Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0027-0006

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

The substance of the naval operational art

Autorzy Zieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Istota sztuki operacyjnej sił morskich
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The World Navies activities manuals contain the prescriptions of so called major naval operations. The development of military warfare as well as naval warfare is a process of elaboration of principles, kinds and ways of use (new) forces and combat-means in the real historical environment. They are collected as tactics as well as operational art. Meanwhile the codification of them must be verified, because the way of conducting naval operations in closed theatres changed. The paper presents selected aspects connected with operational problems in the contemporary political environment.
PL Regulaminy działań sił morskich zawierają opisy tzw. podstawowych operacji morskich. Rozwój sztuki wojennej, w tym sztuki wojennej sił morskich, jest procesem wypracowania zasad, metod i sposobów użycia sił (również ich nowych rodzajów) oraz środków walki w danym środowisku historycznym. Zebrane są one w postaci taktyki oraz sztuki operacyjnej. Ze względu na użycie sił morskich na ograniczonych teatrach działań pojęcia te powinny być weryfikowane. Artykuł prezentuje wybrane aspekty związane z problemami operacyjnymi we współczesnych uwarunkowaniach politycznych.
Słowa kluczowe
PL sztuka operacyjna   operacja   operacje morskie  
EN operational art   operation   naval operations  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2009
Tom R. 50 nr 4 (179)
Strony 75--90
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Zieliński, M.
  • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
[1] Makowski A., Siły morskie współczesnego państwa, Wydawnictwo „Implus Plus Consulting”, Gdynia 2000.
[2] Miecznikowski R., Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej, part III, Operacje wspólne, WSMW, Gdynia 1986.
[3] Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej, part II, Operacje morskie i działania sił Marynarki Wojennej w operacjach Wojsk Lądowych na kierunku nadmorskim, WSMW, Gdynia 1983.
[4] Vego M., Joint Operational Warfare. Theory and Practice, Norfolk 2008.
[5] Wiatr M., Między strategią a taktyką, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
[6] Zieliński J., Zarys teorii sztuki operacyjnej wojsk lądowych Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
[7] Zieliński M., Sztuka Operacyjna, part I, Operacje morskie, AMW, Gdynia 2007.
[8] Regulamin działań Marynarki Wojennej RP, Catalogue number: Mar.Woj. 1266/2003.
[9] Regulamin walki Marynarki Wojennej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Catalogue number: Mar.Woj. 585/72.
[10] Regulamin walki Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej (związek taktyczny, oddział, okręt), Gdynia 1991.
[11] Clark V., SEA Power 21: Operational Concepts for a New Era, Naval War College while Current Strategy Forum, www.chinfo.navy.mil/navpalib/cno/speaches/clark-csf02.txt.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0027-0006
Identyfikatory