifowego Kępy Redłowskiej, gdzie często w krótkich odstępach czasu dochodzi do znacznych zmian.
EN History and area of investigations. Methodology of investigations: field tests, data analysis. Investigation results and cliff crest location changes in the periods of 2008-2009, 1997-2009. Necessity of further monitoring of Kępa Redłowska cliff coast where significant changes in short time distances are observed.
Słowa kluczowe
PL inżynieria brzegowa i pełnomorska   abrazja  
EN engineering bank and ocean-going   abrasion  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2011
Tom nr 5
Strony 391--400
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tabl.
Twórcy
autor Chrząstowska, N.
  • Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Bibliografia
l. Bogacka A.: Dostawa zawiesiny mineralnej do wód Zatoki Gdańskiej w wyniku abrazji Klifu Orłowskiego. Praca doktorska, maszynopis. Instytut Oceanografii UG, Gdańsk 2003.
2. Bohdziewicz L.: Przegląd budowy geologicznej i typów polskich wybrzeży. [W:] Mielczarski A. [red.] Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego, z.5, IBW PAN, 1963.
3. Graniczny M., Janicki T., Kowalski Z., Uścinowicz Sz., Zachowicz J.: Geoindykatory strefy brzegowej - rejestracja i analiza procesów i zjawisk. Przegląd Geologiczny, t. 52, nr l, 2004.
4. Kaulbarsz D.: Budowa geologiczna i glacitektonika Klifu Orłowskiego w Gdyni. Przegląd Geologiczny, t. 53, nr 7, 2005
5. Kruk-Dowgiałło L., Brzeska P., Błeńska M., Opioła R., Kuliński M., Osowiecki A.: Czy ochrona brzegów niszczy siedliska denne? Studium przypadku - progi podwodne w Gdyni Orłowie. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 60., 2009.
6. Kwoczek P.: Stan zmian brzegu klifowego Kępy Redłowskiej w rejonie Gdyni Orłowa w latach 1997-2007. Praca magisterska, maszynopis. Instytut Oceanografii UG, Gdańsk 2007.
7. Mielczarski A.: Fotogrametryczna analiza dawnych zdjęć morskiego brzegu oraz jej zastosowanie do badań zmienności Redłowskiego Cypla. [W:] Florek W.: Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku, Wyd. Uczelniane PAP, Słupsk 2001.
8. Musielak S., Szujskij J. D.: Współczesne wahania poziomu morza i dynamika brzegów morskich. [W:] Rosa B.: Z problematyki badawczej obszaru bałtyckiego i Polski północnej. Peribalticum t. V, Wyd. Gdańskie, 1991.
9. Schönhofer J., Szmytkiewicz M.: Określenie oddziaływania progów podwodnych na zmianę pola falowo-prądowego w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Raport wewnętrzny IBW PAN, Gdańsk 2008.
10. Subotowicz W.: Dynamika strefy brzegowej w rejonie Klifu Orłowskiego. Cz. I i II. Archiwum Hydrotechniki, t. XVIII, z. 2,3, 1971.
11. Subotowicz W.: Wstępna ocena dynamiki brzegów klifowych regionu gdańskiego w świetle interpretacji zdjęć naziemnych. [W:] Fotointerpretacja w geografii, z. 9, 1975.
12. Subotowicz W.: Litodynamika brzegów klifowych w Polsce. GTN-Ossolineum, Gdańsk 1982.
13. Subotowicz W.: Cykliczny - zmienny w czasie i przestrzeni rozwój brzegu morskiego w Polsce. [W:] Dera J. [red.], 1990, Studia i Materiały Oceanologiczne, nr 55, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1989.
14. Szopowski Z.: Zniszczenie brzegu klifowego Kępy Redłowskiej w rejonie Cypla Orłowskiego. Materiały do monografii polskiego brzegu morskiego. z.1, IBW PAN, 1961.
15. Zawadzka-Kahlau E.: Tendencje rozwojowe polskich brzegów Bałtyku południowego. GTN, Gdańsk 1999:
16. Zimnicka M.: Zmiany zbocza klifowego Kępy Redłowskiej w rejonie Gdyni Orłowa. Praca magisterska, maszynopis. Instytut Oceanografii UG, Gdańsk 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0032-0023
Identyfikatory