Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0030-0001

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Przegląd termoplastycznych tworzyw sztucznych stosowanych w sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych

Autorzy Wendykowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN Overview of basic properties of plastic pipes used in plumbing networks and installations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Perspektywiczny charakter rur z tworzyw sztucznych oraz ich właściwości w instalacjach i sieciach. Konieczność odpowiedniego przygotowania inwestycji.
EN Prospect character of plastic pipes and its properties for plumbng networks and installations. Necessity of appropriate investment preparation.
Słowa kluczowe
PL instalacje wodociągowe   tworzywa sztuczne  
EN water installations   plastics  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2010
Tom nr 5
Strony 575--579
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Wendykowski, M.
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
Bibliografia
l. Janson L.-E.: Plastic pipes for water supply and sewage disposals. BOREALIS, Stockholm 1995.
2. Koszul J.: Materialy polimerowe. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
3. Life Cycle Assessment of PVC and of principal competing materials, kooperacja międzynarodowa. Raport: zatwierdzony przez Komisję Europejską 2004.
4. Materialy informacyjne Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych; www.prik.pl.
5. Materialy informacyjne - TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association): Projekt: Buried Pipe.
6. Materiały informacyjne - TEPPFA (www.teppfa.com/civils.htm): Projekt: Sustainable Municipal Pipes.
7. PN-EN 1277: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią. Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym.
8. PN-EN 13476 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) o polietylenu (PE).
9. Projekt raportu technicznego: prCEN/TRI5233: Validated design parameters of buried thermoplastics piping systems (Zalecane parametry projektowe dla rurociągów z tworzyw termoplastycznych układanych w gruncie).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2002 r. Nr 75.
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0030-0001
Identyfikatory