Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0029-0042

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Nowe kierunki badania i aplikacji metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej

Autorzy Obarska-Pempkowiak, H.  Gajewska, M.  Tuszyńska, A.  Wojciechowska, E. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
EN New research and application directions of hydrophyte method in municipal management
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowe kierunki badań z wykorzystaniem metody hydrofitowej. Wykazano, że może być ona zastosowana do podczyszczania odcieków z odwadniania osadów przefermentowanych i składowiska odpadów komunalnych, a także renaturalizacji oczyszczonych ścieków. Wdrożenia indywidualnych systemów oczyszczania, których funkcjonowanie spełnia główny postulat Agendy 21. Badania związane z rozpoznaniem dynamiki rozkładu i akumulacji substancji organicznej w złożach hydrofitowych.
EN New research directions of hydrophyte method. Application of the method for pre-treatment of the leachates from dewatering of post - fermented wastes and from municipal landfills as well as for naturalization of purified wastewaters. Implementations of individual treatment systems, fulfilling main demand of the Agenda 21. lnvestigations on a recognition of the dynamics of the distribution and accumulation of organic substances in hydrophyte deposits.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   odpady komunalne  
EN environment protection   municipal waste  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2010
Tom nr 2
Strony 120--124
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Obarska-Pempkowiak, H.
autor Gajewska, M.
autor Tuszyńska, A.
autor Wojciechowska, E.
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
Bibliografia
1. Gajewska M.: Oczyszczanie odcieków z odwadniania osadów ściekowych metodą hydrofitową. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Komitet Chemii Analitycznej PAN. FENIKS, Koszalin 2008.
2. Gajewska M., Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Influence of Configuration of the Beds on Contaminations Removal in Hybrid Constructed Wetlands. Polish Journal of Environmental Studies. 13,2004.
3. Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ zawracania odcieków z odwadniania osadów ściekowych na prace oczyszczalni. Przemysł Chemiczny, nr 5/2008
4. Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce. Rocznik Ochrony Środowiska. Tom 11,2009.
5. Heistad A., Paruch A. M., Vrale L., Adam K., Jenssen P. D.: A highperformance compact filter system treating domestic wastewater. Ecological Engineering, 28(4), 2006.
6. Kayser K., Kunst S., Fehr G., Voermanek H.: Nitrification in reed bedscapacity and potential control methods. World water congress, published at the IWA. Berlin, Germany, October 2001.
7. Nissinen T, Miettinen L, Martikainen P., Vartiainen T.: Molecular size distribution of natural organic matter in raw and drinking waters. Chemosphere, 45,2001.
8. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Pempkowiak J.: Quantitatively and qualitatively characteristic of organic matter in sewage after treatment in constructed wetlands. Wetland Systems for Water Pollution Control: 10th International Conference, Lisbon, Portugal, September 23-29,2006.
9. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Zastosowanie złóż hydrofitowych do oczyszczania ścieków o wysokim ładunku zanieczyszczeń. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8/2009.
10. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Koncepcja oczyszczania odcieków o wysokich stężeniach zanieczyszczeń metoda hydrofitową. [W:] Nowe metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków. T 4. Red. H. Obarska-Pempkowiak, L. Pawłowski. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie nr 61, Lublin 2009.
11. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Ostojski A., Wojciechowska E.: Koncepcja rozwiązania problemu przydomowej gospodarki ściekowo-osadowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8/2009.
12. Pempkowiak J., Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: The influence of humic substances in treated sewage on the quality of surface waters. Polish Journal of Environmental Studies, 3, 2009.
13. Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ substancji organicznej na natlenienie i efektywność usuwania zanieczyszczeń w złożach hydrofitowych. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006.
14. Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Influence of oxygenation of constructed wetlands for effectiveness of contaminants removal. Polish Journal of Environmental Studies, 16 (2A), 2007.
15. Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Dependence between quality and removal effectiveness of organic matter in hybrid constructed wetlands. Bioresource Technology, 99, 2008.
16. Vymazal J.: Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetland systems for wastewater treatment. Ecol. Eng. 25, 2005.
17. Wojciechowska E., Obarska-Pempkowiak H.: Leachate treatment at a pilot plant using hydrophyte systems. [W:] Pawłowska & Pawłowski (Eds) Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, 2008 Taylor & Francis Group, London 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0029-0042
Identyfikatory