PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oddziaływanie zapachowe składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Polsce - badania inwentaryzacyjne

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Odour impact of the municipal solid waste landfills in Poland - inventory studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są potencjalnymi źródłami emisji substancji zapachowych. W ramach przeprowadzonych badań dokonano identyfikacji i inwentaryzacji 537 obiektów w celu scharakteryzowania ich oddziaływania zapachowego. Charakterystyka i ocena zapachowa składowisk odpadów została dokonana w ramach ogólnokrajowych badań (obejmujących także inne obiekty gospodarki odpadami) w okresie listopad-grudzień 2007 roku i styczeń-luty 2009 roku. Podjęto próbę przeprowadzenia badania ankietowego każdego zidentyfikowanego obiektu. Kwestionariusz (skrypt) zawierał od 15 do 18 pytań. Ilościowa i jakościowa ocena składowisk odpadów uwzględnia ich lokalizację względem zabudowy mieszkaniowej, stopień uciążliwości zapachowej, jej przyczyny (procesy będące źródłem odorantów), czynniki atmosferyczne wpływające na oddziaływanie zapachowe składowisk, występowanie protestów mieszkańców oraz działania minimalizujące oddziaływanie zapachowe składowisk. Analiza danych uwzględnia ich podział na poszczególne województwa.
EN
Municipal solid waste (MSW) landfills are potential sources of odour emission. Within the study 537 landfill sites were identified and inventoried in Poland to characterise their odour impact. The characteristics and odorous assessment of MSW landfills were conducted in the framework of an all-country survey (including also other waste treatment plants) carried out in the periods of November - December 2007 and January - February 2009. An attempt was made to conduct a questionnaire survey for each facility. The questionnaires (scripts) included 15 up to 18 questions. A quantitative and qualitative assessment of MSW landfills was made taking into account their location, odour arduousness, its reasons , atmospheric factors, social protests against the odours and operations which minimize odour influence of the analysed MSW landfills. The performed data analysis was carried out with reference to the division into individual voievodeships administrative units (provinces) in Poland.
Twórcy
autor
 • Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20, Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl
Bibliografia
 • [1] El-Fadel M., Findikakis A.N., Leckie J.O.: Environmental Impacts of Solid Waste Landfilling. Journal of Environmental Management, 50, 2, 1-25, 1997
 • [2] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2002
 • [3] Kulig A: Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej. Wydanie II (zaktualizowane). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2004
 • [4] Petts J., Eduljee G.: Environmental Impact Assessment for Waste Treatment and Disposal Facilities. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1996
 • [5] Abu Qdais H.: Environmental Impact Assessment of Municipal Solid Waste Landfills: A case study from Jordan. Proceedings Sardinia 2007, 11th International Waste Management and Landfill Symposium. CISA Environmental Sanitary Engineering Centre, Cagliari, Italy,2007
 • [6] Kośmider J., Gabriel D.: Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 41, 6, 166-176, 2007
 • [7] Li X.: Odour Impact and Control at a Landfill Site in Hong Kong. East Asia Workshop on Odor Measurement and Control Review. Office of Odor, Noise and Vibration. Environmental Management Bureau. Ministry of the Environment Japan, 78-86, 2003
 • [8] Nicolas J., Craffe F., Romain AC.: Estimation of odor emission rate from landfill areas using the sniffing team method. Waste Management, 26, 11, 1259-1269, 2006
 • [9] Nicolas J., Romain AC., Delva J., Collart C., Lebrun V.: Odour annoyance assessment around landfill sites: methods and results. NOSE2008 - proceedings 1st International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control. AIDIC, Milano, 2008
 • [10] Sarkar U., Hobbs S.E., Longhurst P.: Dispersion of odour: a case study with a municipal solid waste landfill site in North London, United Kingdom. Journal of Environmental Management, 68,2, 153-160,2003
 • [11] Kulig A, Sinicyn G, Czyżkowski B., Lelicińska-Serafin K., Heidrich Zb., Podedworna J.: Identification and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland. [w:] Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection. Ed. by Czech-Pol- Trade. Prague, 9, 549563,2009
 • [12] Kulig A, Lelicińska-Serafin K., Podedworna J, Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B.: Inwentaryzacja źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce oraz ocena ich uciążliwości na podstawie badań ankietowych. Przemysł Chemiczny, 88 (5), 484492,2009
 • [13] Kulig A, Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B.: Charakterystyka i ocena oddziaływania zapachowego źródeł odorantów w gospodarce ściekowej i odpadowej w Polsce na podstawie badań ankietowych. Chemik Nauka-Technika-Rynek, 11 (2009), 414-420, 2009
 • [14] Kulig A, Lelicińska-Serafin K., Podedworna J.,Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B.: Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce. [w:] "Współczesna problematyka odorów". Pod red. M.I. Szynkowskiej i J. Zwoździaka, 14-53. WN-T Warszawa, 2010
 • [15] Kulig A, Lelicińska-Serafin K., Sinicyn G.: Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Landfills in Poland. [w:] Chemical Engineering Transactions. vol. 23,249-254. AIDIC Servizi S.r.l., Milano, 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0030-0034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.