Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0028-0037

Czasopismo

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Tytuł artykułu

Paliwa alternatywne z odpadów tworzyw sztucznych

Autorzy Walczak, K.  Machnicka-Hławiczka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Alternative fueIs from plastics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę przydatności odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wytwarzania paliwa alternatywnego. Przeanalizowano zagadnienie pod względem obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami, zidentyfikowano źródła odpadów i ich ilości. Przeprowadzono niezbędne badania dotyczące oceny właściwości fizycznych mieszanin odpadów, w tym wartości opałowej oraz zawartości substancji niebezpiecznych i popiołu. Opracowano podstawy technologiczne otrzymywania paliwa alternatywnego do przemysłowego zastosowania. Technologia opiera się na technice wytłaczania z zastosowaniem głowicy na wyrób o przekroju okrągłym i cięcia na granulatorze.
EN Applicability of plastics originating from the dismantling of cars as well as electric and electronic equipment for production of an altemative fuel was assessed. The issue was analysed from the viewpoint of the effective waste management legal regulations. Waste sources were identified together with the assessment of their volume. Research was carried out to assess the physical parameters of the waste mixtures including the calorific value, content of hazardous substances and ash. Technical principles of an alternative fuel production for industrial applications were developed. The technology is based on the extruding technique using a head to obtain a product of a circular shape and cutting on a granulator.
Słowa kluczowe
PL paliwo   tworzywa sztuczne  
EN fuel   plastic  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny
Czasopismo Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Rocznik 2010
Tom Vol. 44 nr 1
Strony 1--8
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Walczak, K.
autor Machnicka-Hławiczka, M.
  • Główny Instytut Górnictwa 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1
Bibliografia
[1] Prawo energetyczne -Projekt ustawy z dnia 171ipca 2006r.
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2002r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów Dz. U. nr 37, poz. 339
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz. U. nr 163, poz. 1584
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 200lr. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. nr 112, poz. 1206
[5] H. Kruczek: Standaryzacja paliw alternatywnych do spalania i współspalania w kotłach energetycznych-potencja naukowo badawczy i wdrożeniowy, Sieć naukowo-gospodarcza "Energia", Projekt: Z/2.02/II/2.6/06/05
[6] Projekt zamawiany PW-004/06/2006 pt.: Opracowanie technologii recyklingu odpadów włóknistych z wyeksploatowanych samochodów
[7] Walczak K., Machnicka-Hławiczka M.: Recykling materiałowy polimerowych materiałów włóknistych z demontażu samochodów, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 3/2008
[8] Projekt CONEX Cooperation and Networking for Excellence, Central European Electronics Recycling Network, Wiedeń, 2002-2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0028-0037
Identyfikatory