Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0026-0004

Czasopismo

Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo człowieka na statku w świetle obowiązujących przepisów

Autorzy Marczak, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Human safety on vessels in accordance with actual regulations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Statek jest przykładem miejsca, w którym ochrona człowieka narzuca szczególne wymagania. Wiąże się ona z relacjami przestrzennymi między rozwiązaniami technicznymi statku, gdzie stosowanie nowych rozwiązań wspomaganych elektroniką powoduje, że statki stają się coraz szybsze, bezpieczniejsze, zdolne do transportu różnego rodzaju ładunków na coraz większe odległości a stopniem odporności człowieka i możliwościami dostosowania się do czynników zakłócających to środowisko. W ostatnich latach zaczęto zwracać większą uwagę na fakt, że statek jest nie tylko środkiem transportu, ale również miejscem pracy i wypoczynku. Organizm ludzki wraz ze swoimi właściwościami stał się punktem odniesienia, któremu trzeba podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, biorąc pod uwagę dominację branży konstrukcyjnej, wysoki stopień automatyzacji, dążenie do zwiększenia osiągnięć eksploatacyjnych, zagrożenie atakami piractwa i terroryzmu oraz podporządkowanie przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowym. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa załodze, pasażerom, ładunkom oraz środowisku naturalnemu w aspekcie realizacji warunków stawianych przez przepisy administracji i organizacji morskich.
EN Ship is a sample of object where there are special demands with reference to man.s protection. It is connected with spatial relations between technical solutions used on the vessels (where using of modern electronically aided tools result in production of ships which are quicker, safer, useful for transportation of different types of cargo for longer distances) and level of human immunity and possibilities of adopting to factors influencing that environment. Recently more attention was paid to the fact that vessels are not just means of conveyance but also a place of work and rest. Human body with its properties became a benchmark to which there were subordinated functional-spatial solutions. To fulfil the task there were taken into consideration: domination of design branch, high level of automatization, trends for decreasing of working costs, threats of pirates and terrorists strikes and work safety and fire regulations. The aim for that is to assure safety for crew, passengers, freight and environment in aspect of completing conditions given by regulations of marine organisations and administration.
Słowa kluczowe
PL statek   człowiek   zagrożenie   ochrona   prawo morskie  
EN ship   men   danger   protection   marine law  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Czasopismo Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
Rocznik 2009
Tom nr 18 (90)
Strony 97--104
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Marczak, E.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, epal@pg.gda.pl
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 r. Nr 75 poz. 690.
2. NETZEL J.: Kształtowanie architektoniczne nadbudówki na statkach do przewozu kontenerów i samochodów. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005.
3. SOLAS (Safety of Life at Sea) Międzynarodowa Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu 1974. Tekst jednolity 2006. Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2006.
4. MARCZAK E.: Architektura statków na tle transportu morskiego. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
5. NETZEL J., MARCZAK E., JASTRZĘBSKI T., STAWICKAWAŁKOWSKA M.: Architektura statku a zagadnienia projektowo konstrukcyjne. Wydawnictwo PG, Gdańsk 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0026-0004
Identyfikatory